Wydarzenie było podsumowaniem akcji charytatywnych przeprowadzonych w szkołach, instytucjach publicznych i firmach prywatnych na terenie miasta. Na dzień 12 grudnia 2019  – zebrano ponad 60 000 zł. 

w koncercie uczestniczyli:

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu im. Wincentego Witosa

- Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – zespół muzyczny i wolontariusze

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

- I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

W spotkaniu wzięli udział również wolontariusze ze szkoły podstawowej w Tereszpolu – Zaorendzie  (przyjechali z pieniędzmi ze zbiórki). Na zakończenie podziękowanie wszystkim darczyńcom w imieniu Piotra złożyła jego mama. Zebrana kwota stanowi około ¼ potrzeb, gdyż na roczną rehabilitację potrzeba ponad 200 000 zł.

więcej zdjęć na naszym Facebooku #TradycyjnieAtrakcyjnie

wsparcie dla Piotra Kozaka : www.siepomaga.pl/piotr-kozak

Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski.