2Podsumowanie Akcji dokarmiania ptaków zimą przeprowadzanej każdego roku w okresie jesienno–zimowym przez pracowników Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tutejszego Starostwa w palcówkach oświatowych na terenie powiatu biłgorajskiego w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Dla Powiatu Biłgorajskiego.

prezydent rp andrzej duda
1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady działania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, z tego rodzaju świadczenia skorzystać może każdy, kto zadeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Ale to nie jedyna nowość. Ustawa wprowadza także między innymi możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kto i w jaki sposób może skorzystać z nowych zasad?

radioUczniowie RCEZ są bohaterami reportażu Radia Lublin autorstwa Pani redaktor Czesławy Borowik pt. „ Aby nie stracić wątku”. W reportażu występują też Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip lokalni pracodawcy, koordynator projektu i nauczyciel RCEZ. Reportaż był wyemitowany w dniu 16.02.2019 o godzinie 11.00 w cyklu „Kalejdoskop regionalny” dotyczy on udziału uczniów szkół powiatu biłgorajskiego w projekcie pt.: Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów - większe szanse zatrudnienia. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje,  Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju zaprasza przedsiębiorców na szkolenie dotyczące tzw. zbiegów ubezpieczeń. Chodzi o sytuacje, gdy osoba prowadząca firmę ma dodatkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

tropem2019 do pobrania:

  • Regulamin : regulamin
  • Mapa trasy: mapa
  • Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów: upoważnienie
  • Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu: oświadczenie