Strona wykorzystuje pliki cookies,
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
 

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Language - język

aktualności z 2019 roku

Informacja o odpadach

Starosta Biłgorajski informuje, iż z dniem 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592), która wprowadziła znaczące zmiany do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.).

Mając na uwadze art. 14 ustawy zmieniającej, przypominamy, iż:

do dnia 5 września 2019 r., podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku dodatkowe informacje oraz załączając dokumenty, których wymóg został wprowadzony. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w tym terminie, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów wygasa w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

We wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia, w celu dostosowania go do aktualnych przepisów, przedsiębiorca powinien wskazać następujące informacje:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa
  w art. 48a ustawy o odpadach.

Dodatkowo, podmiot występujący o zmianę posiadanego zezwolenia na gospodarowanie odpadami jest obowiązany dołączyć:

 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy o odpadach;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Nowelizacja ustawy przewiduje również zmianę właściwości organu ze starosty na marszałka województwa w sprawach o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.

Ponadto zmiany prawa wprowadzają obowiązkowe kontrole przed wydaniem zezwolenia, a także zaostrzają reguły wymierzania administracyjnych kar pieniężnych (za działanie bez zezwolenia czy działanie niezgodnie z treścią zezwolenia).

W przypadku wątpliwości i pytań dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju pod nr tel. (84) 688 20 72.

Bezpłatna mammografia w Biłgoraju

bezpłatna mammografia w biłgorajuMobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w miejscowości:
Biłgoraj - 16 lipca 2019 w godzinach od 11.00 do 18.00 i 17 lipca 2019 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Biłgorajskim Centrum Kultury,  ul. Tadeusza Kościuszki 16

Czytaj więcej...

Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Aleksandrów, Łukowa, Księżpol

Zarządzenie Nr 51 Starosty Biłgorajskiego z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Aleksandrów, Łukowa, Księżpol.

Na podstawie art. 22. ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, Biłgoraj, Zwierzyniec zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, wyłożone do publicznego wglądu w okresie od dnia 20 marca 2019 roku do 20 maja 2019 roku, opracowane dla kompleksów leśnych, położonych w granicach administracyjnych miejscowości:

Czytaj więcej...

Alert pogodowy

burzaUwaga! Bardzo silny wiatr (do 110 km/h) i burze z opadami deszczu i gradu prognozowane są dziś w ciągu dnia, wieczorem i w nocy. Możliwe przerwy w dostawie prądu.

Godzina i data wydania: godz. 11:36 dnia 01.07.2019

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem /2
Obszar: powiaty: biłgorajski(46), Chełm(50), chełmski(50), hrubieszowski(49), janowski(46), krasnostawski(47), kraśnicki(46), lubartowski(46), lubelski(48), Lublin(48), łęczyński(47), opolski(47), parczewski(46), puławski(45), rycki(44), świdnicki(47), tomaszowski(48), włodawski(47), zamojski(47), Zamość(47).

Ważność: od godz. 17:00 dnia 01.07.2019 do godz. 06:00 dnia 02.07.2019
PrzebiegPrognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami możliwy duży grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Możliwe podniesienie stopnia ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk: Kamil Walczak

Bezpłatna mammografia w Księżpolu

księżpol mammografiaJedynie  38 % uprawnionych Polek zgłasza się na kontrolne badania mammograficzne. Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich - Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore - rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Czytaj więcej...

Odwiedza nas 166 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
tel: (84) 688-20-00, fax: (84) 688-20-09,
e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30