Monika Gabka z I Liceum Ogolnoksztatcaxego im. ONZ w Bilgoraju oraz Piotr Łaba z Powiatowego Gimnazjum otrzymali stypendia ministra właściwego do spraw oświaty za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018. Stypendia takie otrzymało w województwie lubelskim tylko 26 uczniów.

I LO im. ONZ

Gabriela Olszowy i Jakub Zwolak z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju zakwalifikowali się do części ustnej etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Z Okręgu Lubelskiego, obejmujacego województwa: lubelskie i podkarpackie, do tej części przystąpi 34 najlepszych uczniów. Eliminacje ustne, mające na celu praktyczne sprawdzenie umiejętności językowych uczniów oraz sprawdzenie wiedzy na temat historii, geografii oraz literatury Wielkiej Brytanii i USA, odbędą się 25 stycznia 2019 roku.

Opiekunami uczniów są: pani Renata Mokrzyńska i pani Patrycja Kanty.

I LO im. ONZ

egzaminy zawodowe styczen
Ruszyły egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, w szkołach średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski. Sesja egzaminacyjna potrwa do 13 lutego. W samym tylko Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, w sesji zimowej do tego typu egzaminów w 136 kwalifikacjach przystąpi 360 uczniów.

kurzyna rolnicy
W Dąbrowicy koło Biłgoraja odbyło się świąteczno – noworoczne spotkanie opłatkowe rolników z Rejonu Biłgoraj. Złożyło się na nią Msza święta, część oficjalna i wspólny poczęstunek.

monika piotrek 001
Monika Gąbka z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju oraz Piotr Łaba z Powiatowego Gimnazjum otrzymali stypendia ministra właściwego do spraw oświaty za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018. Stypendia takie otrzymało w województwie lubelskim tylko 26 uczniów.