Biuro Rady i Zarządu Powiatu (RZ)
pokój

tel. 688-20-55

Przewodniczący Rady Powiatu – Kurzyna Marian e-mail biuro@bilgorajski.pl

113

tel. 688-20-56

fax. 688-20-09

Maja Paczos e-mail: mpaczos@bilgorajski.pl

Marzena Snopek e-mail: msnopek@bilgorajski.pl

114