Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony  www.biłgorajski.pl

Wstęp deklaracji
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej bilgorajski.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej bilgorajski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
ul. Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj

Data publikacji strony internetowej: 01-02-2020
Strona aktualizowana jest: na bieżąco.

Strona podmiotowa bilgorajski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie głównej informacje, które zostały opublikowane przed 1 lutego 2020 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie podmiotowej biłgorajski.pl dla osób z niepełnosprawnościami

Strona posiada następujące ułatwienia:
•    podwyższony kontrast  (czarne tło, żółte litery),
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
•    mapa strony,
•    focus wokół elementów nawigacyjnych,
•    użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
•    staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mieści się w dwóch lokalizacjach:
ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
•    Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Kościuszki, ulicy Sikorskiego oraz parkingu
•    Do wejścia od ulicy Sikorskiego jest dodatkowo podjazd dla wózków,
•    Wejście jest zabezpieczone barierkami.
•    W budynku znajduje się widna.
•    Budynek składa się z 3 kondygnacji:
na parterze znajduje się:
1.    Biuro Obsługi i Informacji
2.    Wydział Komunikacji i Drogownictwa
3.    Wydział Architektury i Budownictwa
4.    Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
5.    Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
6.    Kasa
na I piętrze znajduje się:
1.    Sekretariat
2.    Biuro Organizacji i Administracji
3.    Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji
4.    Biuro Kadr
5.    Radcy Prawni
6.    Biuro Rady i Zarządu Powiatu
7.    Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
na II piętrze znajduje się:
1.    Biuro ds. Zamówień Publicznych
2.    Biuro Kontroli, Audytu i Analiz
3.    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
4.    Biuro Informatyki i Obsługi Informatycznej
5.    Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich
6.    Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
7.    Wydział Inwestycji i Rozwoju
8.    Wydział Finansowy
•    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
•    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
•    Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
•    Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj
•    Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kościuszki,
•    W budynku nie ma widy.
•    Budynek składa się z 3 kondygnacji, na wszystkich kondygnacjach znajduje się:
•    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
W celu ułatwienia dostępu na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta
Dodatkowe informacje w tym m. innymi tłumacza migowego zamieszczone są w zakładce dla osób niepełnosprawnych zakładce :
https://www.bilgorajski.pl/dla-niepelnosprawnych
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 30 marca 2020 roku
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Leszek Grabias, adres poczty elektronicznej lgrabias@bilgorajski.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bilgorajski.pl

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl