mapa zasięgu
W związku z przeprowadzoną przez Starostę Biłgorajskiego modernizacją szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie jednostki ewidencyjnej Biłgoraj oraz części jednostki Księżpol - informujemy, iż w związku z aktualizacją bazy danych BDSOG mogą wystąpić chwilowe przerwy w publikowaniu tych danych oraz nieprawidłowości związane z dublowaniem się punktów (do czasu pełnego zaktualizowania danych).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa.

Dane dotyczące modernizowanej osnowy: Obiekt zlokalizowany jest na 19 arkuszach mapy topograficznej, w skali 1:10 000

Arkusz
mapy
 
Punkty
Osnowa
podstawowa
bazowa
– stan dobry
Punkty
adaptowane
Osnowa
szczegółowa
Dawna II klasa
– stan dobry
 
Punkty
adaptowane
Osnowa
szczegółowa
– stan dobry
 
 
Punkty
nowe
Osnowa
szczegółowa
Punkty
uszkodzone
Punkty
ekscentryczne
Osnowa
szczegółowa
Razem
punkty
Wymiana
słupa
Prostowanie
słupa
Odnowienie
centra
8.134.08
-
-
2
15
-
-
-
-
17
8.134.09
1
5
22
42
-
2
3
1
76
8.134.10
-
1
5
7
1
-
-
-
14
8.134.11
1
-
-
-
-
-
-
-
1
8.135.08
-
1
3
46
-
-
-
-
50
8.135.09
-
4
16
37
2
1
1
-
61
8.135.10
-
-
-
12
-
-
-
-
12
8.136.07
-
-
-
1
1
-
-
-
2
8.136.08
-
-
3
12
-
-
1
-
16
8.136.09
2
4
4
21
1
-
-
-
32
8.136.10
-
-
5
11
-
-
-
-
16
8.137.08
-
-
4
13
-
-
-
-
17
8.137.09
-
1
-
5
-
-
-
-
6
8.137.10
1
-
7
8
-
-
-
-
16
8.138.09
-
-
1
5
-
-
-
-
6
8.133.09
-
-
1
-
-
-
-
-
1
8.136.11
-
-
8
9
1
-
-
-
18
8.137.11
-
-
3
-
-
-
-
-
12
8.138.10
-
-
-
3
-
-
-
-
3
SUMA
5
16
84
256
6
3
2
1
376
 
Dane dotyczące punktów BDSOG są możliwe do pobrania ze strony: