gmina1W części mapowej wzbogacamy o mapę sytuacyjno wysokościową (np. sieci gazowe, energetyczne, wodociągowe telefoniczne itd.), mapy glebowe, podział sekcyjny 1965 i 2000.

W celu skorzystania z możliwości geoportalu w trybie chronionym należy:

  • zapoznać się z wzorem umowy,
  • podpisać umowę z Powiatem Biłgorajskim składając wniosek drogą mail-ową na geoportal@bilgorajski.pl załączając wypełnioną Listę osób uprawnionych do serwisu. oraz podając "stały" adres IP (od dostawcy internetu)
  • w przypadku gminy prowadzonej przez starostwo wypełniamy część A - dostęp do ewidencji gruntów oraz mapy numerycznej,
  • w przypadku gmin prowadzących ewidencję na mocy porozumienia wypełniamy część B - dostęp tylko do mapy numerycznej,
  • dostęp do danych zostanie przyznany tylko do wybranej gminy,
  • podpisać umowę z Powiatem Biłgorajskim.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie stałego adresu IP (od dostawcy internetu)

Przykładowe możliwości: