Strona wykorzystuje pliki cookies,
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
 

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Language - język

15.04.2019r. 

Dodano bazę GESUT, BDOT500, EGiB dla Potok Górny. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.


03.01.2019r.

Zmienia się funkcjonalność geoportalu w trybie chronionym w zakresie podpisanych umów pomiędzy firmami Geodezyjnymi, Biegłymi, Komornikami, a Powiatem Biłgorajskim.

Zamienia się § 1 ust. 2 pkt. b ewidencja gruntów i budynków – przeglądanie w trybie publicznym na ewidencja gruntów i budynków – bez danych osobowych - co daje możliwość pracy w jednym oknie przeglądarki internetowej.

22.12.2018r.

W związku z wprowadzaniem z dniem 02 stycznia 2019r. hybrydy w jednostkach ewidencyjnych Biłgoraj, Goraj, Turobin:
 • element GEOPORTALU Zasadnicza Raster uzupełniający będzie aktualizowana poprzez usuwanie numerów działek w przypadku powstania działki wektorowej.  W przypadku większych zamkniętych kompleksów będą usuwane granice wewnętrze, zewnętrzne kompleksu będą pozostawiane lub usuwane w przypadku zgodności z działkami sąsiednimi. Sukcesywnie będą usuwane inne elementy mapy, które zostaną zastąpione danymi wektorowymi,
 • element GEOPORTALU Działki Raster uzupełniający – podglądowo tak jak dotychczas (brak aktualizacji),
 • warstwa Centroidy (numeracja działek) będzie sukcesywnie pozbawiana numerów działek które powstały z wektora,
 • działki ewidencyjne są prowadzone w bazie działek,
 • kontury, użytki są prowadzone odpowiednio w bazie konturów, użytków,
 • element GEOPORTALU Zasadnicza Raster uzupełniający będzie aktualizowany codziennie w godzinach nocnych.

10.12.2018r.

Zasilono ortofotomapą:

 • "Projekt LPIS85_ob3_et2 2009"
 • akt_2009_piksel_25cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_LPIS85_ob3_et2
 • "Projekt LPIS85_ob6_et2 2009"
 • akt_2009_piksel_25cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_LPIS85_ob6_et2
 • "Projekt LPIS85_ob6_et3 2009"
 • akt_2009_piksel_25cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_LPIS85_ob6_et3
 • "Projekt ISOK 2012"
 • akt_2012_piksel_10cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_ISOK
 • "Projekt e-Geodezja_podkarpackie 2006"
 • akt_2016_piksel_7cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_podkarpackie
 • "Projekt e-Geodezja_lubelskie 2017"
 • akt_2017_piksel_7cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_lubelskie
 • "Projekt e-Geodezja_podkarpackie 2017"
 • akt_2017_piksel_7cm_kolor_RGB_skala_1-2000_projekt_podkarpackie

Informacja dotycząca prowadzenia hybrydowej mapy zasadniczej

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biłgoraju informuje, że od dnia 2 stycznia 2019 roku analogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 dla gmin: Biłgoraj, Goraj, Turobin zostanie zastąpiona mapą hybrydową.

Oznacza to, że dotychczasowe mapy analogowe dla ww. gmin nie będą już aktualizowane i stanowić będą materiał archiwalny. Na bazie zeskanowanych map sytuacyjno – wysokościowych prowadzona będzie mapa hybrydowa, która w przyszłości zostanie przekształcona w obiektową mapę numeryczną.

Podczas wykonywania prac geodezyjnych, w których należy porównać mapę z terenem, należy wykonać porównanie na mapie hybrydowej.

Wykonawca prac ma obowiązek pobrać z Ośrodka pliki do modyfikacji oraz rastry mapy zasadniczej. Po zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca wraz z operatem technicznym powinien dostarczyć do Ośrodka plik modyfikujący. Rastry mapy sytuacyjno – wysokościowej, z których usunięto szczegóły zastąpione numerycznie będą czyszczone przez pracowników Ośrodka. Nie należy przekazywać wyników wektoryzacji map analogowych. Przy aktualizacji mapy zasadniczej należy stosować linie i symbole określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028).


18.10.2018r. 

Naprawiono wyswietlanie informacji o działkach w gminie Goraj.

Na terenie gminy Potok Górny prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy GESUT i bazy BDOT500.
Wszelkie prace geodezyjne zgłaszane w tutejszym Ośrodku należy konsultować z firmą wykonującą modernizację:
GEOMIAR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław;
kierownik prac Pan Wiesław Tołpa tel. (16) 621 52 82.

W związku z RODO - poniżej wyciąg z umowy dla geodetów (w zakładce do pobrania):

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) Przed rozpoczęciem prac, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zgłaszający zobowiązuje się zastosować środki organizacyjne dla zapewnienia właściwej ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich dalszym udostępnieniem, w tym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

17.05.2018r. 

Dodano bazę GESUT, EGiB dla Frampol obszar wiejski. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.


18.04.2018r.

Naprawiono bład przy automatycznym eksporcie. Prosimy zgłaszać usterki na geoportal@bilgorajski.pl


02.01.2018r.

Uwaga: nowy cennik obowiązujący od 01.01.2018r.,


15.12.2017r. 

Dodano bazę GESUT dla Tarnogród miasto. Za chwilowe utrudnienia w korzystaniu przepraszamy.


24.11.2017r.

Obecnie system ewidencji gruntów, budynków, lokali prowadzony jest w programie EWOPIS 7.


24.11.2017r.

Dodano bazy GESUT dla Biłgoraj miasto, Goraj, Tarnogród gmina, Turobin, Zaktualizowano bazę GESUT dla Aleksandrów.


10.10.2017r.

Zaktualizowano osnowę poziomą 3 klasy na terenie gmin: Tarnogród, Obsza, Łukowa (opcja dodatkowa zdjęcia).


21.08.2017r.

Uruchomiono obsługę płatności elektronicznych obsługiwanych przez KIR (https://www.kir.pl/). Wykorzystując ten mechanizm geoportal generuje w sposób automatyczny zarówno DOO jak i licencję.
W przypadku płatności zwykłym przelewem (z pominięciem usługi KIR) jedyną czynnością w ośrodku dokumentacji jest w przypadku samoobsługi wprowadzenie daty zapłaty dla wniosku zarejestrowanego przez geoportal.

Więcej (koszt) -- >> płatności elektroniczne (informacja KIR)


25.07.2017r.

Podmieniono część skanów map "Zasadnicza raster uzupełniający" (gmina wiejska Frampol). Dołożono bazę GESUT (gmina wiejska Frampol).


25.05.2017r.

W najbliższym czasie nastąpi uruchomienie automatycznych eksportów z ewmapy. Jako pierwszy: eksport wielu warstw do postaci tekstowej.

Warunkiem koniecznym dostępu do funkcji eksportu jest opłacenie zgłoszenia - wprowadzeniu daty zapłaty w zamówieniu. W przypadku wprowadzenia płatności elektronicznych następowałoby to automatycznie.

Zlecenie eksportu jest możliwe w oknie przeglądania zgłoszonej pracy geodezyjnej (wybór rodzaju eksportu, przycisk zamów dane). Po wykonaniu eksporu użytkownik otrzyma komunikat, a na liście dodatkowych dokumentów do zgoszenia pojawi się kolejna pozycja. Proszę o zapoznanie się z mapą danych - eksporty będą się wykonywały również z jednostek "niepełnych" obrazując stan zasobu.


11.04.2017r.

Nowe funkcjonalnośći geoportalu (nawigacja po zeskanowanych materiałach zasobu) -- >> więcej


15.12.2016r.

Nowe funkcjonalności geoportalu (opcja przywrócenia hasła - jeśli na wykazie osób uprawnionych podany był adres @) -- >> wiecej


10.11.2016r.

Nowa procedura zawierania umów na geoportal - tutaj


07.10.2016r.

Nowe stawki dla wykonaców prac geodezyjnych korzstających z geoportalu -- >> więcej


26.09.2016r.

Obecnie mapa numeryczna prowadzona jest w programie EWMAPA 12 FB.


21.07.2016r.

Zaktualizowano bazę osnów poziomych (pozioma 3 klasy) oraz przeglądówkę osnowy w zakresie osnowy poziomej 3 klasy.


11.05.2016r.

Zaktualizowano przeglądówkę topo, dodano kolejną warstwę zasadnicza raster uzupełniający.


22.03.2016r.

W przypadku zakresu działkowego/rastrowego/obszarowego obejmującego obszar kilku jednostek ewidencyjnych przy zgłaszaniu prac geodezyjnych proszę wybierać gminę "000" - "POWIAT" - jest to baza całego powiatu w systemie Ośrodek

dla miasta Biłgoraj 0602011 w wyszukiwaniu działek dodajemy numer arkusza (1...82) . nr_działki


10.03.2016r.

Poprawiono "Błąd podczas rejestracji zgłoszenia: W słowniku brak obrębu: np 6 położonego w gminie: 115" - prosze informować na geoportal@bilgorajski.pl


04.03.2016r.

Dodano Portal Banku Danych o Lasach. Udostępnione zostały następujące dane:

 • Usługa OGC - RDLP
 • Usługa OGC - Nadleśnictwa
 • Usługa OGC - Oddziały PGL LP
 • Usługa OGC - Oddziały poza PGL LP wg PUL
 • Usługa OGC - Wydzielenia PGL LP
 • Usługa OGC - Wydzielenia poza PGL LP wg PUL
 • Usługa OGC - Wydzielenia poza PGL LP wg kategorii własności

jako usługę WMS: http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer


03.03.2016r.

Dodano osnowę CODGiK http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WMS/MapSe jako usługę WMS


25.02.2016r.

Do trybu chronionego dodano mapy przeglądowe osnów geodezyjnych oraz najnowszą z terenu gmin Biszcza - Potok Górny.


Bank Osnów - wykorzystujemy pierwszy układ tj. 1965 strefa 1.

Informacja

            Zmieni się funkcjonalność geoportalu w trybie chronionym w zakresie podpisanych umów pomiędzy firmami Geodezyjnymi, Komornikami, a Powiatem Biłgorajskim.

Zamienia się § 1 ust. 2 pkt. b ewidencja gruntów i budynków – przeglądanie w trybie publicznym na ewidencja gruntów i budynków – bez danych osobowych co daje możliwość pracy w jednym oknie przeglądarki internetowej.

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
tel: (84) 688-20-00, fax: (84) 688-20-09,
e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30