Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
 
Tel.: (84) 688-20-00, (84) 688-20-01, fax.: (84) 688-20-09,
 
 
 
Powiat Biłgorajski
NIP : 918-199-38-47
Regon: 950369014
 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
NIP: 918-17-14-445
Regon: 950371590

Wykaz numerów kont bankowych (wybrane) - BIP

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Szczegółowy wykaz telefonów i adresów e-mail

Za pomocą skrzynki na ePUAP www.epuap.gov.pl : /f3xye6n66k/SkrytkaESP


epuaplub (https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego - link dotyczy Pisma ogólnego do podmiotu publicznego, który działa po zalogowaniu na EPUAP.)

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-00  Szarlip Andrzej - Starosta Biłgorajski
 aszarlip@bilgorajski.pl  107
 84 688-20-03  Rogala Tomasz - Wicestarosta
 trogala@bilgorajski.pl  105
 84 688-20-05
 Gałka Maria - Etatowy Członek Zarządu
 mgalka@bilgorajski.pl  115
 84 688-20-04  Liwosz - Rudy Małgorzata - Sekretarz Powiatu  mrudy@bilgorajski.pl  108

Wydział Finansowy

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-15  Płecha Grzegorz - Skarbnik Powiatu  gplecha@bilgorajski.pl  215
 84 688-20-17  Kaczor Grażyna - Główny Księgowy  gkaczor@bilgorajski.pl  212
 84 688-20-17  Wojtowicz - Bździuch Monika  mwojtowicz@bilgorajski.pl  212
 84 688-20-17  Osuch Monika  mosuch@bilgorajski.pl  212
 84 688-20-18  Okoń Janina  jokon@bilgorajski.pl  214
 84 688-20-18  Krasny Gabriela  gkrasny@bilgorajski.pl  214
 84 688-20-13  Taradowska Agata  ataradowska@bilgorajski.pl  214
 84 688-20-13  Litwin Grzegorz  glitwin@bilgorajski.pl 214
 84 688-20-14
 84 688-20-46 fax
 Typiak Ewa
 216
 84 688-20-14  Szabat Aneta  aszabat@bilgorajski.pl  216
 84 688-20-16  Flor Marcin  mflor@bilgorajski.pl  216
 84 688-20-19
 Chmielewski Tomasz
 tchmielewski@bilgorajski.pl  14

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84-688-20-65  Marchewka - Skurzak Marta - Kierownik  mskurzak@bilgorajski.pl 209
 84 688-20-48  Szczepanek Aneta  aszczepanek@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-48  Grudzińska - Bełżek Katarzyna  kbelzek@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-48  Pyzio - Wryszcz Agnieszka  awryszcz@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-49  Wachowicz Anna  awachowicz@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-49  Dziedzic Agnieszka  adziedzic@bilgorajski.pl  210

Wydział Architektury i Budownictwa

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-20
 Zieliński Janusz - Kierownik
 5
 84 688-20-20
 Trościańczyk Mirela - Z-ca Kierownika
 5
 84 688-20-21
 Król - Kowalska Emilia
 4
 84 688-20-63
 Rębacz Krzysztof
 4
 84 688-20-22
 Bździuch Klaudia
 4
 84 688-20-23
 Sachar Tomasz
 4

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 Nr telefonu        
 Nazwisko i imię (stanowisko)                          

 e-mail                                    

 zadania  pokój
 84 688-20-50
 Konopka Marek
 - p.o. Kierownika
Wydawanie koncesji na pozyskanie kapalin, rekultywacja gruntów zdewastowanych
 206
 84 688-20-50
 Smagała Monika
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłaszanie instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniamido emisji do powietrza gazów cieplarnianych
 206
 84 688-20-72
 Kloc Barbara
Zezwolenia na zbieranie i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Spółki Wodne
 206
 84 688-20-72
 Kuszka Danuta
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Gospodarka łowiecka
 205
 84 688-20-72
 Biszczanik Janusz
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Gospodarka łowiecka
 205
 84 688-20-71
 Ozga Elżbieta
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, nadzór nad zalesieniami, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb, zezwolenia na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, rejestracja zwierząt egzotycznych
 205
 Kulesza Tomasz  tkulesza@bilgorajski.pl
 Budzyński Jan  jbudzynski@bilgorajski.pl
 Pawłowski Jerzy  jpawlowski@bilgorajski.pl
 Słupski Dariusz  dslupski@bilgorajski.pl
 Ksiądz Jan  jksiadz@bilgorajski.pl
 Kutryn Waldemar  wkutryn@bilgorasjki.pl
 Bryła Jerzy  jerzybryla@bilgorajski.pl
 Bryła Jan  janbryla@bilgorajski.pl
 Furmanek Andrzej  afurmanek@bilgorajski.pl

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

 Nr telefonu              
 Nazwisko i imię (stanowisko)                  

 e-mail                                    

 zadania  pokój   
 84 688-20-42
 84 688-20-82 fax
 Piskorski Jacek - Kierownik
 12
 84 688-20-39  Bełżek Kinga  kbrodziak@bilgorajski.pl

Rejestracja pojazów

Wyrejestrowanie pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsc na badania techniczne

Adnotacje gaz, hak, inne

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym

        
 8
 84 688-20-39  Sabała Monika  msabala@bilgorajski.pl  8
 84 688-20-39  Poździk Edyta  epozdzik@bilgorajski.pl 8
 84 688-20-39  Gontarski Bartłomiej  bgontarski@bilgorajski.pl  8
 84 688-20-40  Bil - Różańska Joanna  jbil@bilgorajski.pl  9
 84 688-20-40  Birut Irena  ibirut@bilgorajski.pl  9
 84 688-20-40  Pokarowski Krzysztof  kpokarowski@bilgorasjki.pl  9
 84 688-20-39  Hajduk Adrian  ahajduk@bilgorajski.pl  8
 84 688-20-41  Pyda Anna  apyda@bilgorajski.pl  9
 84 688-20-41  Nowacka Beata  bnowacka@bilgorajski.pl  9
 84 688-20-41
 Frąk Marek
 Z-ca Kierownika

 mfrak@bilgorajski.pl

 9
 84 688-20-37  dyżur Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego  7
 84 688-20-37  Śmieciuch Anna
 asmieciuch@bilgorajski.pl 7
 84 688-20-37  Pająk Radosław  rpajak@bilgorajski.pl 7
 84 688-20-79  Winnicki Grzegorz  gwinnicki@bilgorajski.pl Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
Pojazdy usunięte z drogi
 3
 84 688-20-44  Kapka Halina  hkapka@bilgorajski.pl Prawa jazdy       11
 84 688-20-44  Kostrubiec Dorota  dkostrubiec@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-44  Prochowski Maciej  mprochowski@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-44  Siek Paulina  psiek@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-44  Dworniczak Sylwia  sdworniczak@bilgorajski.pl  11
84 688-20-44  Jamroży Kamil  kjamrozy@bilgorajski.pl
 11
 84 688-20-45  Obszyńska Agnieszka  aobszynska@bilgorajski.pl Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców  11
 84 688-20-43  Dudek Mateusz  mdudek@bilgorajski.pl Organizacja ruchu  3
 84 688-20-43  Piskorska Beata  bpiskorska@bilgorajski.pl  3
 84 688-20-79  Rybak Marta  mrybak@bilgorajski.pl Transport drogowy  3
Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich
 Nr telefonu
 Nazwisko i imię (stanowisko)
 e-mail
 pokój
 84 688-20-11
 Fusiarz - Żołopa Małgorzata
 208
 
 
 84 688-20-68
 Wilczyński  Ireneusz
 Surma Krzysztof
 208

Wydział Inwestycji i Rozwoju

 

 Inwestycje

 tel. 84 688-20-70, e-mail: inwestycje@bilgorajski.pl, https://www.bilgorajski.pl/projekty

 
 Nr telefonu      
 Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-80
 Bury Jarosław - Kierownik  jbury@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70  Rabiej Tomasz
 trabiej@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70  Bednarz Zbigniew
 zbednarz@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70         
 Kowalczuk Łukasz
 lkowalczuk@bilgorajski.pl 211
 84 688-20-70  Wójcik Izabela
 iwojcik@bilgorajski.pl 211
                              
 Projekt "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego" https://wysokiekompetencje.bilgorajski.pl

 wysokiekompetencje@bilgorajski.pl 

   Projekt „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski” https://seniorzy.bilgorajski.pl
 seniorzy@bilgorajski.pl  

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój

 84 688-20-55

 Kurzyna Marian - Przewodniczący Rady Powiatu
 biuro@bilgorajski.pl  113
 84 688-20-57
 84-688-20-09 fax
 Paczos Maja
 109

 84 688-20-56

 Snopek Marzena  msnopek@bilgorajski.pl  114

Biuro Kadr

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-24  Dzido Edyta  edzido@bilgorajski.pl  111
 84 688-20-24  Kulik Anna  akulik@bilgorajski.pl  111

Biuro Informatyki i Obsługi Teleinformatycznej

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-10  Grabias Andrzej  agrabias@bilgorajski.pl  207
 84 688-20-10  Grabias Leszek  lgrabias@bilgorajski.pl  207
 Strona techniczna geoportalu powiatowego  https://geoportal.bilgorajski.pl
 Strona tylko do użytku wewnętrznego https://druki.bilgorajski.pl
   

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-66
 84 686-70-95 fax
 Mielnik Artur
 103
 84 688-20-60  Krasny Marcin  mkrasny@bilgorajski.pl  103
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  pczk@bilgorajski.pl

Biuro ds. Zamówień Publicznych

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84-688-20-06
 84-688-20-58 fax
 Szewczuk Magdalena
 204
 84 688-20-06  Małysz Renata  rmalysz@bilgorajski.pl  204
 84 688-20-06  Rymarz Elżbieta  erymarz@bilgorajski.pl  204
 zamowienia@bilgorajski.pl

Biuro Kontroli, Audytu i Analiz

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-52  Małek Małgorzata
 mmalek@bilgorajski.pl  208
 84 688-20-52  Podkańska Grażyna
 gpodkanska@bilgorajski.pl  208

Biuro ds. Komunikacji Medialnej

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-54  Kobel Katarzyna  kkobel@bilgorajski.pl  110
 rzecznik@bilgorajski.pl

Biuro Organizacji i Administracji

 Nr telefonu      
 Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-81  Pracoń Łukasz - Kierownik  lpracon@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-93  Kiełbasa Piotr  pkielbasa@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-08
 Bednarczuk Edyta
 106
 84 688-20-59  Burda Katarzyna    106
 sekretariat@bilgorajski.pl
 84 688-20-00  Haczykowska Magdalena  mhaczykowska@bilgorajski.pl  2
 84 688-20-66  Wasil Halina  hwasil@bilgorajski.pl  103
 84 688-20-86

 Kwiecińska Ewa - Inspektor Ochrony Danych

 ewakwiecinska@bilgorajski.pl  207
 iod@bilgorajski.pl
 84 688-20-07  Grelak Anna  agrelak@bilgorajski.pl  207
 84 688-20-86  Wołoszyn Piotr  pwoloszyn@bilgorajski.pl  207
 84 688-20-66  Maciocha Ewa  emaciocha@bilgorajski.pl  103
   Projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" https://bliskipowiat.bilgorajski.pl/  doortodoor@bilgorajski.pl  

Radcy Prawni

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-12  Pindor Elżbieta
 epindor@bilgorajski.pl  112
 Czarnomski Konrad

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84-688-20-53
 Małysz Zenon
 6
 
 godziny pracy:
 - poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30-11.30
 - czwartki od 7.30-15.30
   
   

starostwo

 

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 87

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

SALA OBSŁUGI INTERESANTA

 tel. 84 688-20-34, 84 688-20-51 e-mail:  geodezja@bilgorajski.pl pokój 7

 
 Nr telefonu
 Nazwisko i imię  (stanowisko)  e-mail
 zadania  pokój
 84 688-20-77 tel. / fax.
 Bulicz Ireneusz - Kierownik
 2
 84 688-20-78  Żuk Anna - Z-ca Kierownika  azuk@bilgorajski.pl  105
 84 688-20-36  Zań Bogumiła - Geodeta Powiatowy
 bzan@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-34  Kupczak Ronald  rkupczak@bilgorajski.pl
 7
 84 688-20-51
 Kapica Agata  akapica@bilgorajski.pl  7
 84 688-20-83  Zagdańska Aneta  azagdanska@bilgorajski.pl    

Ośrodek

Dokumentacji

Geodezyjno -

Kartograficzne

 1
 84 688-20-30  Skwarek Agnieszka  askwarek@bilgorajski.pl  1
 84 688-20-83  Kozak Adrian  akozak@bilgorajski.pl  1
 84 688-20-26  Czerwonka Aleksandra  agontarska@bilgorajski.pl  3
 84 688-20-36  Zych - Krukowska Magdalena  mkrukowska@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-36  Baryła Inez  ipiaskowa@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-36  Maciocha Grażyna 
 gmaciocha@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-84  Pisklak Małgorzata  mpisklak@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-74  Waliwander Sylwia  swaliwander@bilgorajski.pl

gospodarka

nieruchomościami

 101
 84 688-20-74  Adamek Monika  madamek@bilgorajski.pl  101
 84 688-20-35  Dolina Beata  bdolina@bilgorajski.pl  102
 84 688-20-35  Kosonoga Renata  rkosonoga@bilgorajski.pl  102
 84 688-20-28  Urbaś Bogumiła  burbas@bilgorajski.pl  104
 84 688-20-28  Komanowska Urszula  ukomanowska@bilgorajski.pl  104
 84 688-20-25  Jarosławska Iwona  ijaroslawska@bilgorajski.pl  104
 84 688-20-73
 Blacha Wojciech
 202
 84 688-20-26  Woźnica Sylwester  swoznica@bilgorajski.pl ZUD  3
 84 688-20-88  Kozdra Jowita  jkozdra@bilgorajski.pl

ewidencja

gruntów

i budynków

 106
 84 688-20-88 tel. /fax.
 Skotnicki Tadeusz
 106
 84 688-20-89  Kwiatkowska Edyta  ekwiatkowska@bilgorajski.pl  106
 84 688-20-89  Małysa Janusz  jmalysa@bilgorajski.pl  106
 84 688-20-31  Szcząchor Bożena  bszczachor@bilgorajski.pl  109
 84 688-20-27  Wicher Jakub  jwicher@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-32  Kozyra Cezary  ckozyra@bilgorajski.pl  111
 84 688-20-33  Kawalec Tomasz  tkawalec@bilgorajski.pl  112
 84 688-20-33  Kwiatkowska Anna
 akwiatkowska@bilgorajski.pl  112