Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 herbmalyp

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

 

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94

 

NIP Powiatu Biłgorajskiego: 918-199-38-47, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 918-17-14-445

REGON Powiatu Biłgorajskiego: 950369014, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 950371590

Numery rachunków (wybrane):
  • Bieżący 84 9602 0007 0000 0039 2000 0029
  • Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 57 9602 0007 0000 0039 2000 0030
  • Opłaty z tytułu usług geodezyjnych 46 9602 0007 0000 0039 2000 0034

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

kontakt:

telefon (centrala): (84) 688-20-00, (84) 688-20-01, fax: (84) 688-20-09,

e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl

za pomocą Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta www.liboi.lubelskie.pl

za pomocą skrzynki na ePUAP www.epuap.gov.pl : /f3xye6n66k/SkrytkaESP


UWAGA - zmiana lokalizacji wydziałów


starostwo94_smallul. Tadeusza Kościuszki 94

- Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

- Wydział Finansowy

- Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki

- Wydział Architektury i Budownictwa

- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

- Wydział Komunikacji i Drogownictwa

- Zespół Radców Prawnych

- Biuro Rady Powiatu

- Wydział Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji

- Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej

- Rzecznik Prasowy

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów


pokój 

688-20-00

Starosta Biłgorajski – Kazimierz Paterak

107

688-20-03

Wicestarosta – Jarosław Piskorski e-mail: piskorski@bilgorajski.pl

105

688-20-05

Etatowy Członek Zarządu – Jarosław Lipiec e-mail: jlipiec@bilgorajski.pl

115

688-20-04

Sekretarz – Małgorzata Liwosz – Rudy e-mail: mrudy@bilgorajski.pl

108

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OR)
pokój

688-20-11

Kierownik Małgorzata Fusiarz - Żołopa e-mail: mfusiarz@bilgorajski.pl

111

688-20-08

688-20-59

Anna Wróbel e-mail: awrobel@bilgorajski.pl

sekretariat e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl

106

688-20-64

Biuro Obsługi i Informacji

Maja Paczos e-mail: mpaczos@bilgorajski.pl

Magdalena Haczykowska e-mail: mhaczykowska@bilgorajski.pl

parter

2

688-20-57

Teresa Kopaczewska e-mail: tkopaczewska@bilgorajski.pl

109

688-20-24

Barbara Stojan e-mail: bstojan@bilgorajski.pl

Edyta Dzido e-mail: edzido@bilgorajski.pl

Anna Kulik e-mail: akulik@bilgorajski.pl

110

688-20-06, 688-20-58 - fax

Teresa Sprysak e-mail: tsprysak@bilgorajski.pl

zamówienia publiczne e-mail: zamowienia@bilgorajski.pl

211

688-20-07

Janina Bartyna e-mail: jbartyna@bilgorajski.pl

207

688-20-60

Marcin Krasny e-mail: mkrasny@bilgorajski.pl

207

688-20-10

Andrzej Grabias e-mail: agrabias@bilgorajski.pl

Leszek Grabias e-mail: lgrabias@bilgorajski.pl

geoportal e-mail: geoportal@bilgorajski.pl

207

688-20-66, 686-70-95 tel./fax.

Krzysztof Łobejko e-mail: klobejko@bilgorajski.pl

Artur Mielnik e-mail: amielnik@bilgorajski.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego e-mail: pczk@bilgorajski.pl

103

688-20-81

Łukasz Pracoń e-mail: lpracon@bilgorajski.pl

110

 Wydział Finansowy (FN)

688-20-15

Skarbnik – Grzegorz Płecha e-mail: gplecha@bilgorajski.pl

215

688-20-14,

688-20-46 - fax

Aneta Szabat e-mail: aszabat@bilgorajski.pl

Ewa Typiake-mail: etypiak@bilgorajski.pl

216

688-20-16

Marcin Flor e-mail: mflor@bilgorajski.pl

216

688-20-17

Główny Księgowy - Grażyna Kaczor e-mail: gkaczor@bilgorajski.pl

Monika Wojtowicz - Bździuch e-mail: mwojtowicz@bilgorajski.pl

Monika Osuch e-mail: mosuch@bilgorajski.pl

Teresa Cios e-mail: tcios@bilgorajski.pl

212

688-20-18

Janina Okoń e-mail: jokon@bilgorajski.pl

Gabriela Krasny e-mail: gkrasny@bilgorajski.pl

214

688-20-13

Agata Taradowska e-mail: ataradowska@bilgorajski.pl

Jolanta Szabat e-mail: jszabat@bilgorajski.pl

214

688-20-19

Anna Śmieciuch e-mail: asmieciuch@bilgorajski.pl

14

 Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki (EZ)

688-20-65

Kierownik - Jan Koman e-mail: jkoman@bilgorajski.pl

208

688-20-48

Aneta Szczepanek e-mail: aszczepanek@bilgorajski.pl

Katarzyna Grudzińska - Bełżeke-mail: kbelzek@bilgorajski.pl

Agnieszka Pyzio - Wryszcz e-mail: awryszcz@bilgorajski.pl

209

688-20-49

Zofia Siek e-mail: zsiek@bilgorajski.pl

Agnieszka Dziedzic e-mail:adziedzic@bilgorajski.pl

Anna Wachowicz e-mail:  awachowicz@bilgorajski.pl

edukacja: edukacja@bilgorajski.pl

210

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa (RO)
pokój

688-20-50

Kierownik - Marek Konopka

e-mail: mkonopka@bilgorajski.pl

WYDAWANIE KONCESJI NA POZYSKANIE KOPALIN

REKULTYWACJA GRUNTÓW ZDEWASTOWANYCH

204

688-20-71

Andrzej Dołomisiewicz e-mail:

adolomisiewicz@bilgorajski.pl

POZWOLENIA WODNOPRAWNE

205

Barbara Kloc

e-mail: bkloc@bilgorajski.pl

ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW,

POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Monika Smagała

e-mail: msmagala@bilgorajski.pl

POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA,

ZGŁOSZENIA INSTALACJI Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCYCH NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

DECYZJE O DOPUSZCZALNYM POZIOMIE HAŁASU

ZEZWOLENIA NA UCZESTNICTWO WE WSPÓLNOTOWYM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DO POWIETRZA GAZÓW CIEPLARNIANYCH

688-20-72

Elżbieta Ozga

e-mail: eozga@bilgorajski.pl

ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

NADZÓR NAD ZALESIENIAMI

WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB

ZEZWOLEMNIA NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

REJESTYRACJA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH

206

Krzysztof Bocian

e-mail: kbocian@bilgorajski.pl

NADZÓR NAD LASAMI NIE STANOWIĄCYMI WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KD)
pokój

688-20-42,

688-20-82 - fax

Kierownik – Jacek Piskorski e-mail: jpiskorski@bilgorajski.pl

12

688-20-38

Z-ca Kierownika - Jan Adamek e-mail: jadamek@bilgorajski.pl

NADZÓR NAD STACJAMI KONTROLI POJAZDÓW 9

688-20-39

Ryszard Krawiec e-mail: rkrawiec@bilgorajski.pl

Piotr Wołoszyn e-mail: pwoloszyn@bilgorajski.pl

Mateusz Dudek e-mail: mdudek@bilgorajski.pl

Łukasz Klucha e-mail: lklucha@bilgorajski.pl

REJESTRACJA POJAZDÓW

WYREJESTROWANIE POJAZDU

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO - brak miejsc na badanie techniczne

ADNOTACJE: GAZ, HAK, INNE

ZMIANA DANYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

8

688-20-40

Joanna Bil – Różańska e-mail: jbil@bilgorajski.pl

Irena Birut e-mail: ibirut@bilgorajski.pl

Krzysztof Pokarowski e-mail: kpokarowski@bilgorajski.pl

9

688-20-41

Anna Pyda e-mail:apyda@bilgorajski.pl

Beata Nowacka e-mail: bnowacka@bilgorajski.pl

Marek Frąk e-mail:mfrak@bilgorajski.pl

9

 688-20-37

 

dyżur pełnią:

Ryszard Krawiec, Piotr Wołoszyn, Mateusz Dudek, Łukasz Klucha, Joanna Bil - Różańska, Irena Birut, Krzysztof Pokarowski, Anna Pyda, Beata Nowacka, Marek Frąk

ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO 7

688-20-44

Halina Kapka e-mail: hkapka@bilgorajski.pl

Dorota Kostrubiec e-mail: dkostrubiec@bilgorajski.pl

Maciej Prochowski e-mail: mprochowski@bilgorajski.pl

Anna Grelak e-mail: agrelak@bilgorajski.pl


PRAWA JAZDY
11

688-20-45

Agnieszka Obszyńska e-mail: aobszynska@bilgorajski.pl

NADZÓR NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW 11

688-20-43

Stanisław Dąbek e-mail: sdabek@bilgorajski.pl

ORGANIZACJA RUCHU 3

688-20-40

Krystyna Kowal e-mail: kkowal@bilgorajski.pl

9

688-20-43

Beata Piskorska e-mail: bpiskorska@bilgorajski.pl

3

688-20-79

Marta Rybak e-mail: mrybak@bilgorajski.pl

TRANSPORT DROGOWY 3

 Biuro Rady Powiatu (BR)

688-20-55 tel. / fax.

Przewodniczący Rady Powiatu – Piotr Majcher

e-mail brp@bilgorajski.pl

113

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PR)

688-20-53

Zenon Małysz e-mail: zmalysz@bilgorajski.pl

godziny pracy:

- poniedziałki, wtorki, środy w godz. 730-1130

- czwartki od 730-1530

6

alt

 

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 87

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (GK)

 

pokój

688-20-25

688-20-77 - fax

Geodeta Powiatowy – kierownik

Andrzej Żychowski e-mail: azychowski@bilgorajski.pl

1

688-20-30

Aneta Zagdańska e-mail:azagdanska@bilgorajski.pl

Agnieszka Skwarek e-mail: askwarek@bilgorajski.pl

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej 2

688-20-26

Grzegorz Litwin e-mail: glitwin@bilgorajski.pl

Monika Adamek e-mail: madamek@bilgorajski.pl

3

688-20-36

Bogumiła Zań e-mail: bzan@bilgorajski.pl

Magdalena Zych - Krukowska e-mail: mkrukowska@bilgorajski.pl

Anna Żuk e-mail: azuk@bilgorajski.pl

4

688-20-83

Inez Baryła e-mail: ipiaskowa@bilgorajski.pl

Edyta Kwiatkowska e-mail: ekwiatkowska@bilgorajski.pl

Małgorzata Pisklak e-mail: mpisklak@bilgorajski.pl

8

688-20-73

Wojciech Blacha e-mail: wblacha@bilgorajski.pl

gospodarka nieruchomościami 105

688-20-74

Sylwia Waliwander e-mail: swaliwander@bilgorajski.pl

Iwona Jarosławska e-mail: ijaroslawska@bilgorajski.pl

101

688-20-35

Beata Dolina e-mail: bdolina@bilgorajski.pl

Renata Kosonoga e-mail: rkosonoga@bilgorajski.pl

102

688-20-28

Urszula Komanowska email: ukomanowska@bilgorajski.pl

Bogumiła Urbaś e-mail: burbas@bilgorajski.pl

104
688-20-78 Halina Kutniewska e-mail: hkutniewska@bilgorajski.pl 104
688-20-29 Sylwester Woźnica e-mail: swoznica@bilgorajski.pl  ZUD 106

688-20-31

Agnieszka Zając e-mail: azajac@bilgorajski.pl

Bożena Szcząchore-mail: bszczachor@bilgorajski.pl

ewidencja gruntów i budynków 109
688-20-32 Janusz Małysa e-mail: jmalysa@bilgorajski.pl 111
688-20-34 Dorota Ciecierska e-mail: dciecierska@bilgorajski.pl 112
688-20-33 Stanisława Watrak e-mail: swatrak@bilgorajski.pl 112
688-20-27 Maria Ostrowska e-mail: mostrowska@bilgorajski.pl 113