Strona wykorzystuje pliki cookies,
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
 

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Language - język

 herbmalypStarostwo Powiatowe w Biłgoraju

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94

NIP Powiatu Biłgorajskiego: 918-199-38-47, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 918-17-14-445

REGON Powiatu Biłgorajskiego: 950369014, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 950371590

Numery rachunków (wybrane):
  • Bieżący 84 9602 0007 0000 0039 2000 0029
  • Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 57 9602 0007 0000 0039 2000 0030
  • Opłaty z tytułu usług geodezyjnych 46 9602 0007 0000 0039 2000 0034

telefon (centrala): (84) 688-20-00, (84) 688-20-01
fax: (84) 688-20-09
e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 

za pomocą skrzynki na ePUAP www.epuap.gov.pl : /f3xye6n66k/SkrytkaESP

(https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego - link dotyczy Pisma ogólnego do podmiotu publicznego, który działa po zalogowaniu na EPUAP.)
 
uwaga: w związku z reorganizacją pracy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
zmianie ulegać będą dane kontaktowe i nazwy wydziałów / biur.
 
Za utrudnienia przepraszamy
 

starostwo94_small

ul. Tadeusza Kościuszki 94

- Wydział Finansowy

- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

- Wydział Architektury i Budownictwa

- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

- Wydział Komunikacji i Drogownictwa

- Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

- Wydział Inwestycji i Rozwoju

- Biuro Organizacji i Kadr

- Biuro Informatyki i Obsługi Teleinformatycznej

- Biuro Rady i Zarządu Powiatu

- Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

- Biuro ds. Zamówień Publicznych

- Biuro Kontroli, Audytu i Analiz

- Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji

- Biuro utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji i wyposażenia

- Radcy Prawni

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

ul. Tadeusza Kościuszki 87

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 Wydział Finansowy (FN)
pokój

688-20-15

Skarbnik – Grzegorz Płecha e-mail: gplecha@bilgorajski.pl

215

688-20-14,

688-20-46 - fax

Aneta Szabat e-mail: aszabat@bilgorajski.pl

Ewa Typiake-mail: etypiak@bilgorajski.pl

216

688-20-16

Marcin Flor e-mail: mflor@bilgorajski.pl

216

688-20-17

Główny Księgowy - Grażyna Kaczor e-mail: gkaczor@bilgorajski.pl

Monika Wojtowicz - Bździuch e-mail: mwojtowicz@bilgorajski.pl

Monika Osuch e-mail: mosuch@bilgorajski.pl

212

688-20-18

Janina Okoń e-mail: jokon@bilgorajski.pl

Gabriela Krasny e-mail: gkrasny@bilgorajski.pl

214

688-20-13

Agata Taradowska e-mail: ataradowska@bilgorajski.pl

Jolanta Szabat e-mail: jszabat@bilgorajski.pl

214

688-20-19

Anna Śmieciuch e-mail: asmieciuch@bilgorajski.pl

14

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OR)

pokój

688-20-08

688-20-59

Edyta Bednarczuk e-mail: ebednarczuk@bilgorajski.pl

sekretariat e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl

106

688-20-00

688-20-01

Biuro Obsługi i Informacji

Maja Paczos e-mail: mpaczos@bilgorajski.pl

Magdalena Haczykowska e-mail: mhaczykowska@bilgorajski.pl

parter

2

688-20-07

Elżbieta Rymarz  e-mail: erymarz@bilgorajski.pl

207

688-20-86

Ewa Kwiecińska e-mail: ewakwiecinska@bilgorajski.pl

207

688-20-86

Piotr Wołoszyn  e-mail: pwoloszyn@bilgorajski.pl

207

688-20-81

Łukasz Pracoń e-mail: lpracon@bilgorajski.pl

110

688-20-66

Ewa Maciocha e-mail: emaciocha@bilgorajski.pl

103

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa (RO)
pokój

688-20-50

Kierownik - Marek Konopka

e-mail: mkonopka@bilgorajski.pl

Wydawanie koncesji na pozyskanie kopalin, rekultywacja gruntów zdewastowanych

204

688-20-71

Barbara Kloc

e-mail: bkloc@bilgorajski.pl

Zezwolenia na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów

205

Monika Smagała

e-mail: msmagala@bilgorajski.pl

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,zgłaszanie instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogacych negatywnie oddziaływać na środowisko, decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu,zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych

Edyta Żmijan

email: ezmijan@bilgorajski.pl

688-20-72

Elżbieta Ozga

e-mail: eozga@bilgorajski.pl

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, nadzór nad zalesieniami, wydawanie kart wędkarskich,rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb, zezwolenia na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, rejestracja zwierząt egzotycznych

206

Danuta Kuszka

e-mail:dkuszka@bilgorajski.pl

Janusz Biszczanik

e-mail:jbiszczanik@bilgorajski.pl

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności SkarbuPaństwa

Gospodarka łowiecka

Tomasz Kulesza email: tkulesza@bilgorajski.pl

Jan Budzyński email: jbudzynski@bilgorajski.pl

Jerzy Pawłowski email: jpawlowski@bilgorajski.pl

Dariusz Słupski email: dslupski@bilgorajski.pl

Jan Ksiądz email: jksiadz@bilgorajski.pl

Waldemar Kutryn email: wkutryn@bilgorajski.pl

Jerzy Bryła email: jerzybryla@bilgorajski.pl

Jan Bryła email: janbryla@bilgorajski.pl

Andrzej Furmanek e-mail: afurmanek@bilgorajski.pl

 Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KD)

 pokój

688-20-42,

688-20-82-fax

Kierownik – Jacek Piskorski e-mail: jpiskorski@bilgorajski.pl

12


688-20-39

Ryszard Krawiec e-mail: rkrawiec@bilgorajski.pl

Kinga Brodziak e-mail: kbrodziak@bilgorajski.pl

Monika Sabała e-mail: msabala@bilgorajski.pl

Rejestracja pojazów

Wyrejestrowanie pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsc na badania techniczne

Adnotacje gaz, hak, inne

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym

8

688-20-40

Joanna Bil – Różańska e-mail: jbil@bilgorajski.pl

Irena Birut e-mail: ibirut@bilgorajski.pl

Krzysztof Pokarowski e-mail: kpokarowski@bilgorajski.pl

9

688-20-41

Anna Pyda e-mail:apyda@bilgorajski.pl

Beata Nowacka e-mail: bnowacka@bilgorajski.pl

Marek Frąk e-mail:mfrak@bilgorajski.pl

9

 688-20-37

dyżur pełnią:

Ryszard Krawiec, Łukasz Klucha, Joanna Bil - Różańska, Irena Birut, Krzysztof Pokarowski, Anna Pyda, Beata Nowacka, Marek Frąk

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego

7

688-20-38

Łukasz Klucha e-mail: lklucha@bilgorajski.pl

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.

Pojazdy usunięte z drogi

9

688-20-44

Halina Kapka e-mail: hkapka@bilgorajski.pl

Dorota Kostrubiec e-mail: dkostrubiec@bilgorajski.pl

Maciej Prochowski e-mail: mprochowski@bilgorajski.pl

Paulina Siek e-mail: psiek@bilgorajski.pl
Prawa jazdy

11

688-20-45

Agnieszka Obszyńska e-mail: aobszynska@bilgorajski.pl

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców

11

688-20-43

Mateusz Dudek e-mail: mdudek@bilgorajski.pl

Organizacja ruchu

3

688-20-43

Beata Piskorska e-mail: bpiskorska@bilgorajski.pl

3

688-20-79

Marta Rybak e-mail: mrybak@bilgorajski.pl

Transport drogowy

3

Wydział Inwestycji i Rozwoju (IR)

pokój

688-20-70

Kierownik - Tomasz Rabiej e-mail: trabiej@bilgorajski.pl

211

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu (RZ)
pokój

tel. 688-20-55

Przewodniczący Rady Powiatu – Kurzyna Marian e-mail biuro@bilgorajski.pl

113

tel. 688-20-56

fax. 688-20-09

Marzena Snopek e-mail: msnopek@bilgorajski.pl

114
Biuro ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji (KM)
pokój

688-20-54

 

6

Biuro utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych i wyposażenia (UO)
pokój

688-20-07

Anna Grelak e-mail: agrelak@bilgorajski.pl

207

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PR)
pokój

688-20-53

Zenon Małysz e-mail: zmalysz@bilgorajski.pl

godziny pracy:

- poniedziałki, wtorki, środy w godz. 730-1130

- czwartki od 730-1530

6

starostwo

 

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 87

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN)

 

pokój

 688-20-51

Kierownik - Ireneusz Bulicz e-mail: ibulicz@bilgorajski.pl

105

688-20-30

688-20-77 - fax

688-20-83

Aneta Zagdańska e-mail:azagdanska@bilgorajski.pl

Agnieszka Skwarek e-mail:  askwarek@bilgorajski.pl

Edyta Kwiatkowska e-mail: ekwiatkowska@bilgorajski.pl

1

688-20-26

Grzegorz Litwin e-mail: glitwin@bilgorajski.pl

Monika Adamek e-mail: madamek@bilgorajski.pl

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej 3

688-20-36

Bogumiła Zań (Geodeta Powiatowy) e-mail: bzan@bilgorajski.pl

Magdalena Zych - Krukowska e-mail: mkrukowska@bilgorajski.pl

Aleksandra Czerwonka e-mail:agontarska@bilgorajski.pl 

Inez Baryła e-mail: ipiaskowa@bilgorajski.pl

4

688-20-34

Łukasz Marek e-mail: lmarek@bilgorajski.pl

7

688-20-84

Małgorzata Pisklak e-mail: mpisklak@bilgorajski.pl

11

688-20-73

Wojciech Blacha e-mail: wblacha@bilgorajski.pl

gospodarka nieruchomościami

202

688-20-74

Sylwia Waliwander e-mail: swaliwander@bilgorajski.pl

Iwona Jarosławska e-mail: ijaroslawska@bilgorajski.pl

101

688-20-35

Beata Dolina e-mail: bdolina@bilgorajski.pl

Renata Kosonoga e-mail: rkosonoga@bilgorajski.pl

102
 

Agata Kapica e-mail: akapica@bilgorajski.pl

103

688-20-78

688-20-28

Anna Żuk (Zastępca kierownika) e-mail: azuk@bilgorajski.pl

Urszula Komanowska email: ukomanowska@bilgorajski.pl

Bogumiła Urbaś e-mail: burbas@bilgorajski.pl

104

688-20-29

688-20-25

Sylwester Woźnica e-mail: swoznica@bilgorajski.pl 

Andrzej Żychowski e-mail: azychowski@bilgorajski.pl

ZUD 202

688-20-88 tel./fax.

688-20-89

Cezary Kozyra e-mail: ckozyra@bilgorajski.pl

Jowita Kozdra e-mail: jkozdra@bilgorajski.pl

Tadeusz Skotnicki e-mail: tskotnicki@bilgorajski.pl

ewidencja gruntów i budynków 106

688-20-31

Agnieszka Zając e-mail: azajac@bilgorajski.pl

Bożena Szcząchore-mail: bszczachor@bilgorajski.pl

109

688-20-32

Janusz Małysa e-mail: jmalysa@bilgorajski.pl

111

688-20-33

Stanisława Watrak e-mail: swatrak@bilgorajski.pl

112

688-20-27

Adrian Kozak e-mail: akozak@bilgorajski.pl

113

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
tel: (84) 688-20-00, fax: (84) 688-20-09,
e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30