starostwo

 

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 87

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

SALA OBSŁUGI INTERESANTA

 tel. 84 688-20-34, 84 688-20-51 e-mail:  geodezja@bilgorajski.pl pokój 7

 
 Nr telefonu
 Nazwisko i imię  (stanowisko)  e-mail
 zadania  pokój
 84 688-20-77 tel. / fax.
 Bulicz Ireneusz - Kierownik
 2
 84 688-20-78  Żuk Anna - Z-ca Kierownika  azuk@bilgorajski.pl  105
 84 688-20-36  Zań Bogumiła - Geodeta Powiatowy
 bzan@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-34  Kupczak Ronald  rkupczak@bilgorajski.pl
 7
 84 688-20-51
 Kapica Agata  akapica@bilgorajski.pl  7
 84 688-20-83  Zagdańska Aneta  azagdanska@bilgorajski.pl    

Ośrodek

Dokumentacji

Geodezyjno -

Kartograficzne

 1
 84 688-20-30  Skwarek Agnieszka  askwarek@bilgorajski.pl  1
 84 688-20-83  Kozak Adrian  akozak@bilgorajski.pl  1
 84 688-20-26  Czerwonka Aleksandra  agontarska@bilgorajski.pl  3
 84 688-20-36  Zych - Krukowska Magdalena  mkrukowska@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-36  Baryła Inez  ipiaskowa@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-36  Maciocha Grażyna 
 gmaciocha@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-84  Pisklak Małgorzata  mpisklak@bilgorajski.pl  11
 84 688-20-74  Waliwander Sylwia  swaliwander@bilgorajski.pl

gospodarka

nieruchomościami

 101
 84 688-20-74  Adamek Monika  madamek@bilgorajski.pl  101
 84 688-20-35  Dolina Beata  bdolina@bilgorajski.pl  102
 84 688-20-35  Kosonoga Renata  rkosonoga@bilgorajski.pl  102
 84 688-20-28  Urbaś Bogumiła  burbas@bilgorajski.pl  104
 84 688-20-28  Komanowska Urszula  ukomanowska@bilgorajski.pl  104
 84 688-20-25  Jarosławska Iwona  ijaroslawska@bilgorajski.pl  104
 84 688-20-73
 Blacha Wojciech
 202
 84 688-20-26  Woźnica Sylwester  swoznica@bilgorajski.pl ZUD  3
 84 688-20-88  Kozdra Jowita  jkozdra@bilgorajski.pl

ewidencja

gruntów

i budynków

 106
 84 688-20-88 tel. /fax.
 Skotnicki Tadeusz
 106
 84 688-20-89  Kwiatkowska Edyta  ekwiatkowska@bilgorajski.pl  106
 84 688-20-89  Małysa Janusz  jmalysa@bilgorajski.pl  106
 84 688-20-31  Szcząchor Bożena  bszczachor@bilgorajski.pl  109
 84 688-20-27  Wicher Jakub  jwicher@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-32  Kozyra Cezary  ckozyra@bilgorajski.pl  111
 84 688-20-33  Kawalec Tomasz  tkawalec@bilgorajski.pl  112
 84 688-20-33  Kwiatkowska Anna
 akwiatkowska@bilgorajski.pl  112