Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
pokój

688-20-20

Kierownik - Janusz Zieliński e-mail: jzielinski@bilgorajski.pl

Mirela Trościańczyk (Zastępca kierownika) e-mail: mtroscianczyk@bilgorajski.pl

5

688-20-21

Jadwiga Jóźwiak e-mail: jjozwiak@bilgorajski.pl

5

688-20-63

Krzysztof Rębacz e-mail: krebacz@bilgorajski.pl

4

688-20-22

688-20-23

Jan Frączak e-mail: jfraczak@bilgorajski.pl

Tomasz Sachar e-mail: tsachar@bilgorajski.pl

4