Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KD)

 pokój

688-20-42,

688-20-82-fax

Kierownik – Jacek Piskorski e-mail: jpiskorski@bilgorajski.pl

12


688-20-39

Ryszard Krawiec e-mail: rkrawiec@bilgorajski.pl

Kinga Belżek e-mail: kbrodziak@bilgorajski.pl

Monika Sabała e-mail: msabala@bilgorajski.pl

Rejestracja pojazów

Wyrejestrowanie pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsc na badania techniczne

Adnotacje gaz, hak, inne

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym

8

688-20-40

Joanna Bil – Różańska e-mail: jbil@bilgorajski.pl

Irena Birut e-mail: ibirut@bilgorajski.pl

Krzysztof Pokarowski e-mail: kpokarowski@bilgorajski.pl

Adrian Hajduk e-mail: ahajduk@bilgorajski.pl

9

688-20-41

Anna Pyda e-mail:apyda@bilgorajski.pl

Beata Nowacka e-mail: bnowacka@bilgorajski.pl

Marek Frąk e-mail:mfrak@bilgorajski.pl

9

 688-20-37

dyżur pełnią:

Ryszard Krawiec, Łukasz Klucha, Joanna Bil - Różańska, Irena Birut, Krzysztof Pokarowski, Anna Pyda, Beata Nowacka, Marek Frąk

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego

7

688-20-38

Łukasz Klucha e-mail: lklucha@bilgorajski.pl

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.

Pojazdy usunięte z drogi

9

688-20-44

Halina Kapka e-mail: hkapka@bilgorajski.pl

Dorota Kostrubiec e-mail: dkostrubiec@bilgorajski.pl

Maciej Prochowski e-mail: mprochowski@bilgorajski.pl

Paulina Siek e-mail: psiek@bilgorajski.pl

Sylwia Dworniczak e-mail: sdworniczak@bilgorajski.pl
Prawa jazdy

11

688-20-45

Agnieszka Obszyńska e-mail: aobszynska@bilgorajski.pl

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców

11

688-20-43

Mateusz Dudek e-mail: mdudek@bilgorajski.pl

Organizacja ruchu

3

688-20-43

Beata Piskorska e-mail: bpiskorska@bilgorajski.pl

3

688-20-79

Marta Rybak e-mail: mrybak@bilgorajski.pl

Transport drogowy

3