Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
pokój

688-20-66

688-20-60

tel. / fax. 686-70-95

Artur Mielnik e-mail amielnik@bilgorajski.pl

Marcin Krasny e-mail: mkrasny@bilgorajski.pl

powiatowe centrum zarządzania kryzysowego e-mail: pczk@bilgorajski.pl

 103