Wydział Architektury i Budownictwa

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-20
 Zieliński Janusz - Kierownik
 5
 84 688-20-20
 Trościańczyk Mirela - Z-ca Kierownika
 5
 84 688-20-21
 Król - Kowalska Emilia
 4
 84 688-20-63
 Rębacz Krzysztof
 4
 84 688-20-22
 Bździuch Klaudia
 4
 84 688-20-23
 Sachar Tomasz
 4