Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
ul. "Wira" Bartoszewskiego 10,  23-400 Biłgoraj
telefon : (84) 686-89-57, 686-89-58
http://mdk.lbl.pl/


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju
ul. Kościuszki 43/41,  23-400 Biłgoraj
telefon : (84) 686-10-66
http://www.ppp.lbl.pl/


Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju
ul. "Wira" Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
telefon: (84) 627-49-64