Szanowni Państwo, przypominamy iż od 8 października 2020 roku wstrzymaliśmy obsługę bezpośrednią
w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa, jednak załatwianie spraw jest nadal możliwe przez inne, wymienione formy kontaktu :
 
- kontakt telefoniczny :
 
umawianie odbioru stałych dowodów rejestracyjnych: 84 688 20 37
 
zapytania dot. rejestracji pojazdów:84 688 20 39, 40, 41
 
zapytania dot. prawa jazdy: 84 688 20 44, 45
 
- poczta tradycyjna :
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
- strona www:
 
- poczta elektroniczna :
- skrzynka ePuap :
www.epuap.gov.pl : /f3xye6n66k/SkrytkaESP
- wrzutnia skrzyniowa :
umieszczona w przedsionku wejścia do urzędu od strony ul. Kościuszki
- biuro podawcze :
wejście do budynku od strony ul. Sikorskiego
 
Wydawanie dokumentów odbywa się wyłącznie przez okienko podawcze umieszczone w głównych drzwiach przy wejściu do budynku od strony ul. Kościuszki
W przypadku gdy konieczny będzie kontakt bezpośredni pracownik urzędu ustali z Państwem dogodny termin wizyty w celu bezpośredniego załatwienia sprawy.

O  P  Ł  A  T  Y  rejestracyjne

wszystkie płatności prosimy regulować drogą elektroniczną
 
kasa urzędu jest nieczynna

 INFORMACJA

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona jest w Punkcie Informacyjnym spełniającym jednocześnie funkcję Biura Podawczego umiejscowionym na parterze budynku .

Tutaj otrzymacie Państwo informację o sposobie załatwienia sprawy oraz uzyskacie kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za jej załatwienie.

 1. Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń urzędu.

 2. Wnioski, podania, pisma kierowane do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa należy składać do wrzutni skrzyniowej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do urzędu od strony ul. Kościuszki.

 3. W tym samym czasie w przedsionku lub w miejscu przeznaczonym do obsługi interesantów nie może przebywać więcej niż 1 osoba.

 4. Pierwszy kontakt z interesantem chcącym załatwić sprawę w urzędzie odbywał się będzie przez właściwego pracownika w specjalnie wyznaczonym miejscu na parterze budynku.

 5. Bezpośrednie załatwienie sprawy możliwe jest jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowy z pracownikiem urzędu.

Przypominamy, że nadal przy załatwianiu spraw w urzędzie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz korzystania ze środków dezynfekujących wystawionych w holu wejściowym urzędu.
 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców w dniu 1 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, przy ul. Tadeusza Kościuszki 87, rozpoczął swoje funkcjonowanie

Punkt Obsługi Interesantów dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Głównym celem utworzenia Punktu Obsługi Interesanta jest fachowa, miła i sprawna obsługa klientów w sprawach związanych z działalnością urzędu.
 
POI został zlokalizowany z myślą o wygodzie interesanta ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Znajduje się on, bowiem na parterze starego budynku Starostwa i czynny jest w godzinach pracy urzędu.

Kontakt: tel. 84 688-20-34, 84 688-20-51 e-mail:  geodezja@bilgorajski.pl  geoportal@bilgorajski.pl pokój 7

W Punkcie złożą Państwo kierowane do WGiGN pisma, otrzymają wstępną i kompetentną informację na temat trybu i sposobu załatwiania spraw, także wszystkie potrzebne wnioski, druki i formularze oraz pomoc w ich prawidłowym wypełnieniu. Ponadto w Punkcie Obsługi Interesanta dowiedzą się Państwo jakie dokumenty należy dołączyć do konkretnego wniosku oraz jakie formalnoprawne warunki należy spełnić, aby załatwić daną sprawę. Część usług realizujemy elektronicznie:

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko będzie można załatwić w Punkcie, ale w takich przypadkach zostaną Państwo skierowani do odpowiedniego pracownika.

 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa (rejestracja pojazdów, uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy) - www.komunikacja.bilgorajski.pl
 • Wydział Architektury i Budownictwa - strona www.gunb.gov.pl
 • Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki
 • Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Dodatkowo


publikacje (pliki pdf):


inne:

w zakładce turystyka przewodniki, mapy po szlakach turystycznych, baza noclegowa


Skorzystaj z usług publicznych - > www.obywatel.gov.pl