logoprojekty

Źródło finansowania: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 30.04.2021r.

Całkowita wartość projektu

190 976,60 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

190 976,60 zł

Źródło finansowania: Sportowa Polska.

Okres realizacji projektu: 29.01.2021r. - 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

2 572 394,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 286 197,00 zł

Wartość dofinansowania

1 286 197,00 zł

logobliski

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.10.2022 r.

Całkowita wartość projektu

999 911,12 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

999 911,12 zł

Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków.

Okres realizacji projektu: 12.07.2021r. - 03.09.2021r.

Całkowita wartość projektu

120 446,00 zł

Wartość wkładu własnego

60 223,00 zł

Wartość dofinansowania

60 223,00 zł

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Okres realizacji projektu: 15.06.2021r. - 14.06.2022r.

Całkowita wartość projektu

150 178,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

150 178,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2021r.

Całkowita wartość projektu

2 548 641,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 274 320,50 zł

Wartość dofinansowania

1 274 320,50 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.10.2022r.

Całkowita wartość projektu

8 105 970,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 052 985,00 zł

Wartość dofinansowania

4 052 985,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2022r.

Całkowita wartość projektu

8 677 452,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 338 726,00 zł

Wartość dofinansowania

4 338 726,00 zł