Źródło finansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu: 26.03.2014r. - 30.09.2014r.

 Całkowita wartość projektu 

5 426 498,98 zł 

 Wartość dofinansowania

2 713 248,00 zł 

 Wartość wkładu własnego

2 713 250,98 zł 

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego południowej części naszego powiatu. Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Tereszpol i Józefów oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Tereszpol Zaorenda, Tereszpol Zygmunty, Tereszpol Kukiełki, Górecko Stare, Brzeziny, Tarnowola.

Opis zadań, korzyści: Nowe nawierzchnie bitumiczne o dług. 16346 mb wraz z chodnikami.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)