Źródło finansowania: MKiDN, Departament Dziedzictwa Kulturowego

Okres realizacji projektu: 02.03.2015 r. - 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu

30 977,00 zł.

Wartość wkładu własnego

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

27 477,00 zł

Cel projektu: Publikacja w ilości 1000 szt. wraz dołączoną płytą DVD miała być bezpłatnie przekazana do wszystkich bibliotek szkolnych w Biłgoraju i w powiecie biłgorajskim. Miała też stanowić formę promocji Muzeum i powiatu biłgorajskiego (np. jako upominki i nagrody w konkursach). Bezpłatna forma umożliwiłaby dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców, co miało przyczynić się do zwiększenia zainteresowania historią lokalną zarówno wśród dzieci

Miejsce realizacji: Biłgoraj, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej

Opis zadań, korzyści: Styczeń - czerwiec 2015 - przygotowanie katalogu i scenariusza filmów.

Lipiec- sierpień 2015 - skład i druk publikacji oraz produkcja filmów i tłoczenie płyt DVD.

Wrzesień - grudzień 2015 - promocja albumu, filmów oraz zorganizowanie wystawy fotograficznej w siedzibie Muzeum prezentującej wybrane miejsca pamięci narodowej w powiecie biłgorajskim. Wystawie będzie towarzyszyć promocja albumu (katalogu) i filmów.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Dorota Skakuj

Opracował: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej