Źródło finansowania: PRGiPID

Okres realizacji projektu: 26.03.2015r. - 16.09.2015r.

Całkowita wartość projektu

5 838 108,58 zł

Wartość wkładu własnego

2 919 054,58 zł

Wartość dofinansowania

2 919 054,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego północnej części naszego powiatu.

Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych miasta Biłgoraj, gminy Biłgoraj i Frampol oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Biłgoraj, Rapy Dylańskie, Dyle, Ignatówka, Wolaniny, Żelebsko, Wola Kątecka

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne o dług. 17981 mb

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)