Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

Okres realizacji projektu: 08.10.2015r. - 17.10.2015r.

Całkowita wartość projektu

19 171,97 zł

Wartość wkładu własnego

4 479,97 zł

Wartość dofinansowania

14 692,00 zł

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych, kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego szacunku oraz rozwijanie umiejętności językowych poprzez zbliżenie i integrację młodzieży z Polski i Niemiec. Ważne jest wzbogacanie programu doświadczeniami poprzednich projektów, przy wsparciu różnych podmiotów, instytucji oraz rodziców.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Opis zadań, korzyści: W wymianie wzięło udział 66 uczniów, w tym 33 z Biłgoraja. Wymiana szkolna daje możliwość poznania rówieśników z drugiego kraju, ich sposobu życia, myślenia, uczenia się, spędzania wolnego czasu. Dla wielu uczniów jest okazją do zastosowania w praktyce języka obcego, który poznają w szkole, dla innych – praktyczną lekcją historii i geografii. Udział w wymianie podnosi motywację uczestników do nauki przedmiotu i jest inspiracją do rozwijania swoich umiejętności językowych. Realizacja projektu promuje pozytywny wizerunek szkoły, miasta, powiatu i kraju.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Koordynator: Grzegorz Bryła. Zespół wspierający: Maria Kanty, Robert Grabias, Dorota Marczak

Opracował: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju