Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 20.06.2016r. - 30.09.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 948 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 474 250,00 zł

Wartość dofinansowania

1 474 250,00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego południowej części naszego powiatu. Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Potok Górny oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Lipiny Górne, Borowina.

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne o dług. 14073 mb.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)