Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 08.09.2016r. - 6.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 011 451,39 zł

Wartość wkładu własnego

603 435,42 zł

Wartość dofinansowania

1 408 015,98 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego południowej części naszego powiatu. Wzmocnienie nawierzchni drogi, z której korzystają lasy państwowe.

Przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych   gminy Biłgoraj oraz gmin przyległych.

Miejsce realizacji: Biłgoraj, Smólsko Małe.

Opis zadań, korzyści: nowa nawierzchnia bitumiczna o dług. 5381 mb wraz z chodnikami.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP)