Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 24.10.2018r. - 31.08.2019r.

Całkowita wartość projektu

112 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

112 500,00 zł

Cel projektu: Wypracowanie rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: dyrektor szkoły - koordynator, nauczyciele - terapeuci i psycholog, inni pracownicy - pomoc terapeutom oraz księgowa.

Opracował: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju (ZSS)