Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie - wsparcie finansowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

5 635,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 635,00 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł

Cel projektu: Promowanie wśród uczniów aktywnego i kreatywnego wykorzystania technologii informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem grafiki komputerowej. Zachęcenie młodych grafików do odkrywania własnych pasji i talentów.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Na konkurs wpłynęły 104 prace z całej Polski. Uczestnicy konkursu przygotowali prace dotyczące świata młodych ludzi, ich inspiracji i marzeń, wskazywali wartości jakimi ludzie powinni kierować się w życiu.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Anna Dobraczyńska.

Opracował: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.