Źródło finansowania: FDS

Okres realizacji projektu: 18.06.2020 - 17.05.2021

Całkowita wartość projektu

6 082 880,33 zł

Wartość wkładu własnego

1 824 864,34 zł

Wartość dofinansowania

4 258 016, 00 zł

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego południowej części naszego powiatu.

Przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych i turystycznych gminy Józefów.

Miejsce realizacji: Szopowe, Górniki, Stanisławów, Długi Kąt

Opis zadań, korzyści: nowe nawierzchnie bitumiczne o długości 12506 mb oraz nowe chodniki w miejscowości Szopowe i Górniki.

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju (ZDP)