Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 - 31.12.2020

Całkowita wartość projektu

6 200,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 240,00 zł

Wartość dofinansowania

4 960,00 zł

Cel projektu: zakup książek do szkolnej biblioteki oraz wspieranie i promocja aktywności czytelniczej

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

Opis zadań, korzyści: organizowanie spotkań czytelniczych oraz akcji "czytaj codziennie 10 minut dziennie" oraz raz w miesiącu "czytam-słucham-opowiadam", organizowanie konkursów na największą aktywność czytelniczą a także recytatorsko-czytelniczo-plastyczne, projekty edukacyjne w oddziałach szkoły z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: nauczyciel szkoły- bibliotekarz.

Opracował: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju (ZSS)