Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury.

Okres realizacji projektu: 05.04.2021r. - 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu

30 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

5 500,00 zł

Wartość dofinansowania

24 500,00 zł

Cel projektu: Kontynuacja Przeglądu Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego.

Miejsce realizacji: Biłgoraj.

Opis zadań, korzyści: Celem zadania jest organizacja II Przeglądu Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego będącego kontynuacją prezentowania lokalnego folkloru. Tym razem nacisk zostanie położony na lokalną obrzędowość weselną. Pierwsza edycja wydarzenia zgromadziła niemal 300 odbiorców (mimo niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej w kraju), co wskazuje, że w Biłgoraju istnieje zapotrzebowanie na tego typu imprezy. Zadanie ma w zamyśle upowszechniać te elementy kultury, które wskutek przemian cywilizacyjnych zaczynają zanikać. W przypadku zaproszonych grup szkolnych zakładany jest cel edukacyjny, w przypadku osób dorosłych - aktywna partycypacja w życiu społeczno - kulturalnym Biłgoraja.

Dzięki tej inicjatywie kontynuacja Przeglądu Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego jest szansą na trwałe wpisanie tego wydarzenia w kulturalny krajobraz Biłgoraja - miasta istotnie oddalonego od dużego ośrodka miejskiego. Widzowie będą mieli okazję zapoznać się z szeregiem widowisk obrzędowych o tematyce weselnej, aktywnie w nich uczestnicząc oraz wzmacniając społeczne więzi lokalne jak i tożsamość narodową.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Mateusz Soroka.

Opracował: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej