Źródło finansowania: Sportowa Polska.

Okres realizacji projektu: 29.01.2021r. - 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

2 572 394,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 286 197,00 zł

Wartość dofinansowania

1 286 197,00 zł

Cel projektu: Przystosowanie hali do przepisów bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego i warunków termicznych oraz udostepnienie dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada widownię- 396 miejsc siedzących, posiada zaplecze żywieniowe i noclegowe. Obiekt sportowy łącznie z krytą pływalnią i stadionem lekkoatletycznym umożliwiający szerokie upowszechnienie sportu. Zakres obejmuje remont 2 pomieszczeń połączonych ze sobą; dużą i małą hale sportową.

Sportowa polska remont hali ZSBiO 001
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (ZSBiO).

Opis zadań, korzyści: Modernizacja hali sportowej ZSBiO współfinansowana jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej infrastruktury Sportowej - Edycja 2020.

Projekt obejmuje remont 2 pomieszczeń połączonych ze sobą: dużą i małą hale sportową, w tym: wykonanie nowych sufitów podwieszanych na hali dużej z płyt akustycznych, wytłumienie ścian tym samym materiałem na hali dużej, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej, naprawa płyt boisk, remont sanitariatów przy małej i dużej hali sportowej, remont korytarzy pod trybunami przy dużej hali, roboty elektryczne, wykonanie instalacji sanitarnej, profesjonalne nagłośnienie dużej hali sportowej.