Obszar inwestycyjny: Infrastruktura kulturalna
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach

Całkowita wartość robót: 12 688 686,68 zł.
Dofinansowanie z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 8 000 000,00 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 200 000,00 zł (dodatowo dofinansowanie do dokumentacji projektowo - kosztorysowej 147 600 zł).
Wkład własny: 2 488 686,68 zł.

Opis inwestycji:
W ramach inwestycji powstanie 2-kondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 925 m2 w tym pow. ekspozycyjna 580 m2. Muzeum zostanie wybudowane na 0,77 ha działce tuż przy drodze wojewódzkiej 849 w Osuchach. Obiekt wraz z jego otoczeniem spełni wymogi dostępności. Inwestycja obejmuje w szczególności:
- przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej, budowę nowego pawilonu i połączenie obu budynków i uzyskanie w efekcie przestrzeni ekspozycyjnych i konferencyjnych, biurowych, magazynu, biblioteki, recepcji z holem wejściowym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne
- elementy zagospodarowania terenu m.in. ogrodzenie, zjazd, zatoka autobusowa, nawierzchnie utwardzone przed budynkiem, parkingi
- instalacje i urządzenia m. in.: zaopatrzenia w ciepło (pompy ciepła), techniki wentylacyjnej i klimatyzacji, elektroenergetyczne w tym OZE, teletechniczne i informatyczne, sanitarne i wodno-kanalizacyjne
- niezbędne dostosowania w tym urządzenia, wyposażenie rozwiązania techniczne specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania.

Budowa Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44 upamiętnia partyzantów i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Muzeum będzie pierwszym w Polsce muzeum narracyjnym, którego tematyką przewodnią jest życie i walka partyzantów. Miejsce i nazwa muzeum stanowią niestandardowy unikalny w skali województwa i kraju produkt turystyczny, który zwiększy potencjał rozwojowy gminy. Wybór miejscowości Osuchy w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim na siedzibę muzeum związany jest z lokalizacją największego cmentarza partyzanckiego będącego tragicznym śladem jednej z największych bitew partyzanckich – Bitwy pod Osuchami.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na wysokim poziomie technologicznym i ekspozycyjnym. Już sam narracyjny charakter muzeum nawiązujący w sposobie prezentacji treści do Muzeum Powstania Warszawskiego będzie atrakcyjny dla współczesnego turysty i ucznia. W efekcie poprzez generowanie wyjątkowych emocji muzeum będzie rozpoznawalne i uzyska pozytywny rozgłos.

Działalność muzeum w połączeniu z atrakcyjnością turystyczną Roztocza i szklaków turystycznych wzmocni potencjał powiatu. Inwestycja ujęta w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030, spełnia także oczekiwania społeczne.

 muzeum partyzantow polskich zmniejszone

muzeum RFIL 800