logoprojekty

Źródło finansowania: PRGiPID

Okres realizacji projektu: 26.03.2015r. - 16.09.2015r.

Całkowita wartość projektu

5 838 108,58 zł

Wartość wkładu własnego

2 919 054,58 zł

Wartość dofinansowania

2 919 054,00 zł

Źródło finansowania: MKiDN, Departament Dziedzictwa Kulturowego

Okres realizacji projektu: 02.03.2015 r. - 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu

30 977,00 zł.

Wartość wkładu własnego

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

27 477,00 zł

Źródło finansowania: PO WER

Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2015r.

Całkowita wartość projektu

2 081 994,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2081 994,00 zł

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego

Okres realizacji projektu: 8.12.2015r. - 31.12.2020r.

 Całkowita wartość projektu                22 592 757,89 zł 
 Dofinansowanie z EFRR  14 699 116,38 zł 
 Wkład własny  7 893 641,51 zł 

Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

Okres realizacji projektu: 09.10.2014r. - 18.10.2014r.

 Całkowita wartość projektu         

17 922,00 zł 

 Wartość dofinansowania

7 722,00 zł 

Wartość wkładu własnego

10 200,00 zł 

Źródło finansowania: MKiDN, Departament Ochrony Zabytków

Okres realizacji projektu: 01.06.2014r. - 18.08.2015r.

Całkowita wartość projektu

82 116,00 zł

Wartość wkładu własnego

47 984,00 zł

Wartość dofinansowania

34 132,00 zł

Źródło finansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu: 26.03.2014r. - 30.09.2014r.

 Całkowita wartość projektu 

5 426 498,98 zł 

 Wartość dofinansowania

2 713 248,00 zł 

 Wartość wkładu własnego

2 713 250,98 zł 

Źródło finansowania: Projekt był częścią Partnerskich Projektów Szkół: Projekty Wielostronne Comenius; realizowany był w ramach programu edukacyjnego Uczenie się przez Całe Życie.

Okres realizacji projektu: 1 września 2012r. - 31 sierpnia 2014r.

 Całkowita wartość projektu        

    81 760,00 zł 

 Wartość dofinansowania

65 408,00 zł 

 Wartość wkładu własnego

16 352,00 zł