logoprojekty

Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 15.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu

74 460,00 zł

Wartość wkładu własnego

39 960,00 zł

Wartość dofinansowania

34 500,00 zł

Źródło finansowania: Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r.-do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu

287 861,15 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

287 861,15 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu

18 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 000,00 zł

Wartość dofinansowania

14 000,00 zł

Źródło finansowania: RPO WL

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu

9 628 246,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

9 628 246,00 zł

Źródło finansowania: PO WER

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r.-30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu

8 475 537,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

8 475 537,00 zł

Źródło finansowania: Program RPO WL, działanie 12.4. Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0010/19.

Okres realizacji: 01.10.2020r. - 30.09.2023r.

 Całkowita wartość projektu                5 225 712,70 zł 
 Wartość dofinansowania 4 703 141,42 zł 
 Wartość wkładu własnego 522 571,28 zł 

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu: 27.04.2020r. - 27.10.2020r.

 Całkowita wartość projektu                100 000 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 84 630 zł 
 Budżet Państwa 15 370 zł 

Źródło finansowania: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 12.10.2019r. - 19.10.2019r.

Całkowita wartość projektu

20 991,13 zł

Wartość wkładu własnego

2 251,13 zł

Wartość dofinansowania

18 740,00 zł