logoprojekty

Źródło finansowania: Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

Okres realizacji projektu: 16.09.2019r. - 15.04.2021r.

Całkowita wartość projektu

375 131,26 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

375 131,26 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 88 090 EURO.

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.09.2019r. - 31.08.2020r.

Całkowita wartość projektu

6 636 340,19 zł

Wartość wkładu własnego

2 654 536,18 zł

Wartość dofinansowania

3 981 804,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.09.2019r. - 26.06.2020r.

Całkowita wartość projektu

3 176 979,85 zł

Wartość wkładu własnego

1 270 792,85 zł

Wartość dofinansowania

1 906 187,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 06.09.2019r. - 31.08.2020r.

Całkowita wartość projektu

175 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

175 000,00 zł

Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.07.2021r

Całkowita wartość projektu

63 775 381,00 zł

Wartość wkładu własnego

364 159,00 zł

Wartość dofinansowania

60 133 788,00 zł

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie - wsparcie finansowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

5 635,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 635,00 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł

Źródło finansowania: PRGiPID

Okres realizacji projektu: 14.05.2019 - 08.11.2019

Całkowita wartość projektu

4 059 335,58 zł

Wartość wkładu własnego

2 029 668,59 zł

Wartość dofinansowania

2 029 667,00 zł

Źródło finansowania: RPO WL.

Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

1 537 812,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

1 537 812,00 zł