logoprojekty

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 27.04.2018r. - 16.07.2018r.

Całkowita wartość projektu

1 587 060,98 zł

Wartość wkładu własnego

87 060,97 zł

Wartość dofinansowania

1 500 000,00 zł

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 26.04.2018r. - 31.08.2018r.

Całkowita wartość projektu

1 539 087,25 zł

Wartość wkładu własnego

39 087,25 zł

Wartość dofinansowania

1 500 000,00 zł

Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.08.2020 r

Całkowita wartość projektu

49 259 985,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

49 259 985,00 zł

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

 Całkowita wartość projektu                1 720 252,80 zł 
 Dofinansowanie z EFS 1 462 673,88 zł 
 Budżet państwa 86 039,64 zł 
 Wkład własny 172 079,28 zł 

Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 05.10.2017r. - 14.10.2017r.

Całkowita wartość projektu

15 553,44 zł

Wartość wkładu własnego

1 437,44 zł

Wartość dofinansowania

14 116,00 zł

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 02.10.2017r. - 01.10.2019r.

Całkowita wartość projektu

379 218,22 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

88 548,20 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 90920 EURO.

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2019r.

Całkowita wartość projektu

20 940,00 Euro

Wartość wkładu własnego

0,00 Euro

Wartość dofinansowania

20 940,00 Euro

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 21.08.2017r. - 19.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

3 043 695,85 zł

Wartość wkładu własnego

1 534 022,71 zł

Wartość dofinansowania

1 509 673,14 zł