logoprojekty

Przebudowa dróg powiatowych nr 2930l - ul. Graniczna i 2994l – ul.  Polna w Biłgoraju

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2930L - UL. GRANICZNA I 2994L – UL.  POLNA  W BIŁGORAJU

DOFINANSOWANIE 7 329 067,18 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 13 836 063,22 zł.

Przebudowa drogi powiatowej NR 2947L Zwierzyniec - Tereszpol

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2947L ZWIERZYNIEC - TERESZPOL
DOFINANSOWANIE        2 471 205,95 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI        4 118 676,59 zł.

logobliski

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Budżet projektu grantowego

999 911,12 zł

Wartość dofinansowania z UE

842 725,09 zł

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2929L DEREŹNIA - BUDZIARZE
DOFINANSOWANIE       1 026 944 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     1 711 574,34 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268
DOFINANSOWANIE        132 800 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      324 598,77  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+480
DOFINANSOWANIE        152 000 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      203 485,19  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2937L Luchów Górny – Brzyska Wola
DOFINANSOWANIE        183 024 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      258 300  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec
DOFINANSOWANIE        180 652 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      291 957,72  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.