logoprojekty

Źródło finansowania, program: RPO WL, działanie 12.4

Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0010/19

Okres realizacji: 01.10.2020r. - 30.09.2023r.

 Całkowita wartość projektu                5 225 712,70 zł 
 Wartość dofinansowania 4 703 141,42 zł 
 Wartość wkładu własnego 522 571,28 zł 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Okres realizacji projektu: od 8 grudnia 2015r. do 31 grudnia 2020r.

 Całkowita wartość projektu                22 592 757,89 zł 
 Dofinansowanie z EFRR  14 699 116,38 zł 
 Wkład własny  7 893 641,51 zł 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Okres realizacji projektu: od 5 maja 2016r. do 30 września 2020r.

 Całkowita wartość projektu                3 629 983,76 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 2 930 933,89 zł 
 Wkład własny 699 049,87 zł 

egeodezjalogoProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 31 grudnia 2016r. do 30 września 2021r.

 Całkowita wartość projektu                187 500 000 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 159 375 000 zł 
 Budżet Państwa      15 450 000 zł 
 Wkład własny 12 675 000 zł 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2017r. do 30 września 2020r.

 Całkowita wartość projektu                3 586 759,08 zł 
 Dofinansowanie z EFS 3 048 745,21 zł 
 Budżet państwa 179 337,95 zł 
 Wkład własny 358 675,92 zł 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Okres realizacji projektu: od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

 Całkowita wartość projektu                1 720 252,80 zł 
 Dofinansowanie z EFS 1 462 673,88 zł 
 Budżet państwa 86 039,64 zł 
 Wkład własny 172 079,28 zł 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Okres realizacji projektu: od 27 kwietnia do 27 października 2020r.

 Całkowita wartość projektu                100 000 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 84 630 zł 
 Budżet Państwa 15 370 zł