logoprojekty

Źródło finansowania: MKiDN, Departament Ochrony Zabytków

Okres realizacji projektu: 01.06.2014r. - 18.08.2015r.

Całkowita wartość projektu

82 116,00 zł

Wartość wkładu własnego

47 984,00 zł

Wartość dofinansowania

34 132,00 zł

Źródło finansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu: 26.03.2014r. - 30.09.2014r.

 Całkowita wartość projektu 

5 426 498,98 zł 

 Wartość dofinansowania

2 713 248,00 zł 

 Wartość wkładu własnego

2 713 250,98 zł 

Źródło finansowania: Projekt był częścią Partnerskich Projektów Szkół: Projekty Wielostronne Comenius; realizowany był w ramach programu edukacyjnego Uczenie się przez Całe Życie.

Okres realizacji projektu: 1 września 2012r. - 31 sierpnia 2014r.

 Całkowita wartość projektu        

    81 760,00 zł 

 Wartość dofinansowania

65 408,00 zł 

 Wartość wkładu własnego

16 352,00 zł