logoprojekty

Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków.

Okres realizacji projektu: 12.07.2021r. - 03.09.2021r.

Całkowita wartość projektu

120 446,00 zł

Wartość wkładu własnego

60 223,00 zł

Wartość dofinansowania

60 223,00 zł

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Okres realizacji projektu: 15.06.2021r. - 14.06.2022r.

Całkowita wartość projektu

150 178,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

150 178,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2021r.

Całkowita wartość projektu

2 548 641,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 274 320,50 zł

Wartość dofinansowania

1 274 320,50 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.10.2022r.

Całkowita wartość projektu

8 105 970,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 052 985,00 zł

Wartość dofinansowania

4 052 985,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2022r.

Całkowita wartość projektu

8 677 452,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 338 726,00 zł

Wartość dofinansowania

4 338 726,00 zł

Źródło finansowania: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Okres realizacji projektu: 08.04.2021r. - 10.09.20201r.

Całkowita wartość projektu

62 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

12 500,00 zł

Wartość dofinansowania

50 000,00 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury.

Okres realizacji projektu: 05.04.2021r. - 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu

30 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

5 500,00 zł

Wartość dofinansowania

24 500,00 zł

Źródło finansowania: PO WER.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu

3 047 295,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 047 295,00 zł