logoprojekty

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

Całkowita wartość projektu

618 014,01zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

112 416,52 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 133 920 EURO.

Źródło finansowania: Erasmus + Edukacja szkolna (SE) Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu

25 677,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

25 677,00 zł

Źródło finansowania: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) - Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

406 517,72 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

406 517,72 zł

Źródło finansowania: Erasmus+

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2022

Całkowita wartość projektu

29 730,00 Euro

Wartość wkładu własnego

0,00 Euro

Wartość dofinansowania

29 730,00 Euro

Źródło finansowania: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Okres realizacji projektu: 20.08.2020-30.11.2020

Całkowita wartość projektu

655 799,56 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

655 799,56 zł

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie – wsparcie finansowe dla szkół

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r.-31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu

3 540,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 540,00 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł

Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 - 31.12.2020

Całkowita wartość projektu

6 200,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 240,00 zł

Wartość dofinansowania

4 960,00 zł

Źródło finansowania: FDS

Okres realizacji projektu: 18.06.2020 - 17.05.2021

Całkowita wartość projektu

6 082 880,33 zł

Wartość wkładu własnego

1 824 864,34 zł

Wartość dofinansowania

4 258 016, 00 zł