logoprojekty

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

85 174,99 zł

Wartość wkładu własnego

55 363,74 zł

Wartość dofinansowania

29 811,25 zł

Źródło finansowania: PFRON

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

Całkowita wartość projektu

328 641,88 zł

Wartość wkładu własnego

213 617,22 zł

Wartość dofinansowania

115 024,66 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.11.2020r. -15.07.2021r.

Całkowita wartość projektu

4 807 862,25 zł

Wartość wkładu własnego

1 923 145,25 zł

Wartość dofinansowania

2 884 717,00 zł

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. - 30.09.2022r.

Całkowita wartość projektu

639 435,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

639 435,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 18.09.2020r. - 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

200 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

200 000,00 zl

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

Całkowita wartość projektu

618 014,01zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

112 416,52 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 133 920 EURO.

Źródło finansowania: Erasmus + Edukacja szkolna (SE) Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu

25 677,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

25 677,00 zł

Źródło finansowania: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) - Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

406 517,72 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

406 517,72 zł