logoprojekty

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie - wsparcie finansowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

5 635,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 635,00 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł

Źródło finansowania: PRGiPID

Okres realizacji projektu: 14.05.2019 - 08.11.2019

Całkowita wartość projektu

4 059 335,58 zł

Wartość wkładu własnego

2 029 668,59 zł

Wartość dofinansowania

2 029 667,00 zł

Źródło finansowania: RPO WL.

Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

1 537 812,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

1 537 812,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 24.10.2018r. - 31.08.2019r.

Całkowita wartość projektu

112 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

112 500,00 zł

Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 06.10.2018r. - 13.10.2018r.

Całkowita wartość projektu

16 815,97 zł

Wartość wkładu własnego

7 791,97 zł

Wartość dofinansowania

9 024,00 zł

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 - nadal.

Całkowita wartość projektu

29 547,00 Euro

Wartość wkładu własnego

0,00 Euro

Wartość dofinansowania

29 547,00 Euro

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 18.07.2018r. - 05.09.2018r.

Całkowita wartość projektu

199 481,39 zł

Wartość wkładu własnego

11 043,25 zł

Wartość dofinansowania

188 438,14 zł

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie - wsparcie finansowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018r. - 31.12.2018r.

Całkowita wartość projektu

4 017,42 zł

Wartość wkładu własnego

2 017,42 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł