logoprojekty

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.10.2022r.

Całkowita wartość projektu

8 105 970,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 052 985,00 zł

Wartość dofinansowania

4 052 985,00 zł

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 30.11.2022r.

Całkowita wartość projektu

8 677 452,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 338 726,00 zł

Wartość dofinansowania

4 338 726,00 zł

Źródło finansowania: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Okres realizacji projektu: 08.04.2021r. - 10.09.20201r.

Całkowita wartość projektu

62 500,00 zł

Wartość wkładu własnego

12 500,00 zł

Wartość dofinansowania

50 000,00 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury.

Okres realizacji projektu: 05.04.2021r. - 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu

30 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

5 500,00 zł

Wartość dofinansowania

24 500,00 zł

Źródło finansowania: PO WER.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu

3 047 295,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 047 295,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

45 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

45 000,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r

Całkowita wartość projektu

188 164,33 zł

Wartość wkładu własnego

98 164,33 zł

Wartość dofinansowania

90 000,00 zł

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

85 174,99 zł

Wartość wkładu własnego

55 363,74 zł

Wartość dofinansowania

29 811,25 zł