Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza konsultacje projektu : "Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021rok”  Konsultacje potrwają od 24 września do 2 października br. W tym czasie uwagi do "Programu" można kierować na adres Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94 lub pocztą elektroniczną: adziedzic@bilgorajski.pl. Zapraszamy do zapoznania się z Projektem Programu / dokumenty do pobrania

     W dniu 13.09.br. w Zagrodzie Sitarskiej w Biłgoraju miał miejsce I Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego. Wydarzenie to patronatem honorowym objęli: Pani Beata Strzałka – Poseł na Sejm RP, która jednocześnie ufundowała pamiątkowe statuetki dla grup artystycznych oraz p. Andrzej Szarlip – Starosta Biłgorajski, który wręczył zespołom podziękowanie w postaci grawertonów sfinansowanych przez Powiat.

     Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego złożyli Panu Bogu swoje dziękczynienie za tegoroczne plony. W niedzielę (13.09) w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy odbyły się powiatowe uroczystości dożynkowe, które w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną miały charakter wyłącznie kościelny.

Informacja z dnia 31.08. 2020 r. dotyczący opracowania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu niestanowiących Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego w Gminie Biłgoraj dla obrębów: Sól, Smólsko Małe, Smólsko Duże oraz Korczów.

      4 września w siedzibie Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu o godz.10.00 odbyła się  uroczystość poświęcenia 2 nowych ambulansów o łącznej wartości ponad 1.000.000 zł . Jeden z nich zasili tabor RSPRiTS w Biłgoraju, drugi SPSPRiTS w Zamościu. 

Dziś o godz. 12.00 w miejscowości Różaniec miał miejsce briefing prasowy z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, dyrekcji ZDW w Lublinie i mieszkańców gminy Tarnogród. Tematem była przebudowa DW nr 863 na odcinku Tarnogród-Różaniec-Obsza. Obecni na spotkaniu przyjrzeli się również dokładniej trwającym pracom oraz technice ich wykonywania.

      W dniu 1 września 2020 r. od Mszy św. o godz. 18.00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju  rozpoczęły się symboliczne obchody 81. rocznicy II Wojny Światowej.

    Dzisiaj o godz. 9.00 Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21 razem ze społecznością Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcącychw Biłgoraju.

      W poniedziałkowe popołudnie 31 sierpnia w Biłgoraju zorganizowano uroczystości upamiętniające  obchody związane z Dniem Solidarności i Wolności, upamiętniającym zryw Polaków, który zapoczątkował upadek komunizmu nie tylko w naszej Ojczyźnie, ale także innych krajach bloku wschodniego.

      W związku z obecną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie lubelskim oraz koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji drogi krajowej Nr 74 na odcinku  Smoryń – Szczebrzeszyn informuje się, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. od godz. 17:00 do 20:00 zostanie przeprowadzone odkażanie w/w drogi. W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców terenów przyległych do drogi krajowej Nr 74 oraz miejscowości przez które przebiega objazd o zachowanie szczególnej ostrożności.
 

        Dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkanie dyrektorów szkół   ponadpodstawowych Powiatu Biłgorajskiego. Spotkaniu przewodniczył Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip.  Obecni: Dyrektor I LO im. ONZ w Biłgoraju Jolanta Rycyk,   Dyrektor ZSZiO w Biłgoraju Adam Balicki , Dyrektor RCEZ w Biłgoraju Jerzy Buczko oraz Wicedyrektor ZSBiO Anna Kraczowska. Podczas spotkania dyrektorzy zdali raporty z przygotowania poszczególnych placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 w czasie pandemii.

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

      Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Powiatu w Biłgoraju podjął uchwałę o powierzeniu obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, nauczycielowi tej placówki Pani Iwonie Pawlos na okres od 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.   

    W sprawie korzystania aplikacji ProteGo Safe Min. Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas napisali wspólny list do Rodziców i Opiekunów. Aplikacja ta pomoże nam w wychodzeniu z największych obostrzeń związanych z pandemią. Im w ięcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa - czytamy na stronie gov.pl. To także profesjonalna pomoc zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego. Dostępny jest już odpowiedni formularz.

     Dzięki unijnemu dofinansowaniu  Domom Pomocy Społecznej z powiatu biłgorajskiego zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej ”. Całkowita wartość wsparcia dla DPS dla Kombatantów w Biłgoraju i DPS w Teodorówce wzniesie blisko 1.156.86,34 zł .  W podpisaniu umów na realizację grantów uczestniczyli Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip oraz Wicestarosta Tomasz Rogala
 

Już w najbliższą niedzielę 16 sierpnia odbdzie się okolicznościowy rajd rowerowy pod patronatem Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Na trasie przejazdu organizatorzy zapewniają 
m. in. pakiet startowy, smaczny posiłek, opiekę przewodnika i pomoc w razie awarii. Serdecznie zapraszamy !

Zapraszamy do zgłaszania wolontariuszy z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu biłgorajskiego realizujący działania w sferze kultury w 2020 roku. Można zgłość siebie lub inne osoby.  Nagrody sfinansowano ze środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w ramach projektu "Powiatowy Konkurs i Gala Wolontariusza Roku pod patronatem Starosty Biłgorajskiego

 
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
 

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13. Przypominamy o najważniejszych zasadach ochrony zdrowia podczas upału.

    Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie zadań na 2020 rok będzie prowadzony w terminie 30 dni od dnia udostępnienia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, tj. do dnia 07 września 2020 r.

      12 sierpnia  br. szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół. O zakwalifikowaniu do szkoły kandydaci mogą się dowiedzieć także poprzez indywidualne konta w systemie naborowym.

    Tradycyjne Dożynki Województwa Lubelskiego to nie tylko czas świętowania, ale także cykliczne wydarzenie gromadzące nawet kilkadziesiąt tysięcy osób z całego województwa, to świąteczne spotkanie i oczekiwane wydarzenie, któremu towarzyszą liczne prezentacje, kiermasze, wystawy, a także koncerty. Tegoroczne uroczystości będą realizowane w formacie telewizyjnym na antenach regionalnych i ogolnopolskiej zgodnie ze scenariuszem ustalonym z TVP Lublin 3.

     Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawił dzisiaj, 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.

Zawiadomienie o przyjęciu w dniu 31 lipca 2020 r. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych gminy Tereszpol oraz miasta i gminy Frampol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wirus jest daleko, mnie on nie dotyczy, nie znam nikogo chorego – nie raz spotkaliśmy się z takimi głosami. Tymczasem w ostatnich dniach odnotowujemy coraz więcej nowych przypadków.  Wakacje to czas, kiedy wirus również „podróżuje”. Co zrobić, by zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa? Przypominamy o najważniejszych ZASADACH bezpieczeństwa !

     W sobotę 1 sierpnia o godz. 15.30 Mszą św. w intencji poległych rozpoczęły się uroczystości  upamiętniające 76. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięcią płacimy za wolną Polskę  - przypominał Starosta Biłgorajski, Andrzej Szarlip.

XX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

Starosta Biłgorajski

podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn. „Prognoza Oddziaływania na Środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska położonych w gminie Biłgoraj na lata 2020-2030

Zachęcamy gorąco mieszkańców powiatu błgorajskiego do udziału w akcji oddawania krwi 28 lipca 2020 r. w godz. od 8:30 do 12:00 (rejestracja) na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (Krwiobus). Zgłoszenie do udziału w akcji pod nr telefonu 84 68 20 68. Akcja została zainicjowana przez lekarzy powiatu biłgorajskiego dla pacjentów onkologicznych wymagających leczenia hematologicznego z naszego terenu. Masowym udziałem w akcji okażemy duże wsparcie i pomoc ludziom chorym.