Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla gmin:  Obsza i Łukowa

      W niedzielę, 28 czerwca odbyła się uroczysta Eucharystia na cmentarzu żołnierzy w Osuchach, gm. Łukowa z okazji upamiętnienia 76. Rocznicy największej bitwy partyzanckiej w Polsce. Uroczystości, z uwagi na obowiązujące obostrzenia miały charakter symboliczny.

     W piątek Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski wspólnie z Tomaszem Rogala Wicestarostą Biłgorajskim, Beatą Strzałka Poseł Na Sejm RP i przedstawicielami Sejmiku Województwa Lubelskiego Michałem Mulawa oraz Grzegorz Wróbel wręczył przedstawicielom gmin powiatu biłgorajskiego promesy na realizację inwestycji samorządowych na łączną kwotę 23.403.354 zł.

     Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego. Serdecznie zachęcam wszystkich do udziału w wyborach. Jesteśmy ambitnym regionem, który potrzebuje warunków do szybkiego rozwoju. Naszą pracą i determinacją każdego dnia budujemy przyszłość naszą i naszych dzieci. Ale potrzebujemy też wsparcia władz państwowych, które rozumieją, że Polska jest jedna, a wszystkie regiony są tak samo ważne i solidarnie wspierają te mniej zamożne. Niech nasz głos będzie donośny i zdecydowany.

Z powodu śmierci matki p. Tomaszowi Książkowi - Radnemu Powiatu Biłgorajskiego szczere wyrazy współczucia i słowa otuchy składa Zarząd, Rada Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Od dziś, tj. od 22 - 30 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej będzie można zwiedzać wystawę poświęconą największej bitwie partyzanckiej w Polsce - Osuchy'44. Wstęp wolny.

      19 czerwca przed południem Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski w towarzystwie Michała Mulawy Wicemarszałka Województwa Lubelskiego i Grzegorza Wróbla Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego oficjalnie podziękował pracownikom PUP w Biłgoraju za skuteczną koordynację programu Tarcza Antykryzysowa w powiecie biłgorajskim.

      W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju przedstawicielki KGW z powiatu biłgorajskiego uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym przez KSOW. Przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie podsumowali nabór wniosków 2019 i wniosków 2020, czyli konkursów nr 3 i 4, przybliżono działalność sekretariatu regionalnego KSOW ,zakres działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz jej partnerów.

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntow i założenia ewidencji budynków dla gminy Tereszpol.

Z powodu śmierci męża p. Jolancie Rycyk wyrazy współczucia składa Zarząd, Rada Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

“Tarczobus” odwiedzi wszystkie powiaty województwa lubelskiego. To mobilny punkt informacyjny na temat wsparcia, które można uzyskać w ramach Lubelskiej Tarczy Antykryzysowej. W piątek, 19 czerwca odwiedzi Biłgoraj.

     XIX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94.

     15 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych! Od dzisiaj, tj. 15 czerwca, rozpoczyna się etap wyboru  szkół ponadpodstawowych przez uczniów kończących klasę VIII.
 

Zapraszamy do udziału w V Rajdzie Rowerowym Honorowych Dawców Krwi Ziemi Biłgorajskiej pod patronatem Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, regulamin do pobrania

      Wspólne wysiłki przynoszą rezultaty. Tarcza Antykryzysowa skutecznie działa w powiecie biłgorajskim. i jest realizowana niemal w 100% (99,62%). Łączna kwota wypłaconych pieniędzy w ramach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z powiatu biłgorajskiego na dzień 9 czerwca przekroczyła 18 710 616,01 zł
 

    Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przedstawiony Państwu „Raport o stanie powiatu biłgorajskiego” prezentuje aktualny obraz naszego powiatu oraz poszczególne obszary jego działalności.
 

     W związku z wprowadzeniem Dec. Nr 187/DSiPO Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.05.2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych ogłaszamy nabór wniosków ochotników na długotrwałe ćwiczenia wojskowe. Dzięki temu zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię COVID-19 utracili pracę, będą tratowane priorytetowo.
 

- wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

     Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.
 

      Zapraszamy wszystkich uczniów ze  szkół podstawowych i średnich z powiatu biłgorajskiego do udziału w konkursie fotograficznym pt. ,Najpiękniejsze zakątki Powiatu Biłgorajskiego. Pokaż nam jak tu jest pięknie, zainspiruj inne osoby do przyjazdu do NAS. Prześlij nam zdjęcie ukazujące walory przyrody powiatu biłgorajskiego. Najciekawsze fotografie zostaną NAGRODZONE i  opublikowane na stronie Fb Starostwa Powiatowego POWODZENIA!!! 
 

      Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi - poinformował Premier Mateusz Morawiecki na zwołanej dziś konferncji prasowej w Warszawie.

    Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP. Reforma samorządowa powszechnie uważana jest za jedną z najlepszych w III RP. Przyniosła decentralizację władzy i upodmiotowienie lokalnych wspólnot. 27 maja warto więc pamiętać o ludziach, którzy się do tego przyczynili. Z tej okazji wszystkim  Samorządowcom życzenia składa Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski.
 

      Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności , a także szczere wyrazy uznania i wdzięczności za macierzyński trud. Życzymy Wam również abyście zawsze były doceniane, a miłość którą obdarzacie bliskich wracała do Was z podwójną siłą. Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.
 

     Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2020 rok.
 

      20 maja Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył w założycielskim zebraniu Euroregionu Roztocze w Tomaszowie Lubelskim. Celem podjętej inicjatywy jest  rozwój potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego terenów pogranicza polsko-uraińskiego.  

        Wczoraj, tj. 20 maja 2020 r. Zarząd Powiatu przyjął kandydaturę na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zaproponowaną przez Komisję Rekrutacyjną  do przeprowadzenia naboru.  Za najlepszą kandydatkę  do zatrudnienia, która posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające optymalne wykonywanie zadań uznano Panią Agnieszkę Kiesz, dotychczasową instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
 

     Pozyskaliśmy dodatkowe 10.000.000,-zl. na realizację pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna kwota środków pozyskanych na realizację zadań wynikających z „Tarczy antykryzysowej to 30.000.0000,- zł. Od dzisiaj, tj. 20 maja 2020 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioski można składać do 2 czerwca br. 
 

     Kwarantanna to odosobnienie osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych!  Kwarantannie podlega osoba, która: wróciła z zagranicy, miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie, ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną.    
 

       Z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip razem z Przewodniczącym Rady Powiatu Marianem Kurzyna oraz Poseł na Sejm RP Beatą Strzałka  uczestniczył w oficjalnym otwarciu wernisażu wystawy "Karol Wojtyła. Narodziny" zorganizowanym przez Fundację Gaudium et Spes  oraz parafię św. Jana Pawła II w Biłgoraju.  Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. prałat Józef Flis.
 

      Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowanie w czasie ograniczeń - Chciałbym podziękować mieszkańcom powiatu biłgorajskiego za bardzo odpowiedzialną postawę i zachowanie również w obszarze korzystania z usług Starostwa Powiatowego [...] Muszę powiedzieć, że nasi mieszańcy zdali egzamin i zdają go nadal -  jednocześnie proszę wszystkich aby nadal zwracali uwagę na  przyjęte obostrzenia, ponieważ od tego zależy czy ta pandemia będzie się nadal rozwijała, czy też zostanie zahamowana. Zapraszamy do wysłuchania całości audycji samorządowej, która została wyemitowana w Katolickim Radio Zamość w ub. sobotę 9.05.2020 r.  a jej tematem była „Praca urzędu w czasie pandemii”.