Obsługą programu „Rodzina 500+” od przyszłego roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą tylko elektroniczne, a wypłaty świadczenia – na rachunki bankowe. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na jej podstawie ZUS będzie stopniowo przejmował obsługę świadczenia 500+, czyli przyznawanie nowych świadczeń wychowawczych i ich wypłatę. -Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi tego zadania od nowego roku. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów – zapewnia prezes Zakładu, prof. Gertruda Uścińska.

W obecności starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa i prezesem WFOŚiGW w Lublinie profesora Grzegorza Grzywaczewskiego nastąpiło przekazanie umów dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Jak wynika z umów koszt zadania to 116,5 tys. zł, w tym 50 tys. zł wsparcia z budżetu powiatu biłgorajskiego, 50 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie i 10 tys. zł wsparcia z Komendy Głównej PSP w Warszawie.

Dziś w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie literackim "Legenda o mojej miejscowości". Tematem konkursu literackiego byłą legenda związana z miejscowością znajdująca się na terenie powiatu biłgorajskiego, w której mieszka uczestnik konkursu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII oraz szkół średnich.

Kolejne rządowe środki trafią do naszego powiatu! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Powiat biłgorajski otrzyma 15 mln zł bezzwrotnego dofinansowania. Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze Biłgoraja! Chodzi o remont i modernizację biłgorajskiego autodromu. W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Rządowy Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych skierowany do samorządów w całym kraju.

Modernizacja i remont hali sportowej przy ZSBiO zrealizowane zostały przez powiat biłgorajski przy wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość zadani to ponad 2,5 mln zł. Zakres prac obejmował wykonanie nowych sufitów podwieszanych, na hali dużej z płyt akustycznych z malowaniem konstrukcji stalowej, wytłumienie ścian tym samym materiałem na hali dużej, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej,  naprawa płyt boisk w obydwu halach, remont sanitariatów przy małej hali z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejścia do hali sportowej dla osób niepełnosprawnych (ze środków PFRON w 2021 po zaakceptowaniu wniosku powiatu do realizacji).

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2021/2022 włączamy się w ogólnopolskie działania w akcję społecznej dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia tragicznych zdarzeń. Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem  budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym  kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Uprzejmie zapraszamy na XXXII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką, stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych   prezentacjach oraz przede wszystkim edukacja patriotyczna. To cele organizowanego w Biłgoraju od 25 lat Festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych. Wydarzeniu patronuje starosta biłgorajski, a organizuje je Młodzieżowy Dom Kultury. Festiwal odbędzie się 5 listopada 2021 roku, w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Początek o godzinie 10:00.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą do Słowenii, połączoną z udziałem w Polsko-Słoweńskim Forum Gospodarczym i Konferencji GoDigital w dniach 17-19 listopada 2021 roku. Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w branżach: ICT, cyberbezpieczeństwo, E-commerce, zielone technologie, start-up.

Uczniowie ZSZiO w Biłgoraju po raz kolejny mają możliwość uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych, które realizowane są w ramach projektu „Kreatywni dzisiaj – mobilni w przyszłości!”. Pierwsza grupa zakwalifikowana do tego projektu wyleciała do Hiszpanii 16 października. Dwudziestu dwóch uczniów realizować będzie trzytygodniowe praktyki w Maladze,  położonej w południowej Hiszpanii.
Więcej informacji w artykule.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju realizuje kolejny projekt Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską. W dniach 11-15 października odbyła się inauguracja  projektu „WHO WE ARE” w partnerskiej szkole NEVZAT KARALP ANADOLU LİSESİ w Denizli, w Turcji. W wymianie wzięli udział uczniowie i nauczyciele z Kauno rajono Raudondvario gimnazia z Litwy, IES Balmaseda BHI z Hiszpanii, Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion z Rumunii, Liceo Statale "Carlo Urbani" z Włoch oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, w obecności przedstawicieli Sejmu RP, władz wojewódzkich i gminnych uroczyście otworzył przebudowane drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Czernięcin i nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego północnej części naszego powiatu. Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Turobin oraz gmin przyległych.

Konkurs Wojewódzki organizowany jest przez Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury przy współpracy z IPN w Lublinie, NSZZ Solidarność Lublin, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Gminą Tarnogród oraz Powiatem Biłgorajskim. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego oraz uczestników kół plastycznych działających przy domach kultury w województwie lubelskim (w wieku od 12 lat). Szczegóły w regulaminie.

W tym szczególnym dniu wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Oświaty składam serdeczne podziękowania za trud wychowawczy i dydaktyczny oraz za Państwa poświęcenie i pasję wkładane w proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu oraz konsekwencji w nauczaniu i wychowaniu są oni coraz lepiej przygotowani do wyzwań dnia codziennego oraz do wyboru ścieżki życiowej. Serdecznie dziękuję za pracę w służbie powiatowej oświaty i składam wyrazy uznania za odpowiedzialną pracę w kształtowaniu umysłów i serc dzisiejszego młodego pokolenia - pisze w liście do przedstawicieli biłgorajskiej oświaty Andrzej Szarlip.

We wrześniu i październiku 2021 roku, do pracowni dydaktycznych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju trafiły nowe zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery oraz oprogramowanie. Pracownie zostały doposażone na kwotę 314 tys. zł brutto. To jednak nie wszystko, w najbliższych tygodniach szkoły nabędą kolejny sprzęt komputerowy za ponad 200 tys. zł. Nowe zestawy zastąpią stare wysłużone urządzenia.

Ogłoszone zostały wyniki konkursu w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. -Niezwłocznie skontaktujemy się z Wnioskodawcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w celu podpisania umów. W przypadku niepodpisania umowy z którymś z Wnioskodawców będziemy kontaktować się z kolejnymi podmiotami z listy rezerwowej - informują organizatorzy konkursu. Wśród 13 dofinansowanych wniosków są te złożone przez stowarzyszenia i organizacje z naszego powiatu.

Trwa rekrutacja do projektu „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski”. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Wartość projektu to 1,77 mln zł, w tym 273 tys. zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1,5 mln zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

"Twoja Krew Ratuje Życie" - pod takim hasłem w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odbędzie się terenowa akcja poboru krwi. Jej organizatorami jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz Szkolne Koło PCK działające w RCEZ. Akcja oddawania krwi będzie miała miejsce 12 października (wtorek) 2021 roku w holu szkoły (III piętro), w godzinach od 9:00 do 13:00.

W dniach od 21 września do 24 października 2021 roku, w Oświęcimskim Centrum Kultury oglądać można wystawę pokonkursową, XX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Darujmy światu pokój”, objętego patronatem Prezydenta Miasta Oświęcimia. Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”, organizowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury, zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy.

Z informacji na dzień 4 października 2021 roku, wynika że w ramach konkursu złożono 37 wniosków. Wśród stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych są podmioty z terenu powiatu biłgorajskiego, Na 37 złożonych wniosków 10 złożyły organizacje z Ziemi Biłgorajskiej. Złożone wnioski przeszły ocenę formalną w ramach realizacji zadania publicznego „Obywatelskie Roztocze". Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza.

Budowlanka czynnie przyłącza się do akcji "komórkomania" - celem projektu jest umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów i ich rodziców, nauczycieli i mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej.

Celem ustanowienia tego czasu jest propagowanie i wspieranie metod pokojowego rozwiązywania konfliktów. Na całym świecie odbywają się bezpłatne spotkania z mediatorami na dyżurach ekspertów, którzy aktywnie prowadzą postępowania mediacyjne oraz pozostają w gotowości do pomocy osobom chcących skorzystać z pomocy mediacyjnej. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. Termin Rajdu: 9 października 2021 roku, godzina 10.00.

Sprzedajesz coś poprzez portal ogłoszeniowy? Uważaj! Oszuści nie próżnują i wymyślają różne sposoby na zdobycie Twoich pieniędzy. Bardzo często udają klientów chcących kupić wystawiony przez Ciebie przedmiot. Najczęściej przesyłają link poprzez komunikator WhatsApp, który ma pomóc w transakcji. W rzeczywistości służy do oszustwa poprzez wypłatę pieniędzy z konta lub karty kredytowej. Nie daj się oszukać. Nie otwieraj podesłanych linków przez osoby, których nie znasz.

Zaledwie 7 procent Polaków ma wystarczającą wiedzę o ubezpieczeniach społecznych. Mogą to zmienić szkoły, biorąc udział w projektach edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O ich szczegółach nauczyciele będą mogli porozmawiać w przyszłym tygodniu z pracownikiem ZUS. Biłgorajski oddział ZUS organizuje telefoniczne dyżury dla nauczycieli, doradców zawodowych i dyrektorów szkół. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się więcej na temat „Projektu z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych, „Lekcji z ZUS” i olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nowego konkursu dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Jak zachęcić babcię i dziadka do założenia konta w banku?”.

Bardzo miło rozpoczęli rok szkolny uczniowie klas drugich i trzecich w biłgorajskiej "Budowlanki". We wrześniu miała miejsce sześciodniowa objazdowa wycieczka do Włoch. Wzięło w niej udział 96 uczniów wraz z 6 opiekunami. Po całonocnej podróży zakwaterowaliśmy się w nadmorskim hotelu w okolicach Rimini. Nie obyło się bez wieczornego wypadu na plażę i oczywiście kąpieli w morzu. Ciepły Adriatyk przywitał nas szmaragdową taflą wody i cudnymi widokami. Następnego dnia stanęliśmy u bram parku rozrywki Mirabilandia. Mieliśmy do dyspozycji ponad 40 atrakcji w siedmiu obszarach tematycznych i moc wrażeń.

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju do mieszkańców powiatu biłgorajskiego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Szanowni Państwo. W związku ze wzrostem liczby zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w naszym powiecie, zwracam się z apelem o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zasad postępowania przeciwepidemicznego. Nasze odpowiedzialne zachowania oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów będą miały wpływ na rozwój sytuacji i dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne, mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie ze składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni – za okres od lipca do września ubiegłego roku. Chodzi o przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu pandemii Covid-19. W przypadku prowadzących sklepiki szkolne warunkiem jest spadek przychodu o co najmniej 40% w miesiącach, za które firma ubiega się o zwolnienie ze składek.

22 września 2021 roku, Zarządu Powiatu w Biłgoraju podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Przedmiot konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych  i  podmiotów, tj. „Projektu” rocznego programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok w celu wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie.