Nabór wniosków na Stypendia sportowe WL tylko do 31 stycznia

Tylko do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za wyniki osiągnięte w 2022 roku. O wsparcie mogą ubiegać się sportowcy, którzy nie ukończyli 27 roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 marca br.

Zespół CSIRT NASK ostrzega

Zespołowi CERT Polska zostały powierzone obowiązki CSIRT NASK wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. Poz. 1560). Uzyskaliśmy informację o wiadomościach mailowych podszywających się pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, których celem jest wprowadzenie zamieszania w działaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie niepokoju wśród obywateli.

Nie masz szybkiego Internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl

System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2 800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ od lutego

Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2023 r.

Rządowe środki na zabytki. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się, w dniu 18 stycznia br. spotkanie informacyjne dotyczące Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program, w swym założeniu, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego  Nr 1 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Wojewoda Lubelski wydał Rozporządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatu krasnostawskiego, biłgorajskiego, lubelskiego, świdnickiego oraz zamojskiego. Powyższe rozporządzenie wprowadza na w/w obszarach restrykcje związane z nakazem utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem oraz z dzikimi ptakami. Wprowadza również nakaz karmienia i pojenia drobiu i ptaków.

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Biłgorajskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Biłgorajskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Informacja z otwarcia ofert

Sześć firm chce wykonać zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”. Oferty wpłynęły w ramach postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie złożonych przez firmy dokumentów odbyło się 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

I sesja Młodzieżowej Rady Powiatu

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się dziś inauguracyjne spotkanie Młodzieżowej Rady Powiatu, w które zasiedli uczniowie szkół średnich Ziemi Biłgorajskiej. Młodzieżową Radę Powiatu tworzy 20 uczniów wybranych w wyborach przeprowadzonych na terenie placówek oświatowych. Dziś młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu biłgorajskiego.

Zaproszenie na I sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju

Zapraszamy na I sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2023 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Sukces wychowanek z grup plastycznych

2 grudnia 2022 roku odbyły się obrady jury w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj Gwiazdko złota” w ramach XXXI Tyskich Wieczorów Kolędowych. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

Międzynarodowy sukces uczennicy I LO im. ONZ

Natalia Bryła, uczennica klasy II o profilu graficznym I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, zajęła I miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Astronomia Art”. Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy przyrodniczej, rozbudzanie zainteresowań astronomią, uwrażliwianie na piękno przyrody, nauka obserwacji zjawisk astronomicznych oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu na I kadencję

W wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju I kadencji, na podstawie protokołu i informacji szkolnych komisji wyborczych z okręgów wyborczych Okręg nr 1 - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju; Okręg nr 2 - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju; Okręg nr 3 - I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju; Okręg nr 4 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju; Okręg nr 5 - Zespól Szkół Leśnych w Biłgoraju; Okręg nr 6 - Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju; Okręg nr 7 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu; Okręg nr 8 - Zespół Szkół w Turobinie; Okręg nr 9 - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (dla uczniów uczęszczających do szkół najdujących się poza powiatem biłgorajskim) informujemy, że mandaty członków Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju I kadencji otrzymują:

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”

W dniu 22 grudnia br., zgodnie z zapowiedzią pana starosty Andrzeja Szarlipa, wypowiedzianą podczas grudniowej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 20 grudnia br., ogłoszony został przetarg na roboty budowlane zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach".

Władze powiatu na tarnogrodzkich obchodach 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Starosta Andrzej Szarlip i Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna uczestniczyli w niedzielę 18 grudnia 2022 r. w obchodach 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Tarnogrodzkie uroczystości połączone zostały z uczczeniem ofiar pacyfikacji "Wujka", wśród których był Józef Krzysztof Giza, pochodzący z Tarnogrodu górnik.

Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - placówka akredytowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Tęczowy Kalendarz

Martyna Kniaziowska, wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, odniosła wielki sukces w XX. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz”, zdobywając jedną z Nagród Specjalnych. Impreza organizowana jest przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach. W piątek, 16 grudnia 2022 roku, w odbyło się uroczyste podsumowanie imprezy, podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów.

Potrawy bożonarodzeniowe wg. przepisu uczniów ZSZiO w Biłgoraju

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przygotowała dziś potrawy na świąteczny stół. Za słodkości odpowiadali uczniowie klasy pierwszej o profilu cukiernik, zaś za potrawy świąteczne uczniowie klasy II Technikum Usług Gastronomicznych.

Rada Powiatu ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu biłgorajskiego na rok 2023.

Maciej Kiesz z I LO im. ONZ awansował do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Maciej Kiesz z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju został laureatem etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, który odbył się 9 grudnia 2022 roku na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. W tym roku do pierwszego etapu zgłosiło się 473 uczniów, z nadesłanych 374 prac wybrano 100 i autorzy najlepszych esejów przystąpili do pisania testu.

Absolwent I LO im. ONZ stypendystą Ministra Edukacji i Nauki

9 grudnia 2022 roku Piotr Łaba, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. Stypendium to w województwie lubelskim otrzymało 46 uczniów.

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W kościele św. Marii Magdaleny w Biłgoraju odbyły się -zorganizowane przez powiat biłgorajski, regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz parafię św. Marii Magdaleny - uroczystości poświęcone ofiarom stanu wojennego i ich rodzinom. W wydarzeniu uczestniczyły osoby represjonowane przez władze komunistyczne, młodzież szkolna oraz samorządowcy.

Przygotowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju do zimy 2022/2023

Zarządcą dróg powiatowych w powiecie biłgorajskim jest Zarząd Dróg Powiatowych, który swą siedzibę ma przy ul. Sikorskiego 3 w Biłgoraju. Dyrektorem jednostki jest Maria Góralska, a Mirosław Daniłowicz odpowiada za Dział Utrzymania Dróg i Mostów. Przypominamy, iż praca służb ma na celu łagodzenie skutków zimy.

ZUS Biłgoraj: Zaproszenie na dyżury telefoniczne ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju zaprasza na dyżury telefoniczne dotyczące oferty edukacyjnej Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych oraz Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Sprawdźcie szczegóły.

Podkategorie