20 stycznia 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dziedzictwo UNESCO - Parki Narodowe i rezerwaty przyrody” - Zamość 2021. Laureatką wyróżnioną w tej imprezie została Olga Goch - wychowanka MDK w Biłgoraju. Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo UNESCO - Parki Narodowe i rezerwaty przyrody” - Zamość 2021, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu nadesłano 619 prac ze 103 placówek z całego kraju. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Zamojski.

Dziś w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, odbyły się uroczystości z okazji 159. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W uroczystościach uczestniczył m. in. Andrzej Szarlip starosta biłgorajski i Andrzej Łagożny członek Zarządu Powiatu. Przedstawiciele władz powiatowych złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym powstańcom styczniowym i uczestniczyli w Mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny oraz konferencji poświęconej zrywowi narodowemu z 1863 roku.

Wiele osób marzy o podróżach. Praca w roli stewardesy czy stewarda może pomóc spełniać te marzenia. Młodzież z klas turystycznych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, w dniach 17 - 18 stycznia br. została wprowadzona do świata lotnictwa oraz do zawodu i przygotowana do rekrutacji na członka personelu pokładowego. Okazją był „Kursu stewardesy i stewarda linii lotniczych”, zakończony egzaminem i wydaniem certyfikatu, a poprowadzony przez Radosława Szafranowicza - Małozięcia.

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

W styczniu 2022 roku, przypada 159 rocznica wybuchu powstania styczniowego. To polskie powstanie narodowe przeciwko rosyjskiemu zaborcy, ogłoszone Manifestem 22 stycznia 1863 roku, wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Trwało do jesieni 1864, a zasięgiem objęło ziemie Królestwo Polskie i ziemie zabrane. By uczcić ten zryw niepodległościowy powiat biłgorajski wydrukował plansze przypominające sytuację narodu polskiego bezpośrednio przed wybuchem powstania, wybuch powstania i osobę jego dyktatora oraz władze powstańcze i przebieg powstania na Lubelszczyźnie. Na planszach, które wiszą na ogrodzeniu I LO im. ONZ w Biłgoraju sa także informacje o bilansie powstania i jego upadku.

Przy wsparciu powiatu biłgorajskiego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju powstał nowy pokój w celu zaopatrzenia wzmożonej potrzeby poradnictwa psychologicznego. Wiemy jak bardzo ważne jest, aby w sytuacji omawiania problemów, często trudnych, newralgicznych i stresujących klienci OIK-u mieli komfort rozmowy, a przy tym czuli się bezpiecznie i swobodnie. Inwestycja skupiła się na tym, aby pokój psychologa w OIK-u przede wszystkim spełniał funkcję ostoi, miejsca, w którym klienci mogli odpocząć i zrelaksować się.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Jest to najniższy stopień i dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy obowiązuje do 23 stycznia do godziny 23:59. Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyber atakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

Kolejne sukcesy na arenie ogólnopolskiej odnotowały dziewczęta z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia MDK w Biłgoraju. Klaudia Andrychiewicz i jej pięć koleżanek zostało laureatkami VII Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Niebo w Kolorze – Spotkanie w Zorzą Polarną” - Płock 2021.

Gratulujemy i zachęcamy do podziwiania obrazów młodych artystek!

gosia andrzejewicz

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem. Chodzi o to by rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.

W ramach działalności prewencyjnej mającej na celu zmniejszenie ilości wypadków w rolnictwie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs pt. "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy" kierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008 - 2011. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip otworzył dziś - w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju - wystawę „W poszukiwaniu przeszłości. Archeologia Lotnicza – od Stołpia przez Biłgoraj do Zamchu”. Do końca marca w siedzibie MZB oglądać będzie można 25 wielkowymiarowych fotografii przedstawiających stanowiska archeologiczne z "lotu ptaka". Na prezentowanych zdjęciach można między innymi zobaczyć takie stanowiska jak np. średniowieczny gródek rycerski w Zamchu czy wzgórze w Tarnogrodzie.

Nowy instrument wsparcia dla rodzin z dziećmi i zmiany w programie Rodzina 500+. Od Nowego Roku w życie wchodzą dwie ważne reformy dla rodzin z dziećmi. – Priorytet się nie zmienia. Pozostaje nim polska rodzina – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Bór” autorstwa związanego z Ziemia Biłgorajską Wacława Żmudzkiego wydany. Książka – jedno z najważniejszych dzień tego uznanego pisarza na wznowienie czekało ponad 100 lat. Stało się to możliwe, dzięki współpracy Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego i powiatu biłgorajskiego, który w ramach współpracy wsparł wznowienie powieści. Książka wyszłą w grudniu 2021 roku. „Bór” to  najważniejsza powieść w dorobku Wacława Żmudzkiego.

Opublikowany został ogólnopolski Ranking Liceów i Techników „Perspektywy 2022”. Przez czasopismo „Perspektywy” przygotowany został już po raz dwudziesty czwarty. Ocenia on i klasyfikuje szkoły średnie. W tegorocznym zestawieniu uzyskać można informacje z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych, tj. Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Rankingu Techników oraz z trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych czyli Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących, Rankingu Maturalnego Techników oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2022. Wśród zestawienia jest także to pokazujące sytuację w poszczególnych województwach. A oto jak wypadły szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski.

Wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala uczestniczył w inauguracji tegorocznej działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczym starosty. Wspiera Przewodniczącego Zarządu Powiatu w polityce oddziaływania na rynek pracy. Składa się ona z 10 osób, są to przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji samorządowych związanych z aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz lokalnego samorządu.

W grudniu 2021 roku, odbył się Finał Ogólnopolskiego Festiwalu Zimowe Granie Gdynia 2021 (edycja online). Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju reprezentował Filip Bednarz, który "wyśpiewał" wyróżnienie.
To duże osiągnięcie, gdyż w konkursie wzięło udział kilkaset osób! Nauczycielem Filipa jest Kornelia Rudy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Od 17 stycznia 2022 roku w Muzeum ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju będzie można oglądać czasową wystawę fotograficzną zorganizowaną przez naszego archeologa, Konrada Grocheckiego. Ekspozycja została zatytułowana „W poszukiwaniu przeszłości. Archeologia Lotnicza – od Stołpia przez Biłgoraj do Zamchu”. Na wystawie prezentowanych będzie 25 wielkowymiarowych fotografii przedstawiających stanowiska archeologiczne, które w krajobrazie manifestują się własną formą terenową.

Emeryci i renciści ze świadczeniami pomiędzy 4 920 a 12 800 zł brutto miesięcznie będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku. To efekt rozporządzenia Ministra Finansów wydanego 7 stycznia, które zmienia technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W jego wyniku emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł brutto, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na starych zasadach.

W Majdanie Starym odbyło się dziś spotkanie świąteczno - noworoczne krwiodawców, połączone z 20. jubileuszowa akcją poboru krwi przeprowadzoną w Majdanie Starym. Starostę biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, reprezentował pracownik Starostwa powiatowego w Biłgoraju i jednocześnie honorowy dawca krwi, Piotr Kiełbasa. To on w imieniu władz powiatowych dziękował honorowym dawcom krwi za ich poświęcenie na rzecz osób chorych.

Uliczne jasełka, które przypominają prawdę o Bożym Narodzeniu wsparł samorząd powiatu biłgorajskiego. Powiat biłgorajski był także ich współorganizatorem. W Biłgoraju m. in. w budynku Starostwa powiatowego odegrana została jedna ze scen Orszaku, samorząd zakupił także cześć koron i proporców dla uczestników, a w Goraju, władze powiatowe wsparły finansowo kwestie związane z nagłośnieniem podczas wydarzenia.

W roku 2021 biłgorajska straż pożarna zanotowała ogółem 1384 zdarzeń, w tym 218 pożarów /o 38 mniej w stosunku do roku 2020/, 1112 miejscowych zagrożeń /o 487 więcej  niż w 2020 r./oraz 54 fałszywych alarmów /5 więcej niż zanotowano w roku 2020/. Ogólna liczba zdarzeń w stosunku do roku 2020 wzrosła o 454. Najwięcej pożarów powstało w lutym (30), w kwietniu (30) i marcu (26) zaś najmniej w maju (10) i lipcu (7).

Za około 123 tys. zł, trafiło dodatkowe wyposażenie do pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. To kolejne doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni gastronomicznej i pracowni handlowej ZSZiO oraz pracowni komputerowej ZSBiO. Specjalistyczne wyposażenie przekazane zostało placówkom w listopadzie i grudniu 2021. Do ZSZiO trafił sprzęt za kwotę 55 tys. zł brutto, a do "Budowlanki" komputery warte niespełna 70 tys. zł.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 4 mld zł. Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m. in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost cen energii i żywności.

Budżet powiatu na rok 2022 był szczegółowo omawiany na komisjach stałych Rady Powiatu, zakłada on po stronie dochodów wpływy budżetowe w wysokości  127,5 mln zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 167,8 mln zł. Wobec powyższego budżet powiatu na 2022 rok zakłada deficyt budżetu (dochody – wydatki) w wysokości 40,2 mln zł, który zostanie sfinansowany środkami pozostałymi z bieżącego roku otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kredytem bankowym.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, wydało album pt. Ziemia Biłgorajska. Ponad 140 stronicowa publikacja zawiera syntetyczny opis dziejów powiatu biłgorajskiego, jego walory turystyczne i krajoznawcze, zabytki oraz miejsca do wypoczynku. Album opatrzony jest ciekawymi i pięknymi zdjęciami wykonanymi przez prawdziwych mistrzów i pasjonatów, w tym m. in. przez ks. Artura Schodzińskiego, Grzegorza Szkutnika, Kamila Rogalę czy Michała Kulińskiego.

Podkategorie