Od Nowego Roku ruszył rządowy program „Rodzinny kapitał opiekuńczy”. To świadczenie w wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia oraz wsparcie finansowe w opiece żłobkowej, dla rodziców dzieci nie otrzymujących świadczenia. Kto otrzyma świadczenie? Rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie 12 000+ przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli jesteś matką dziecka, jesteś ojcem dziecka, przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Powiat biłgorajski przystąpił do realizacji programu Wyrównywanie różnic III z PFRON. Celem głównym działania jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia. Najbliższe lata mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Będzie to okres równoważenia finansów publicznych i zwiększania oszczędności, przy trwającym równolegle rozwoju opartym na likwidowaniu największych barier rozwojowych (tj. odrabianiu zaległości w infrastrukturze i zmniejszaniu różnic między regionami). Ruszają nabory i można otrzymać dofinansowanie z PFRON za pośrednictwem Starosta Powiatowego w Biłgoraju (na remonty budynków, zakup pojazdu).

Czy wiesz ile śmieci wyrzucasz? Jeden worek tygodniowo? Dwa? A może cztery? Ile jest tam plastiku i metali, a ile papieru? Ile szkła? Ile to miesięcznie? A ile w roku? Wyobraź sobie, że płacisz ryczałtową stawkę za 12 worków śmieci rocznie. Jeden miesięcznie. Jeśli przekroczysz ten limit, zapłacisz dopłatę za każdy dodatkowo wyrzucony worek. Co zrobisz, aby zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci? W tej grze zdobędziesz punkty albo zmniejszając ich ilość albo oddając jak najwięcej do recyklingu. A najlepsi mogą otrzymać tytuł „Ambasadora sortowania”…

Uwaga organizacje pozarządowe, zostały jeszcze jedynie dwa dni, by organizacje pozarządowe z terenu Ziemi Biłgorajskiej złożyły wnioski do konkursu grantowego ogłoszonego przez powiat biłgorajski. Macie Państwo pomysł na wydarzenie kulturalne lub sportowe, działania profilaktyczne, promocję zdrowia czy np. na zadania z zakresu ratownictwa? Napiszcie wniosek - przystąpcie do konkursu!

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju corocznie otrzymują stypendia za sukcesy w nauce. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności za zdobyte tytuły laureata i finalisty olimpiad, stypendium Ministra Edukacji i Nauki został uhonorowany Piotr Łaba, jako jeden z 26 uczniów w województwie lubelskim. Z kolei stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen otrzymali, podobnie jak w roku ubiegłym, Piotr Łaba i Patrycja Pietruczyk.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561) zarządza się, co następuje:

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego rozpoczął nabór do XVI edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do projektu Marka Lubelskie jest bezpłatne. Szczegóły w artykule.

Ruszył nabór kandydatów do XXIII edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2021. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność, wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju lub za granicą. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia. Województwo lubelskie ma już 72 Ambasadorów. Ten tytuł przyznawany jest od 1999 roku w trzech kategoriach - osobie, instytucji i firmie, za istotny wkład w promocję Lubelskiego.

Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyła się prezentacja wstępnej wersji rewitalizacji i remontu biłgorajskiego Autodromu oraz się konsultacje z mieszkańcami Biłgoraja i przedstawicielami środowisk związanych ze sportami motorowymi. W spotkaniu uczestniczył starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, kierownik Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i pełnomocnik Zarządu ds. Autodromu Ireneusz Bulicz, kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Jarosław Bury oraz kierownik Biura Organizacji i Administracji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Łukasz Pracoń, a także kierownik wydziału Komunikacji i Drogownictwa Jacek Piskorski.

Harcerze z 13. DSH "Pochodni" im phm Tadeusza "Neya" Iwanowskiego z Biłgoraja, przynieśli do Starostwa Powiatowego Betlejemskie Światło Pokoju, które do Polski trafiło z betlejemskiej Groty.
Światło od harcerzy odebrał starosta biłgorajski Andrzej Szarlip i etatowy członek Zarządu Powiatu Maria Gałka. -W tym roku akcja rozpraszania Betlejemskiego Światła Pokoju przebiega pod hasłem "Światło nadziei". W imieniu naszych harcerzy pragniemy na te święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok życzyć Państwu tej prawdziwej nadziei, która wszystko zwycięża - mówiła harcmistrzyni Dorota Woźniak.

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach plastycznych wychowanków naszej placówki. Tym razem doceniono młode artystki pracowni Akwarela, pracujące pod kierunkiem pani Ireny Oręziak-Kupczak. W dniu 8 grudnia odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace plastyczne w XXX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota”. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

Szanowni Pańśtwo. Informujemy, iż zgodnie z zarządzaniami starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, dni 24 grudnia br. i 7 stycznia 2022 roku, są dniami wolnymi od pracy w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Dni wolne odbierane są za dni wolne przypadające w sobotę, tj. Boże Narodzenie i Nowy Rok. Za utrudnienia przepraszamy. Życzymy Państwu rodzinnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku.

Szkolny etap olimpiady odbył się pod koniec listopada przez internet. Do kolejnej tury konkursu zakwalifikowała się młodzież z dwudziestu szkół w regionie. W etapie wojewódzkim wezmą udział między innymi uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu. O awans do finału powalczą w trzyosobowych zespołach, reprezentujących szkoły. Uczniowie w styczniu rozwiążą test, który zdecyduje, kto będzie reprezentował województwo lubelskie w ogólnopolskim finale konkursu.

Uczennica klasy II Technik Reklamy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Łucja Szponar, została laureatką XXX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” zorganizowanego przez Młodzieżowy Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Konkurs został objęty patronatem pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty, a współorganizatorem był Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Na czas nauki zdalnej w szkołach, czyli od 20 grudnia do 9 stycznia, rodzice skorzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rozporządzenie w tej sprawie wydała właśnie Rada Ministrów. Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał na opiekę nad uczniami poniżej 8 lat oraz starsze dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. W przypadku ucznia do 16 lat wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności; ucznia do 18 lat – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ucznia do 24 lat - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nastąpiła zmiana terminu konsultacji w sprawie biłgorajskiego Autodromu. Konsultacje odbędą się we środę 22 grudnia 2021 roku, o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościuszki Kościuszki 94 w Biłgoraju (a nie jak planowane było to wcześniej, we wtorek 21 grudnia br., o godzinie 11:00). Wszystkie osoby zainteresowane modernizacją Autodromu serdecznie zapraszamy. Obowiązuje rygor sanitarny, w tym maseczki i dezynfekcja rąk.

W miniony weekend, w Tarnogrodzie odbyły się regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości, której współorganizatorem był powiat biłgorajski, były hołdem wdzięczności dla ofiar zbrodniczych działań władz komunistycznych. Wśród ofiar stanu wojennego, był pochodzący z Tarnogrodu górnik Józef Krzysztof Giza. Na jego grobie, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, etatowy członek Zarządu Powiatu Maria Gałka i przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna złożyli kwiaty.

Dziś w Biłgoraju - przy wsparciu Starostwa Powiatowego - odbył się Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich. Jego organizatorem było Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju.
Przed publicznością zaprezentowały się trzy chóry: Chór Młodzieżowy Katedry Metropolitalnej pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie, Chór Ziemi Biłgorajskiej "Echo" oraz Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej.

Okazją było podsumowanie powiatowych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Młodzież "Elektryka" pod kierunkiem swych nauczycieli przygotowała część artystyczną i techniczną uroczystości. Spotkanie było okazją do podziękowań zarówno nauczycielom jak i samym uczniom. Dla przedstawicieli grona pedagogicznego, zaangażowanych w przygotowanie uroczystości starosta przygotował okolicznościowe listy gratulacyjne, a dla uczniów drobne upominki rzeczowe.

Dziś na spotkaniu ze starostą biłgorajskim Andrzejem Szarlipem, wicemarszałkiem Michałem Mulawą, dyrektorem WORD w Zamościu Marcinem Kuligiem, pełnomocnikiem Zarządu Powiatu ds. Autodromu Ireneuszem Buliczem oraz kierownikiem Biura Organizacji i Administracji Łukaszem Praconiem, przedstawił wstępny projek rewitalizacji i remontu Autodromu, projektant architekt Robert Młodziński, z firmy HIM Grupa Projektowa.

Od nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo zacznie przejmować od gmin obsługę programu Rodzina 500+. Jeżeli gmina przyznała rodzicowi 500+ do końca maja 2022 roku, to nie musi on składać nowego wniosku. Takie wypłaty dokończy gmina. Do 31 grudnia wnioski o 500+ przyjmują jeszcze ośrodki pomocy społecznej lub pomocy rodzinie. Gminy będą wypłacać świadczenia aż do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do maja przyszłego roku.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, wcieli się dziś w pomocnika świętego Mikołaja. Pozytywnie odpowiedział na listy dzieci i młodzieży, w których prosiły go o świąteczne upominki. Wszystko odbyło się w ramach organizowanej przez Kronikę Tygodnia akcji, w której przedstawiciele władz samorządowych czy firm odpowiadają na listy dzieci i młodzieży. Do starosty biłgorajskiego wpłynęły cztery listy, na które starosta odpowiedział. W pisaniu listów pomagali rodzice i starsze rodzeństwo, Dzieci chciały zabawki, a uczeń szkoły średniej poprosił o bilet miesięczny.

Oficjalnie otwarto dziś wyremontowany spichlerz z zabudowań młyńskich znajdujących się przy ul. Czerwonego Krzyża, a wchodzących w skład zabytkowych budynków, którymi zarządza Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Na jego renowację Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem zadania było zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowego drewnianego XIX-wiecznego spichlerza oraz przygotowanie go do funkcji wystawienniczej jako skansenu.

Filip Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju został laureatem i stypendystą 3. edycji programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Ogłoszenie wyników miało miejsce  podczas finałowej gali 6 grudnia 2021 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędzie Wojewódzkiego w Zamościu.

Dominika Szubiak, Jessica Sowa i Klara Wardach zostały laureatkami XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”. Młode plastyczki pracują pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia MDK w Biłgoraju. W środę, 8 grudnia 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbył się uroczysty wernisaż XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”.

W Biłgoraju odbyły się uroczystości, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, których współorganizatorem było starostwo powiatowe w Biłgoraju. W kościele św. Marii Magdaleny modlono się za ofiary stanu wojennego oraz osoby internowane i represjonowane. Włądze powiatu reprezentowali poczet sztandarowy, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 roku. o godzinie 15:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

6 grudnia 2021 roku, w Zamościu odbyło się wręczenie nagród dla uczniów, którzy uzyskali tytuł "Lidera Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Uczeń Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Jakub Smarkala z klasy IIc LO o profilu medycznym znalazł się w gronie nagrodzonych w III edycji Programu. Na uroczystości byli obecni lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, prezes WFOŚIGW w Lubinie Grzegorz Grzywaczewski, dyrektor kuratorium oświaty w Lublinie delegatura Zamość Monika Żur, wizytatorzy, nagrodzeni uczniowie oraz nauczyciele.

Nowy respirator został przekazany w użyczenie przez władze powiatu, biłgorajskiemu szpitalowi. Urządzenie zostało pozyskane z Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Respirator jest jednym z podstawowych urządzeń ratujących życie tych chorych na Covid-19, którzy przechodzą zakażenie bardzo ciężko. Przekazania dokonali starosta Andrzej Szarlip, wicestarosta Tomasz Rogala, członkowie Zarządu Powiatu Maria Gałka i Andrzej Łagożny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.

Podkategorie