Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne. Z sanatorium mogą skorzystać osoby: ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej; ze schorzeniami układu krążenia; rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą; renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Do szkół średnich prowadzonych przez powiat biłgorajski trafił kolejny sprzęt. To wyposażenie do warsztatów i klasopracowni. Wyposażenie warte 46 tys. zł zostało sfinansowane w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość całego projektu to ponad 5,2 mln zł, a wartość dofinansowania 4,7 mln zł.

26 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, z udziałem wicemarszałka województwa lubelskiego Michała Mulawy, dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, przedstawicieli departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedsiębiorców i samorządowców, odbyły się konsultacje programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027. Projekt programu został zaakceptowany 6 lipca przez Zarząd województwa lubelskiego. To środki, które będą do dyspozycji Lubelszczyzny, m. in. na projekty na rozwój.

Przygotowujemy się do powrotu uczniów do szkół i nauki w trybie stacjonarnym. Aby był on bezpieczny, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekażą do szkół środki bezpieczeństwa. Będą to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry oraz środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. W ramach wspólnej akcji MEiN i RARS przeznaczymy na ten cel łącznie 100 mln. Przygotowaniom do bezpiecznego powrotu do szkół była poświęcona dzisiejsza konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, Sekretarz Stanu w MEiN Marzeny Machałek oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, która odbyła się w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

Przy wsparciu finansowym powiatu biłgorajskiego, w Goraju odbędzie się w pierwszą niedzielę września br. odbędzie się I Gorajska Rowerowa Gra Terenowa "Roztocze - Rewolwery goRAJ - odkryj to co nieodkryte... odkryj Roztocze". Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miejscowości Gminy i Parafii Goraj, gmina Goraj, parafia św. Bartłomieja w Goraju oraz GOK Goraj. Gra terenowa została wsparta kwotą 3,2 tys. zł z budżetu powiatu biłgorajskiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Akcja #SzczepimySię z OSP w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju rusza już 26 sierpnia br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Ekologiczne informują, że w ramach programu #SzczepimySię z OSP w najbliższy czwartek tj., 26 sierpnia br. istnieje możliwość poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 na parkingu przed Komendą Powiatową PSP przy ul. Dąbrowskiego. Podczas wydarzenia będzie możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką przeciw Covid-19 Johnson&Johnson.

Dzisiaj, tj. 24.08.2021 roku w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju na czteroletnią kadencję została powołana Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Obecna Rada urzędować będzie przez lata 2021 - 2025. Zgodnie ze złożonymi zgłoszeniami kandydatów na członków Rady, w skład obecnej Rady Powiatowej do Spraw Osób Niepełnosprawnych wchodzi Jarosław Stelmach - przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjno-Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „SIRON” w Biłgoraju, Andrzej Fus - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Bukowiny, Andrzej Świca - przedstawiciel Gminy Goraj, Danuta Borek - przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowej w Biłgoraju i Małgorzata Liwosz-Rudy - przedstawiciel powiatu biłgorajskiego.

Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu biłgorajskiego odbędzie się w dniach od 6 września do 21 października 2021 roku. Komisja pracę prowadzi będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Biłgoraju będzie budynek KRUS przy ulicy Włosiankarskiej 5. Powiatowa Komisja Lekarska obsługiwać będzie 14 jednostek samorządowych (czyli wszystkie gminy powiatu biłgorajskiego. Kwalifikacja będzie prowadzona przy współudziale Wojewody Lubelskiego, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, wojskowych komendantów uzupełnień ze względu na rejon administracyjny w tym przypadku WKU Zamość i Starosty Biłgorajskiego. Sprawdź kogo obejmie

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, starosta biłgorajski podpisał z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką umowy na budowę czterech wyniesionych przejść dla pieszych. Dwa z nich powstaną w Biłgoraju na ulicy Nadstawnej, kolejne w gminie Tereszpol i gminie Tarnogród. Kwota dofinansowania to blisko 540 tys. zł. -Cały czas stawiamy na bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu drogowego. Obok inwestycji w drogi oraz autorskiego programu chodnikowego, który realizujemy kolejne inwestycje. Wyniesione przejścia dla pieszych trzech gminach naszego powiatu realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych - mówi starosta Andrzej Szarlip.

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 roku w powiecie biłgorajskim w sali konferencyjnej (nr 104) Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94.

24 sierpnia w godzinach 8:30 - 12:30 przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju (ulica Polna 1) odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Mieszkańcy powiatu i policjanci wielokrotnie udowodnili, że nie zapominają o innych i pomagają osobom w potrzebie. Wierzymy, że tak będzie i tym razem. Podziel się życiem, oddając krew! Krew, to najcenniejszy dar jakim możemy podzielić się z innymi. Policjanci biłgorajskiej komendy i mieszkańcy powiatu już wielokrotnie udowodnili, że nie zapominają o innych i zawsze pomagają osobom w potrzebie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji (wiek: 18 - 65 lat, waga: minimum 50 kilogramów). Wierzymy, że mieszkańcy powiatu nie zawiodą. Podziel się życiem, oddając krew! Nie zapominajmy, że nasza krew może uratować komuś zdrowie lub życie, a dobro zawsze powraca!

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało operatorem projektu pn. „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. Oznacza to, że w ciągu trzech najbliższych lat Euroregion rozdysponuje środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pomiędzy młode organizacje społeczne i grupy nieformalne z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Szczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. Dlatego polski rząd w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 organizuje konkursy dla samorządów, we wspólnym celu: zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe, pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Łączna pula nagród konkursu wynosi ponad 500 milionów złotych.

Zapraszamy wszystkich sympatyków i pasjonatów turystyki rowerowej na XIV edycję Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego „Jastrzębia Zdebrz”, która odbędzie się już w niedzielę 12 września 2021 r. Rajd będzie miał miejsce na Roztoczu Zachodnim. Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej na Roztoczu Zachodnim i jego walorów przyrodniczych i kulturowych, promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo® i integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, instytucji samorządowych, lokalnych firm i przedsiębiorstw wspierających aktywne formy wypoczynku i ochronę przyrody.

Jeżeli dostałeś się właśnie na studia i pobierasz rentę rodzinną z ZUS, powiadom Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuacji nauki. Ważne, żeby to zrobić na czas, by nie mieć przerwy w wypłacie renty. Renta rodzinna to świadczenie po zmarłym członku rodziny, np. rodzicu. Dziecko może ją pobierać do ukończenia 16 roku życia. Rentę może otrzymywać także dłużej – nawet do ukończenia 25 roku życia – jednak pod warunkiem dalszej nauki. Renta rodzinna przysługuje również w czasie wakacji pomiędzy kolejnymi latami nauki w tej samej szkole.

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Pacjenci, którzy zawonią pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200, otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach. Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała konkurs skierowany do członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników medycznych z terenów wiejskich polegający na nakręceniu krótkiego filmu instruktażowego poświęconego udzielaniu pierwszej pomocy. Będziemy zobowiązani za rozpowszechnienie informacji na temat tego przedsięwzięcia. Oto link do strony ARiMR, gdzie znajdują się wszystkie informacje i formularze:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html

Program Profilaktyki Raka Piersi jest prowadzony w Polsce od 2006 roku. Jego celem jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym jej etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. Wyniki realizacji Programu są bardzo niepokojące. Odbiegają znacząco od wyników europejskich i odnotowują znaczący spadek odsetka przebadanych Pań, który w marcu 2020 roku wynosił zaledwie 38 % uprawnionych kobiet, a w lipcu 2021 roku spadł do 34 %. Warto wskazać, że ponad połowa wszystkich badań mammograficznych ma miejsce w pracowniach mobilnych (mammobusach).

Trwają prace remontowe na hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Remont ruszył 22 lutego br. i, zgodnie z podpisaną umową, potrwa do 30 września. Celem projektu jest przystosowanie hali do przepisów bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego i warunków termicznych oraz udostępnienie jej dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje remont 2 pomieszczeń połączonych ze sobą: dużą i małą halę sportową, w tym wykonanie nowych sufitów podwieszanych na hali dużej z płyt akustycznych, wytłumienie ścian tym samym materiałem na hali dużej, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej, naprawa płyt boisk, remont sanitariatów przy małej i dużej hali sportowej, remont korytarzy pod trybunami przy dużej hali, roboty elektryczne, wykonanie instalacji sanitarnej i profesjonalne nagłośnienie dużej hali sportowej.

Dziś z inicjatywy starosty biłgorajskiego, odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców osiedli sąsiadujących z biłgorajskim Autodromem. Było ono odpowiedzią na pismo jakie zostało skierowane do władz powiatu w związku z planami modernizacji i rozbudowy toru w Biłgoraju. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym, obok starosty uczestniczyli w nim kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ireneusz Bulicz, radny Rady Miasta Biłgoraj i mieszkaniec ulicy Motorowej Wojciech Gleń oraz przedstawiciele mieszkańców Anna Kozdra, Stanisław Adamowicz i Piotr Długosz.

Szczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. Dlatego Rząd w ramach Narodowego Programu Szczepień organizuje konkursy dla samorządów, we wspólnym celu: zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Rywalizacja obejmuje 3 konkursy: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię. W każdym konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe. Zwycięskie gminy aktywnie promujące szczepienia mogą otrzymać miliony złotych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

„Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych i Lubelskie Forum NGO” połączone z Galą Trzeciego Sektora odbędzie się w dniach 21 - 22 września 2021 roku w Lublinie. Wydarzenie współorganizowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest kontynuacją Konwentu „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” z lat ubiegłych. Jest to szczególna uroczystość, w której uczestniczą przedstawiciele  wszystkich organizacji angażujących się w pracę wspierającą wartościowe przedsięwzięcia na rzecz trzeciego sektora.

-Prace remontowe Zagrody Sitarskiej były zaplanowane jeszcze w ubiegłym roku. Obecnie remontem objęte jest poszycie dachowe na budynku mieszkalnym oraz ganek budynku mieszkalnego. Na domu mieszkalnym Zagrody Sitarskiej wymieniamy poszycie dachowe. Wynika to z tego, że było już kilka poważnych przecieków, nie tylko na dachu domu mieszkalnego ale także na budynkach inwentarskich, które wspólnie stanowią zespół budynków - mówi Marek Majewski, Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Agnieszka Cieślak, tegoroczna absolwentka ZSBiO, została laureatką konkursu o Złoty Indeks Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, który został rozstrzygnięty na pzrełomie lipca i sierpnia br. Konkurs, skierowany do tegorocznych maturzystów, wymagał napisania pracy w formie eseju na temat: „Pandemia – szanse i wyzwania”. Agnieszka Cieślak w swojej pracy szczególnie zwróciła uwagę na pogorszenie się sytuacji kobiet w na rynku pracy oraz zmianach, jakie będą konieczne, aby stworzyć im bardziej elastyczne warunki, dzięki którym będą mogły pogodzić obowiązki rodzinne z zaangażowaniem w obowiązki zawodowe.

W sierpniu br. na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz powiatu biłgorajskiego nastąpiło otwarcie zrewitalizowanego kompleksu Izby Leśnej we Floriance. Obiekt po trzech latach został otworzony na nowo. Florianka to dawna osada leśna. Znajduje się tutaj odnowiona Izba Leśna oraz nowopowstała ścieżka dendrologiczna, folwark, Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i kilka budynków związanych z tą osadą. Wspomniana Izba Leśna we Floriance powstała w 2004 roku w odrestaurowanej dawnej leśniczówce Ordynacji Zamojskiej z 1830 roku. Mieszkał tam leśniczy z rodziną, który zarządzał okolicznymi lasami. Z miejscem związana jest rodzina Szklarzy, która mieszkała tutaj równo 80 lat, od początków XX wieku. Od ich nazwiska pochodzi zwyczajowa nazwa tego miejsca – „Szklarzówka”, czyli budynki pozostałe po dawnych zabudowaniach leśniczówki. To właśnie te budynki zostały zrewitalizowane.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Biłgoraj do granicy Województwa Lubelskiego. Jest to najdłuższa w Polsce droga wojewódzka (liczy 225 km), biegnąca z Lublina do Grabownicy Starzeńskiej m. in. przez Biłgoraj. Jest to również jeden z dłuższych szlaków drogowych łączących województwa podkarpackie i Lubelskie. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm UNIBEP z Bielska Podlaskiego oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od miast Biłgoraj i Tarnogród nastąpiło 9 stycznia 2021 roku, a ich zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody w postaci kart zakupowych o wartości od 500 zł do 2000 zł. Termin nadsyłania filmów mija 17 września br. - Lubelskie przyciąga coraz większą liczbę turystów, a jednocześnie wciąż pozostaje nieodkryte. Tu czas płynie wolniej. Pokażcie Państwo fragment swojej wędrówki po naszym regionie i weźcie udział w konkursie, którego celem jest promocja turystyczna województwa - zachęca Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dziś w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się spotkanie rekrutacyjne do programu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”, który realizowany jest w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. W godzinach od 9:00 do 11:00. można było przyjść i uzyskać informacje na temat programu. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

W związku z ogłoszonym Narodowym Programem Szczepień oraz w ramach akcji #SzczepimySię z OSP, podczas dożynek powiatu biłgorajskiego będzie możliwość zaszczepienia się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. Podczas imprezy, która odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia br. nad Zalewem Biszcza - Żary, przygotowany zostanie przez jednostkę OSP Biszcza tymczasowy punkt szczepień. Przewidziana liczba dawek na ten dzień wynosi 100.