L sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Uprzejmie zapraszamy na L sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Wtorek 25 kwietnia 2023 roku, to dzień biłgorajskiego pływania! Zapraszamy wszystkich uczniów szkół naszego powiatu do udziału w wyjątkowych zawodach. Oddzielna klasyfikacja dla uczniów, którzy pływają rekreacyjne i dla trenujących w klubie. Poniżej regulamin i zgłoszenie do zawodów.

Wielkanocne spotkanie dla osób samotnych i ubogich

13 kwietnia 2023r. Oddział PCK w Biłgoraju zorganizował spotkanie wielkanocne dla osób samotnych, starszych, ubogich i opuszczonych. Dla uczestników przygotowano świąteczne potrawy, w tym święconkę oraz paczki żywnościowe.

Konferencja o bezpieczeństwie w turystyce odbyła się w ZSBiO

Andrzej Łagożny wspólnie z przedstawicielami Akademii Zamojskiej i ZSBiO w Biłgoraju otworzył dziś konferencję skierowaną do uczniów szkół średnich i nauczycieli. Dotyczyła ona bezpieczeństwa w turystyce i aktywności rekreacyjnej.

droga sol bidaczow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Bezpieczeństwo uczestników turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej

Akademia Zamojska kontynuuje rozpoczęty w październiku ubiegłego roku cykl konferencyjny przeznaczony dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, którego inicjatorami są Zakład Turystyki i Rekreacji oraz Zakład Pielęgniarstwa.

Konferencja popularno - naukowa "Archeologia powiatu biłgorajskiego. Historia i perspektywy"

Celem projektu jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój i popularyzację wiedzy na temat archeologii powiatu biłgorajskiego. Niestety, jak do tej pory archeologia rzeczonego powiatu była zaniedbana, brakowało publikacji na jej temat, wiedza o niej nie była też popularyzowana. Wśród ludności ziemi biłgorajskiej panuje nawet pogląd, że w regionie niema zbyt wielu stanowisk archeologicznych i ogólnie tereny te były słabo zasiedlone w przeszłości. Fakty są jednak inne, co też chcemy ukazać podczas konferencji i później w planowanej publikacji. Wydarzenie ma również zwrócić uwagę w jaki sposób należy chronić stanowiska archeologiczne ulokowane w najbliższym sąsiedztwie.

„Kobieta Przedsiębiorcza” - konkurs

Trwa nowa odsłona Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz obszarów wiejskich - „Kobieta Przedsiębiorcza”. To kontynuacja cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, który organizowany był przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu biłgorajskiego. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt , w związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zarządza się, co następuje:

Wielkanocne spotkanie w DPS dla Kombatantów

Od Mszy świętej sprawowanej w intencji podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, rozpoczęło się tegoroczne spotkanie Wielkanocne. Wzięli w nim udział mieszkańcy Domu, pracownicy oraz zaproszeni goście.

Powiat biłgorajski w partnerstwie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

Wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala, 3 kwietnia 2023 r., podpisał w imieniu władz powiatu biłgorajskiego porozumienie z 21 innymi samorządami powiatowymi, w ramach projektu: „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Euroregion Roztocze zapraszam młode organizacje społeczne i grupy nieformalne do udziału w konkursie grantowym w ramach zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu I kadencji i pierwsze podjęte uchwały

W dniu 3 kwietnia 2023 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju obyła się II sesja  Młodzieżowej Rady Powiatu. Wśród gości naleźli się m.in. członkowie Zarządu Powiatu, przedstawiciele Rady Powiatu i dyrektorzy biłgorajskich szkół średnich.

Od 1 kwietnia niższa cena gazu dla piekarni i cukierni

1 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się okres, w którym będzie obowiązywała maksymalna stawka za gaz 200,17 zł/MWh dla piekarni i cukierni, w tym tych działających w formie spółdzielni spożywczych. Elektroniczne wnioski będzie można już wkrótce składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

ZSBiO w Hiszpanii

W dniach 18-24 marca 2023 r. grupa uczniów i nauczycieli ZSBiO przebywała  na wymianie w Alicante w Hiszpanii w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu Erazmus+ KA122SCH "Dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń". 18 marca odbyło się uroczyste rozpoczęcie mobilności, prezentacje przygotowane przez szkoły partnerskie, zajęcia integracyjne, a popołudnie spędziliśmy na zwiedzaniu zamku Santa Barbara.

Twórczynie ludowe nagrodzone. Wręczono nagrody za najładniejsze palmy i pisanki

Laureatów wyłoniono w połowie marca 2023 r., dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, twórczynie ludowe i członkinie kół gospodyń wiejskich odebrały nagrody w „Powiatowym Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną”. Najpiękniejsze prace w poszczególnych kategoriach wyłoniła komisja w składzie Maria Gałka - przewodniczący komisji, oraz Katarzyna Grudzińska - Bełżek, Marta Marchewka – Skurzak, Agnieszka Pyzio - Wryszcz i Anna Wachowicz.

W dniach 19-27 marca 2023 uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju odbyli wyjątkową podróż do Izraela i Jordanii. W ciągu ośmiu dni zwiedzili stolicę Izraela Tel Aviv z najstarszą dzielnicą - Jaffą oraz miejsca związane z religią chrześcijańską Grotę Narodzenia i Golgotę, spacerowali po Jerozolimie i Betlejem. Odwiedzili także Dom Dziecka prowadzony przez polskie siostry zakonne.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  nieruchomości
Lokal w budynku biurowym znajdującym się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Biłgorajskiego, położonej przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Biłgoraj jako działki nr 107 ark. 58 o powierzchni 0,0283 ha i nr 109 ark. 58 o powierzchni 0,0324 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA1B/00090491/0.

Spotkanie prezydium MRP z przedstawicielami PUP w Biłgoraju

Z prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju spotkali się dziś przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy. Głównym tematem spotkania była kwestia obecności osób do 30. roku życia na rynku pracy, ich oczekiwań związanych z początkami drogi zawodowej oraz planowanym do otwarcia przez biłgorajski PUP Punktu Doradztwa dla Młodych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z wizytą w powiecie biłgorajskim

Na zaproszenie poseł Beaty Strzałki, wiceminister Stanisław Szwed odwiedził powiat biłgorajski. Swą wizytę rozpoczął od Frampola, gdzie w Centrum Usług Społecznych spotkał się z seniorami z gmin Frampol i Goraja oraz przedstawicielami władz samorządowych.

Zaproszenie na II sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju

Uprzejmie zapraszam na II sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Sukces plastyczny Julii ze Strefy Kreatywności

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Julia Palikot ze “Strefy Kreatywności” naszego MDK, pracująca pod kierunkiem pani Renaty Sochy zdobyła wyróżnienie w X Konkursie Plastycznym w Krasnobrodzie.

Ciekawe, inspirujące pomysły na projekty matematyczne nauczycieli i pasjonatów edukacji dla uczniów starszych klas szkół podstawowych już można zgłaszać do kolejnej edycji mPotegi. 14 marca ruszyła dziesiąta a zarazem ostatnia odsłona programu grantowego Fundacji mBanku. Niemal 1,3 tys. projektów matematycznych dofinansowanych na łączną kwotę 7,5 mln złotych w poprzednich 9 edycjach mPotęgi. Pomysły na działania popularyzujące królową nauk wśród uczniów szkół podstawowych można zgłaszać do 9 maja br. na stronie www.mpotega.pl

Podkategorie