Na czas nauki zdalnej w szkołach, czyli od 20 grudnia do 9 stycznia, rodzice skorzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rozporządzenie w tej sprawie wydała właśnie Rada Ministrów. Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał na opiekę nad uczniami poniżej 8 lat oraz starsze dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. W przypadku ucznia do 16 lat wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności; ucznia do 18 lat – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ucznia do 24 lat - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nastąpiła zmiana terminu konsultacji w sprawie biłgorajskiego Autodromu. Konsultacje odbędą się we środę 22 grudnia 2021 roku, o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Kościuszki Kościuszki 94 w Biłgoraju (a nie jak planowane było to wcześniej, we wtorek 21 grudnia br., o godzinie 11:00). Wszystkie osoby zainteresowane modernizacją Autodromu serdecznie zapraszamy. Obowiązuje rygor sanitarny, w tym maseczki i dezynfekcja rąk.

W miniony weekend, w Tarnogrodzie odbyły się regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości, której współorganizatorem był powiat biłgorajski, były hołdem wdzięczności dla ofiar zbrodniczych działań władz komunistycznych. Wśród ofiar stanu wojennego, był pochodzący z Tarnogrodu górnik Józef Krzysztof Giza. Na jego grobie, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, etatowy członek Zarządu Powiatu Maria Gałka i przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna złożyli kwiaty.

Dziś w Biłgoraju - przy wsparciu Starostwa Powiatowego - odbył się Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich. Jego organizatorem było Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju.
Przed publicznością zaprezentowały się trzy chóry: Chór Młodzieżowy Katedry Metropolitalnej pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie, Chór Ziemi Biłgorajskiej "Echo" oraz Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej.

Okazją było podsumowanie powiatowych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Młodzież "Elektryka" pod kierunkiem swych nauczycieli przygotowała część artystyczną i techniczną uroczystości. Spotkanie było okazją do podziękowań zarówno nauczycielom jak i samym uczniom. Dla przedstawicieli grona pedagogicznego, zaangażowanych w przygotowanie uroczystości starosta przygotował okolicznościowe listy gratulacyjne, a dla uczniów drobne upominki rzeczowe.

Dziś na spotkaniu ze starostą biłgorajskim Andrzejem Szarlipem, wicemarszałkiem Michałem Mulawą, dyrektorem WORD w Zamościu Marcinem Kuligiem, pełnomocnikiem Zarządu Powiatu ds. Autodromu Ireneuszem Buliczem oraz kierownikiem Biura Organizacji i Administracji Łukaszem Praconiem, przedstawił wstępny projek rewitalizacji i remontu Autodromu, projektant architekt Robert Młodziński, z firmy HIM Grupa Projektowa.

Od nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo zacznie przejmować od gmin obsługę programu Rodzina 500+. Jeżeli gmina przyznała rodzicowi 500+ do końca maja 2022 roku, to nie musi on składać nowego wniosku. Takie wypłaty dokończy gmina. Do 31 grudnia wnioski o 500+ przyjmują jeszcze ośrodki pomocy społecznej lub pomocy rodzinie. Gminy będą wypłacać świadczenia aż do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do maja przyszłego roku.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, wcieli się dziś w pomocnika świętego Mikołaja. Pozytywnie odpowiedział na listy dzieci i młodzieży, w których prosiły go o świąteczne upominki. Wszystko odbyło się w ramach organizowanej przez Kronikę Tygodnia akcji, w której przedstawiciele władz samorządowych czy firm odpowiadają na listy dzieci i młodzieży. Do starosty biłgorajskiego wpłynęły cztery listy, na które starosta odpowiedział. W pisaniu listów pomagali rodzice i starsze rodzeństwo, Dzieci chciały zabawki, a uczeń szkoły średniej poprosił o bilet miesięczny.

Oficjalnie otwarto dziś wyremontowany spichlerz z zabudowań młyńskich znajdujących się przy ul. Czerwonego Krzyża, a wchodzących w skład zabytkowych budynków, którymi zarządza Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Na jego renowację Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem zadania było zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowego drewnianego XIX-wiecznego spichlerza oraz przygotowanie go do funkcji wystawienniczej jako skansenu.

Filip Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju został laureatem i stypendystą 3. edycji programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Ogłoszenie wyników miało miejsce  podczas finałowej gali 6 grudnia 2021 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędzie Wojewódzkiego w Zamościu.

Dominika Szubiak, Jessica Sowa i Klara Wardach zostały laureatkami XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”. Młode plastyczki pracują pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia MDK w Biłgoraju. W środę, 8 grudnia 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbył się uroczysty wernisaż XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”.

W Biłgoraju odbyły się uroczystości, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, których współorganizatorem było starostwo powiatowe w Biłgoraju. W kościele św. Marii Magdaleny modlono się za ofiary stanu wojennego oraz osoby internowane i represjonowane. Włądze powiatu reprezentowali poczet sztandarowy, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 roku. o godzinie 15:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

6 grudnia 2021 roku, w Zamościu odbyło się wręczenie nagród dla uczniów, którzy uzyskali tytuł "Lidera Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Uczeń Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Jakub Smarkala z klasy IIc LO o profilu medycznym znalazł się w gronie nagrodzonych w III edycji Programu. Na uroczystości byli obecni lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, prezes WFOŚIGW w Lubinie Grzegorz Grzywaczewski, dyrektor kuratorium oświaty w Lublinie delegatura Zamość Monika Żur, wizytatorzy, nagrodzeni uczniowie oraz nauczyciele.

Nowy respirator został przekazany w użyczenie przez władze powiatu, biłgorajskiemu szpitalowi. Urządzenie zostało pozyskane z Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Respirator jest jednym z podstawowych urządzeń ratujących życie tych chorych na Covid-19, którzy przechodzą zakażenie bardzo ciężko. Przekazania dokonali starosta Andrzej Szarlip, wicestarosta Tomasz Rogala, członkowie Zarządu Powiatu Maria Gałka i Andrzej Łagożny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.

Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, podpisana została umowa z wyłonionym wprzetargu wykonawcą, na przygotowanie koncepcji rewitalizacji toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej oraz programem funkcjonalno - użytkowym. Przetarg wygrała HIM Grupa Projektowa Robert Młodziński i to z tą firmą podpisana została umowa. Jak podkreślał podczas briefingu prasowego, który odbył się po podpisaniu umowy, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, sporty motorowe od lat 80. XX wieku są wizytówką Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego.

Od 30 sierpnia do 14 września br. grupa 45 uczniów RCEZ w Biłgoraju odbywała staż w greckiej miejscowości Leptokaria. Z zagranicznych praktyk skorzystali młodzi ludzie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i technik elektryk. W uroczystym podsumowaniu projektu, które odbyło się 6 grudnia br., uczestniczyła kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Marta Marchewka - Skurzak oraz przedstawiciele lokalnych pracodawców.

Szanowni Państwo, ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

Zarządu Powiatu w Biłgoraju uchwałą z grudnia br. w sprawie zaproszenia do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2022 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

Prezenty, animatorzy dla dzieci, gry i zabawy, zdjęcia w zimowej scenerii, filmy dla dzieci, słodki poczęstunek i wizyta św. Mikołaja. Tak przebiegały w Goraju - wsparte przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - Mikołajki 2021. Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju i Gminny Ośrodek Kultury oraz Gmina Goraj. W wydarzeniu uczestniczył starosta Andrzej Szarlip.

Na biłgorajskim Autodromie obył się w miniony weekned Mikołajkowy Track Day - Jedziemy dla Kuby Osucha. Wydarzenie miało charakter wolnych treningów jazdy po torze jak również drift i miała wymiar charytatywny. Zbierano środki na leczenie i rehabilitację pochodzącego z Aleksandrowa Kuby Osucha. Była to jedna z ostatnich imprez jakie organizowane będą na Autodromie przed jego gruntowną modernizacją.

Zarządu Powiatu w Biłgoraju uchwałą Nr 209/2021 z grudnia br. ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania planowane do realizacji w 2022 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXXII/243/2021 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

W I LO im. ONZ w Biłgoraju rozstrzygnięto dziś V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEl-Ach!". Konkursowi patronował starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac graficznych od uczniów szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Dla laureatów i osób wyróżnionych przygotowano nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. W związku z sytuacją pandemiczną z laureatami i ich opiekunami połączono się on-line.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, jako współorganizator, serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu biłgorajskiego i gości na uroczystości patriotyczno - religijne związane z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego i śmierci Krzysztofa Gizy, pochodzącego z Tarnogrodu górnika, który został zamordowany podczas pacyfikacji Kopalni "Wujek". Szczegóły znajdą Państwo na plakacie. W tym wyjątkowym dla naszego narodu, grudniowym czasie bądźmy razem!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej odpowiedniej opieki oraz warunków do edukacji i rozwoju. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć osoby samotne lub pozostające w związku małżeńskim, które spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem starosty biłgorajskiego, Andrzeja Szarlipa, piątek 24 grudnia 2021 roku (wigilia) i dzień 7 stycznia 2022 roku (dzień po Uroczystości Objawienia Pańskiego) będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starosta Powiatowego w Biłgoraju w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku i święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2021 rok i 7 stycznia 2022 roku, urząd będzie nieczynny i nie będzie możliwości dokonania załatwienia spraw urzędowych.

30 października 2021 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca projekt „Rok Lema” realizowany przez Centralny Dom Technologiczny w Warszawie pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Instytutu Polska Przyszłość im. Stanisława Lema. W ramach projektu organizowane były liczne działania, m. in. debaty, warsztaty oraz konkursy: na mural, plastyczny, literacki i na scenariusz lekcji poświęconej twórczości Stanisława Lema.

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli czterech samorządów, odnośnie planowanych zmian w zakresie funkcjonowania obsady karetki Pogotowia Ratunkowego we Frampolu. Omówiono także funkcjonowanie zespołu karetki we Frampolu czy kwestie związane z zabezpieczeniem mieszkańców gminy Frampol, Goraj i Turobin w dostęp do służby Pogotowia Ratunkowego.

Podkategorie