Zimowym utrzymaniem objęto drogi powiatowe o łącznej długości około 586 km. Do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 przygotowane zostały zapasy mieszanki piaskowo – solnej 3 000 ton i 4 tony soli workowanej. Na bieżący sezon zimowy ZDP w Biłgoraju dysponuje sprzętem zewnętrznym zamówionym w trybie przetargowym oraz własnym. Przy koordynacji akcji zimowego utrzymania dróg dyżury pełnią pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

„Wybrane zagadnienia z zakresu montażu ciężkich pokryć dachowych na przykładzie systemu dachowego marki CREATON” to temat szkolenia zorganizowanego  przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju dla uczniów kształcących się w zawodzie dekarz. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z firmy CREATON. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się 16-18 listopada zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, wytycznymi MEN i GIS.

25 listopada 2021 uczniowie klas turystycznych oraz inni chętni zainteresowani mieli okazję spotkać się ze znanym podróżnikiem, fotografem i kolekcjonerem Hubertem Budkowskim.
Globtroter ma na swoim koncie m.in podróż dookoła świata. Zaprezentował kolekcję swoich filmów i fotografii. Pan Hubert, zwiedzając najdalsze zakątki świata, zgromadził jedną z najokazalszych kolekcji egzotycznych eksponatów, które zaprezentował podczas swojej prelekcji podróżniczej.

Pary małżeńskie z Biłgoraja świętowały 24 listopada br., jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na złotych godach, które odbyły się w Biłgorajskim Centrum Kultury, władze powiatu reprezentował Ireneusz Bulicz, kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Marta  Marchewka - Skurzak, reprezentowała starostę biłgorajskiego, na uroczystościach odsłonięcia tablicy poświęconej Józefowi Krzysztofowi Gizie. Uroczystość odbyła się 24 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W grudniu 1981 roku w Katowicach, pochodzący z Tarnogrodu Józef Krzysztof Giza, zginął wraz z ośmioma innymi górnikami podczas pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.

Pod koniec października 2021r. uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju kształcący się w zawodzie dekarz wyjechali na wycieczkę do Rabki Zdroju. W pierwszym dniu uczniowie  klas dekarskich zwiedzili  zakład produkcyjny blach powlekanych Blachotrapez w Rabce Zdroju. Szkolili się praktycznie i teoretycznie w centrum szkoleniowym. Następnie pod okiem trenerów zgłębiali wiedzę  dotyczącą pokrycia dachowego blachą modułową  „Janosik” i „Tunder”.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, odbyło się dziś w podzielane na grupy i przy zachowaniu reżimu sanitarnego, szkolenie odnośnie projektu "Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną". Skierowane było ono do przedstawicieli szkół z terenu powiatu biłgorajskiego. Przygotowane zostało ono i przeprowadzone przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii.

Zatrudnienie na pełny etat, praca administracyjno – biurowa w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca kreatywności i samodzielności. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy to obywatelstwo polskie wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa, ekonomii lub administracji, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz znajomość ustaw o zamówieniach publicznych, o dyscyplinie finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, ochrona danych osobowych.

Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Krew pobierana jest tylko od zdrowych osób po spełnieniu odpowiednich warunków. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa.

Uprzejmie zapraszamy na XXXIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 16:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy Państwu nasz najnowszy projekt. Jest to publiczna platforma do promocji turystyki dostępna pod adresem turystyka.gov.pl Mogą Państwo do niej dołączyć i znaleźć się w ogólnopolskiej bazie sprawdzonych innych obiektów noclegowych. System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów.

Komenda Główna Policji, FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają przed fałszywymi połączeniami telefonicznymi przestępców podszywających się pod banki. W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem).

Jeszcze do 30 listopada rodzice i opiekunowie uczniów mogą składać wnioski o świadczenie „Dobry Start 300+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Większość już to zrobiła. Jak dotąd do uprawnionych z województwa lubelskiego trafiły świadczenia na 227 tysięcy dzieci, na łączną kwotę ponad 68 mln złotych. W skali całego kraju 300 zł na dofinansowanie wyprawki szkolnej otrzymali opiekunowie niemal 4,3 mln uczniów, a suma wypłat sięga prawie 1,3 mld zł. ZUS przekazuje świadczenia bezgotówkowo, na konta bankowe opiekunów.

Dwie nagrody i trzy wyróżnienia honorowe to wspaniały sukces dzieci z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia, która działa w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Tym razem najwyższe laury przyznane zostały w II Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 2021. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 2021 został zorganizowany przez Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, typu interwencyjnego oraz typu specjalistyczno – terapeutycznego  wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01 stycznia 2022 roku, do 31 grudnia 2024 roku.

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Informujemy, iż Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w 2021 roku otrzymał pomoc finansową w łącznej kwocie 99 765,21 zł w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W miniony weekend odyły się wydarzenia kulturalne i uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego. W sobote 13 listopada jubileusz 60-lecia działalności artystycznej świętował Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "Echo". Z kolei w niedzielę 14 listopada odbyły się XIII Spotkania Akadmickie w Bukowinie.

10 listopada 2021 roku I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju uczciło 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. O godz. 11.11 wyjątkowo uroczyście wybrzmiał hymn państwowy w wykonaniu debiutującego chóru szkolnego pod batutą księdza Jerzego Frankiewicza.

19 listopada 2021 roku, w godzinach 9:00 - 13:00, w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących (świetlica w internacie ZSBiO, przy ul. Cegielnianej) odbędzie się terenowa akcja poboru krwi. Skierowana jest ona do wszystkich honorowych dawców, szczególnie zaś do pełnoletnich uczniów "Budowlanki" i nauczycieli placówki. Serdecznie zapraszamy wszystkich, dla których los drugiego człowieka nie jest obcy. Krwi nie da się wyprodukować, ani kupić. Jej jedynym źródłem jest zdrowy ludzki organizm.

Telefon zaufania i bezpłatny czat internetowy dla uczniów przeżywających trudności. Młodzi ludzie, którzy przeżywają trudności wpływające na zdrowie psychiczne, mogą skorzystać z bezpłatnego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzwoniąc pod numer 800 12 12 12, otrzymają profesjonalne wsparcie psychologiczne. Rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Dzieci i młodzież mogą skorzystać także z czatu internetowego. Nie wymaga on logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Telefon i czat są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu!

Od początku 2021 roku umowy o dzieło trzeba zgłaszać w ZUS. Biłgorajski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na szkolenie z tego zakresu. Organizatorzy zachęcają do udziału w spotkaniu księgowych, przedsiębiorców oraz inne osoby i podmioty, które zlecają wykonanie umów o dzieło. Szkolenie odbędzie się 30 listopada przez internet, za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings. Do udziału w nim wystarczy urządzenie z dostępem do sieci i przeglądarka internetowa. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 10:00.

Od 12 do 24 listopada 2021 roku zostanie przeprowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

11 listopada świętujemy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Narodu polskiego. Odrodzenie Rzeczpospolitej Polskiej było okupione ogromnym wysiłkiem: Dzień 11 listopada stał się zwieńczeniem wielkiego historycznego procesu. Złożyło się nań  tyle ofiar, których dzisiaj nie wolno nam zapomnieć. Stał się on dojrzałym owocem duchowego dojrzewania oraz heroicznych poświęceń - mówił św. Jan Paweł II. Pomimo że Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy, to żyła w sercach Synów i Córek naszego Narodu.

W Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli „Edukacja Jutra” na scenariusz lekcji inspirowany twórczością Stanisława Lema pani Anna Dobraczyńska, nauczycielka informatyki i grafiki komputerowej I LO im. ONZ w Biłgoraju, otrzymała wyróżnienie i tytuł laureata. Oprócz nagrody finansowej pani Dobraczyńska uzyskała możliwość profesjonalnego nagrania swojej lekcji w Centralnym Domu Technologii w Warszawie z wykorzystaniem wszelkich dostępnych tam pomocy dydaktycznych.

W październiku br., do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju trafił, warty blisko 220 tys. zł sprzęt komputerowy. Doposaży on klasopracownie szkół. Komputery, projektory, urządzenia wielofunkcyjne, czy ekrany, które trafiły do ZSBiO oraz RCEZ zostały zakupione w ramach realizowanego przez powiat biłgorajski projektu "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego".

Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Projekt zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ma na celu kultywowanie pamięci o wszystkich, którzy odeszli na zawsze. Akcja ściśle łączy się z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, kiedy z zadumą i refleksją zatrzymujemy się nie tylko przy mogiłach najbliższych, zapalamy znicze, składamy kwiaty, modlimy się i wspominamy. Odwiedzamy też miejsca spoczynku ludzi znanych i cenionych. Projekt ma bardzo duże znaczenie wychowawcze, uczy szacunku dla przeszłych pokoleń i utrwala w pamięci wizerunki i dokonania osób bliskich oraz związanych z historią regionu, miasta lub społeczności.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie „Strażak - prawdziwy Bohater wsi”, dla jednostek OSP. Konkurs dedykowany jest jednostkom OSP działającym na obszarach wiejskich Lubelszczyzny zarejestrowanych w Bazie Partnerów KSOW. Na zwycięzców czekają vouchery o wartości 700 zł każdy. Termin nadsyłania prac to 26 listopada br.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, członkowie Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu, poseł Beata Strzałka oraz przedstawiciele władz gminy Biszcza i jej mieszkańcy uczestniczyli w otwarciu drogi powiatowej w Woli Kulońskiej. Od 2020 roku wyremontowano kilometrowy odcinek drogi nr 2939L, łączący Wolę Kulońską z drogą wojewódzką nr 863. Łączny koszt zadania to ponad 795 tys. zł. Środki powiatu biłgorajskiego to 483 tys. zł.

4 listopada 2021 r. (czwartek) organizowane jest spotkanie rekrutacyjne w ramach Projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”. Odbędzie się ono w godzinach od 8:00 do 10:00, w pokoju 109 Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Projekt ten realizowany jest w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego. Skierowany jest on do osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj. Osoby te będą brały udział w zajęciach, organizowanych  w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Efektem prowadzenia tych zajęć kulturalnych i sportowych takich jak zajęcia kulinarne, komputerowe, artystyczne i gimnastyczne będzie ograniczenie barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością i niesamodzielnością. Działalność Klubów Seniora powinna pobudzić jak największą liczbę mieszkańców Miasta Biłgoraja.

Podkategorie