W ciągu kwartału o ponad 15 procent wzrosła liczba cudzoziemców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń w Oddziale ZUS w Biłgoraju. Od ponad roku liczba ubezpieczonych obcokrajowców nieprzerwanie rośnie. Na koniec czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał w swoich rejestrach niemal 819 tys. osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z obywatelstwem innym niż polskie. W samym Oddziale ZUS w Biłgoraju (obsługuje m.in. Chełm i Zamość) na koniec czerwca było ponad 3,6 tys. ubezpieczonych obcokrajowców, czyli o niemal pół tysiąca osób więcej niż na koniec marca (to wzrost o ponad 15 proc.).

W rozegranym w dniu sierpnia 2021 roku, w Majdanie Starym Finale Pucharu Starosty Biłgorajskiego zespół LZS Tanew Majdan Stary pokonał LKS Grom Różaniec 3:2 (1:1). Nagrody sportowe ufundował powiat biłgorajski, a wręczył je wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski. O godzinie 17:00 (w godzinę "W"), przed rozpoczęciem drugiej połowy uczestnicy meczu oraz licznie zgromadzeni kibice uczcili 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jest już sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odnośnie ochrony przeciwpożarowej w powiecie biłgorajskim. Powiat biłgorajski jest czwartym co do wielkości powierzchni powiatem w województwie lubelskim i zajmuje obszar 1 681 km2, a zamieszkuje go ponad 100 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 61 osób/km2, przy średniej gęstości zaludnienia w kraju 124 osoby/km2. Na terenie powiatu biłgorajskiego znajduje się 5 miast i 179 miejscowości wiejskich, które podzielone są na 14 jednostek administracyjnych. Jest to 1 gmina miejska, 4 gminy miejsko-wiejskie i 9 gmin wiejskich.

Kolejne wyposażenie trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. W ramach projektu Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, ZSZiO otrzymało sprzęt do pracowni gastronomicznej i kelnerskiej o wartości ponad 30 tys. zł.

1 sierpnia br. ruszają internetowe zapisy na Bieg Tropem Wilczym. To największy w Polsce bieg pamięci, który czci Żołnierzy Wyklętych". Od lat włącza się w niego także powiat biłgorajski. W tym roku, z racji pandemii, bieg przełożony został na 15 sierpnia. Zapisy potrwają do 13 sierpnia włącznie. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano pakiety startowe oraz pamiątkowe medale, które będą wręczane po zakończeniu biegu.

Zachęcamy do zapisów i zapoznania się z regulaminem.

Do rodziców w województwie lubelskim trafiło już prawie 4,5 mln zł z programu „Dobry Start”. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków, mogą skorzystać ze specjalnych dyżurów ekspertów blisko swojego domu. Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Pod koniec lipca br., odbyły się obrady XXX sesji Rady Powiatu w Biłgoraju. Wzięło w nich udział 20 na 23 radnych. Jedną z omawianych spraw była prezentacja I etapu koncepcji rozbudowy i modernizacji szpitala w Biłgoraju i w Tarnogrodzie mająca na celu znalezienie nowych i podtrzymanie obecnych funkcji jednostek. Na spotkaniu, przez architekta dr inż. Michała Grzymałę - Kazłowskiego, został przedstawiony wstępny projekt rozbudowy budynków. Przedstawił on metodę modernizacji i optymalizacji pracy szpitalnej, która polega głównie na dokładnym zbadaniu poprzez inwentaryzację funkcjonalną obecnego funkcjonowania szpitala oraz jego mocnych i słabych stron tak, aby docelowo stworzyć projekt sprawnie działającego szpitala.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że od lipca br. odbędzie się kampania informacyjna nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października br. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom. Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne. Z sanatorium mogą skorzystać osoby ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej, ze schorzeniami układu krążenia, rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą oraz renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Lubelski Park Naukowo - Techniczny S.A., jako partner odpowiedzialny za działania promocyjne, zaprasza do udziału w projekcie "Stop Boreliozie", współorganizowanym wraz z liderem - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Salmed S.C. oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej będącym drugim Partnerem. Celem projektu jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażenia Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego. W szczególności zaproszeni są rolnicy, leśnicy, myśliwi oraz przedstawiciele innych zawodów należących do grupy ryzyka. Szczegóły w artykule.

Tegoroczne lato przynosi szczególną falę upałów w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje ostrzeżenia. Alertem objęte jest również województwo lubelskie. Dodatkowo, wraz z upałami, IMGW wciąż wydaje ostrzeżenia o gwałtownych burzach i ulewnych opadach deszczu czy gradu – tu również występuje zagrożenie drugiego stopnia dla województwa lubelskiego. W ostatnich dniach termometry w dzień nie pokazywały mniej niż 30 stopni Celsjusza. Temperatura jest wysoka również w nocy – ma nawet dojść do pojawienia się w Polsce zjawiska tropikalnych nocy. Jest to zjawisko, które występuje w tropikalnych częściach świata, gdy temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Taki typ pogody może być śmiertelnie niebezpieczny dla mieszkańców naszego klimatu. Jak zatem chronić się przed takimi upałami?

23 lipca br. odbyły się obrady XXX sesji Rady Powiatu w Biłgoraju. W obradach wzięło udział 20 na 23 radnych. Jedną z omawianych spraw było podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 848, na odcinku Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn. To 12 km drogi na terenie powiatu biłgorajskiego i 17 km na terenie powiatu zamojskiego. Ostatecznie uchwała została podjęta przy 12 głosach "za", 5 "przeciw" i 2 "wstrzymujących się".

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego określa obszar zapowietrzony w powiecie biłgorajskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujących następujące miejscowości w gminie Frampol: Smoryń, Teodorówka Kolonia, Pulczynów, Komodzianka. Obszar zagrożony w powiecie biłgorajskim o promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym. Szczegóły w artykule poniżej.

Pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego odbyła się biłgorajska edycja rajdu promującego Tour de Pologne. Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego i Starosta Powiatowego w Biłgoraju, odbył się w niedzielę 25 lipca br., Rodzinny Rajd Rowerowy „Tour de Pologne”. W wydarzeniu, które zakończyło się piknikiem rodzinnym, udział wzięło prawie 200 osób. Przed wyruszeniem na szlaki Puszczy Solskiej, uczestnicy odebrali pamiątkowe koszulki, smycze na klucze, wodę oraz słodycze.

Z inicjatywy wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, na terenie województwa lubelskiego prowadzona jest akcja informacyjno-edukacyjna "Zadbaj o zdrowie". Jej ważnym elementem są szczepienia profilaktyczne. Akcja będzie kontynuowana do końca sierpnia 2021 roku. W ramach akcji prowadzone są szczepienia przeciw COVID-19 w dwóch mobilnych punktach szczepień (ambulans - "szczepieniobus"), w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę. "Szczepieniobus" odwiedza także gminy powiatu biłgorajskiego.

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

Prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem terenu biłgorajskiego autodromu trwają. 17 osób uczestniczyło w dzisiejszym spotkaniu na ten temat, poprowadzonym przez kierownika Wydziału Geodezji Ireneusza Bulicza. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. -Chcemy, żeby ten tor miał licencję międzynarodową - powiedział starosta powiatu biłgorajskiego Andrzej Szarlip. Uczestniczący w spotkaniu przyznali, że najważniejszym aspektem przebudowy ma być Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. -Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy jest podstawą. Jest to główny cel i cała infrastruktura będzie oscylowała wokół tego- mówi Ireneusz Bulicz.

Uczniowie ZSZiO w Biłgoraju po raz kolejny mieli możliwość uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych, które odbyły się w ramach projektu Erasmus+ „Europejska praktyka - gwarancją przyszłości”. Tym razem odwiedzili słoneczną Hiszpanię - Sevillę i Kadyks, w okresie wakacyjnym 19.06. - 03.07.2021 r. W wyjeździe wzięło udział 16 uczniów kształcących się w różnych zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik handlowiec i technik przemysłu mody. Praktyki odbywały się w hotelach, restauracjach, agencjach reklamowych, renomowanych sklepach odzieżowych, punkcie obsługi turystycznej i pracowniach odzieżowych.

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

„Krwi nie da się niczym zastąpić” - powiedział starosta biłgorajski Andrzej Szarlip podczas uroczystości wręczenia medali „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz Odznaki Honorowe PCK. Uroczystość odbyła się 15 lipca 2021 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wzięli w niej udział poseł Beata Strzałka, sekretarz Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik, wiceprezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie Anna Nowak - Kowal, Instruktor ds. promocji krwiodawstwa Urszula Drozdowska - Hradil, kierownik działu promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Paweł Filip, Komendant Państwowej Policji w Biłgoraju Marek Jamroz, który również został odznaczony za oddawanie krwi, przewodnicząca Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK w Biłgoraju Małgorzata Gromadzka, kierownik biura PCK Edward Kurzyna oraz Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Biłgoraju Anna Koman.

Szanowni Państwo, sołtyski i sołtysi powiatu biłgorajskiego. W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Diecezjalnej Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium Maryjnego w Nabrożu. Pielgrzymkę zaplanowano na 16 lipca 2021 roku. Początek uroczystości o godzinie 11:00. Szczegóły na plakacie.

Dofinansowanie prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0. Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0. Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia finansowego w nowej edycji Programu Mój Prąd 3.0 oraz krok po kroku wskaże ścieżkę wypełnienia wniosku.

Zapraszamy na akcję poboru krwi, która odbędzie się we czwartek, 15 lipca br. w Biłgoraju. Specjalny krwiobus zaparkuje na terenie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (parking od ulicy Sikorskiego). Rejestracja dawców krwi ruszy o godzinie 8:00 i potrwa do godziny 12:00. Trzeba być po lekkim beztłuszczowym posiłku i należy mieć z sobą dowód osobisty. Wszystkie osoby, które chcą podzielić się darem z samego siebie z osobami chorymi zapraszamy. Przyjdź i oddaj krew‼

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m. in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

W Szarajówce w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim, odbyły się dziś wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

W sierpniu br., powiat biłgorajski gościł będzie najlepszych kolarzy, którzy rywalizować będą w wyścig „Tour de Pologne”. By promować sam wyścig oraz walory turystyczne województwa lubelskiego, odbędzie się rodzinny rajd rowerowy szlakami Ziemi Biłgorajskiej. Rodzinny rajd rowerowy odbędzie się 25 lipiec 2021 r. Zbiórka uczestników o godzinie 13:00, na placu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10.

W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi związanymi z przejściem gwałtownych frontów burzowych na terenie Polski, istotnym narzędziem w kwestii powiadamiania miejscowej ludności o zagrożeniach jest aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania. Dzięki RSO każdy, kto ma dostęp do internetu, telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy (smartfon), może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych.

Cały teren biłgorajskiego Autodromu jest już własnością powiatu biłgorajskiego. Jest prawomocna decyzja sądu w sprawie spornej działki, o której zwrot ubiegali się następcy prawni wywłaszczonych właścicieli działek. Na specjalnej konferencji prasowej, wicemarszałek Michał Mulawa, starosta Andrzej Szarlip członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Łagożny oraz kierownik Wydziału Geodezji Irek Bulicz, Łukasz Pracoń kierownik Wydziału Administracji i Organizacji oraz Jerzy Buczko z Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju przedstawili kwestie prawne oraz plany rewitalizacji i modernizacji obiektu. Władze chcą by inwestycja była sfinansowana przy wsparciu środków dostępnych w ramach #PolskiŁad.

Do końca czerwca br. trafił do szkół prowadzonych przez powiat biłgorajski kolejny sprzęt, który będzie wyposażeniem klasopracowni i przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego. Dostawy sprzętu do ZSZiO i ZSBiO, z przeznaczeniem dla pracowni gastronomicznej, kelnerskiej, hotelarskiej, kosztorysowania oraz organizacji i planowania robót budowlanych zakupiony w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Łączna wartość pomocy dydaktycznych i sprzętu to niespełna 69 tys. zł brutto.

Podkategorie